Uponorin hallitus asetti pitkän aikavälin tavoitteet

Uponor Oyj                              Pörssitiedote                              12.2.2013    klo 8.02

Uponorin hallitus asetti pitkän aikavälin tavoitteet

Uponorin hallitus on päättänyt yhtiön uusista pitkän aikavälin tavoitteista. Vuosille 2007–2009 asetettuja tavoitetta ei ole tätä aiemmin uudistettu syksyllä 2007 alkaneen toimintaympäristön epävakauden vuoksi. Hallitus katsoo nyt, että taloudellinen ja poliittinen tilanne Uponorin maantieteellisillä toiminta-alueilla on vakaantumassa, vaikkakin se on edelleen hauras, ja yhtiön kehityksen ohjaaminen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden avulla on siksi perusteltua.

Uusien tavoitteiden mittarit ovat samat kuin aiemmin:

• orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun* 3 prosenttiyksiköllä
• liikevoittomarginaali (EBIT) yli 10 prosenttia
• sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia
• vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta jaetaan osinkona vuosittain (ottaen huomioon nettovelkaantumisen tavoite)
• nettovelkaantuminen 30–70 vuosineljännesten keskiarvosta mitattuna.

* (BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan kasvun painotettuun keskiarvoon)

Hallitus katsoo, että tavoitteet auttavat Uponoria kehittymään kansainvälisesti tavalla, joka varmistaa alan keskiarvoa nopeamman kasvun ja luo tarpeelliset resurssit tuleville hankkeille. Osakkeenomistajille pyritään tarjoamaan vakaa tuotto yhtiöön sijoitetuille varoille.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi toteaa:

  • Tavoitteiden perusteet eivät ole vaihtuneet, mutta nyt ne heijastelevat "uutta normaalia" liiketoimintaympäristöä, joka on muuttunut melko rajusti maailmantalouden kriisissä.
  • Panostamme kasvuun. Kasvutavoitteeseen vaikuttavat selkeästi Euroopan rakennusmarkkinoiden hiljaiset näkymät. Tämä tekee tavoitteesta haastavan, mutta jos onnistumme, muiden tavoitteiden saavuttaminen helpottuu.


Uponor Oyj
Hallitus

 

 

Lisätiedot:
Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 500 530 375
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. +358 40 515 4498

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.