Uponorille kielteinen päätös verotuksen oikaisulautakunnalta vuosista 2005-2009

Uponor Oyj                       Pörssitiedote            14.5.2013 11.48

Uponorille kielteinen päätös verotuksen oikaisulautakunnalta vuosista 2005-2009

Verotuksen oikaisulautakunta on 9.4.2013 tekemällään päätöksellä äänin 3-2 pitänyt voimassa verohallinnon aikaisemman päätöksen, joka velvoitti Uponor Business Solutions Oy:n maksamaan yhteensä 14,4 milj. euroa jälkiveroja ja viivemaksuja sisäisiä palveluveloituksia koskevan siirtohinnoitteluoikaisun johdosta. Summasta viivemaksujen ja veronkorotusten osuus oli 5,0 milj. euroa, ja ne kirjattiin kuluksi vuoden 2011 tilinpäätökseen. Verotettavan tulon lisäyksestä maksettu 9,4 milj. euron tulovero on kirjattu taseeseen verosaamiseksi. Verotuksen oikaisulautakunnan päätös ei johda uusiin maksuihin tai maksun palautuksiin tässä vaiheessa, eikä näin ollen vaikuta Uponor-konsernin rahavirtaan.

Uponorin kanta on edelleen, että se on toiminut asiassa voimassa olevien lakien mukaisesti noudattaen markkinaehtoperiaatetta sisäisessä toiminnassaan. Yhtiö aikoo hakea hallinto-oikeudelta muutosta oikaisulautakunnan päätökseen ja vastaoikaisua verotettavaan tuloon niissä maissa, joissa konserniyhtiöiltä olisi oikaisulautakunnan kannan mukaan pitänyt periä palveluveloituksia.

Uponor jätti helmikuussa 2012 myös emoyhtiö Uponor Oyj:tä koskevassa 0,5 milj. euron siirtohinnoitteluasiassa oikaisuvaatimuksen. Sen asian käsittely on yhä kesken.

 

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.uponor.fi