Uponorin pääomamarkkinapäivä 11. joulukuuta 2013

Uponor Oyj                 Pörssitiedote               11.12.2013              12:00
 

Uponorin pääomamarkkinapäivä 11. joulukuuta 2013

Uponor järjestää tänään pääomamarkkinapäivän, jossa toimitusjohtaja Jyri Luomakoski antaa päivityksen yhtiön strategiasta. Hänen lisäkseen ohjelma sisältää esitykset kustakin liiketoimintasegmentistä sekä kestävästä kehityksestä, joka on merkittävä Uponorin liiketoimintaan vaikuttava tekijä.

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kertoo Uponorin kannalta tärkeiden rakennus- ja yhdyskuntateknisten markkinoiden näkymistä. Hän luo katsauksen yhtiön lähivuosien strategisiin linjauksiin ja esittelee niitä strategisia valintoja, joihin yhtiö aikoo panostaa varmistaakseen hyvän tuloskehityksen ja kasvun myös ’uuden normaalin’ ajanjakson hitaasti kasvavilla markkinoilla.

Uponor North American johtaja Bill Gray esittelee yhtiön liiketoimintoja Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Hänen esityksensä sisältää muun muassa katsauksen siihen, miten yhtiön on onnistunut palauttaa kannattavuutensa ennen asuntomarkkinakriisiä vallinneelle tasolle keskittymällä julkisen ja liikerakentamisen markkinoihin, panostamalla asiakaskokemukseen sekä muiden avainkohderyhmien huomioimiseen. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Uponor aloitti toimintansa Pohjois-Amerikassa.

Uponor Infran toimitusjohtaja Sebastian Bondestam kertoo uuden heinäkuussa 2013 toimintansa aloittaneen yhteisyrityksen integraation etenemisestä sekä yhtiön strategisista painotuksista.

Talotekniikka – Euroopan myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Heiko Folgmann keskittyy esityksessään innovointiin strategisena valintana, jolla pyritään saavuttamaan menestystä markkinoilla, jotka eivät kasva. Hän ottaa esimerkkejä muun muassa liiketoimintainnovaatiosta, tuoteinnovaatioista sekä kumppanuuksista tapoina, joilla voi luoda lisäarvoa asiakkaille.

Uponor-konsernin yritysvastuun päällikkö David Harget kertoo siitä, miten kestävä kehitys vaikuttaa Uponorin liiketoiminnan ja järjestelmätarjonnan kehittämiseen. Kestävä kehitys on yksi viime vuosien voimakkaimmista megatrendeistä, ja sen ansiosta energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä on tullut merkittävä rakentamisen ja kiinteistöalan investointeja ja liiketoimintaa ohjaava tekijä. Uponor toimii yhteistyössä erilaisten rakennusalan ammattilaistahojen kanssa tukeakseen kestävää kehitystä.

Kaikki pääomamarkkinapäivän esitykset videoidaan ja tallenteet ovat katsottavissa yhtiön sijoittajasivuilta www.uponor.fi > Sijoittajat torstaista 12. joulukuuta noin klo 12.00 alkaen.

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822


Uponor Oyj


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 1. heinäkuuta 2013 Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät yhdyskuntatekniikan liiketoimintansa uuteen yhteisyritykseen, Uponor Infraan, joka on Pohjoismaiden johtava yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja ja toimii myös kansainvälisesti. Vuonna 2012 Uponor-konsernissa työskenteli yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi