Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj                  Pörssitiedote                          18.3.2013 18.01

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2012 osingoksi 0,38 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin entiset jäsenet, paitsi Anne-Christine Silfverstolpe Nordinin tilalle valittiin uutena jäsenenä Timo Ihamuotila. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta os. www.uponor.fi > Sijoittajat.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi totesi avauksessaan, että yhtiöllä ei ole suunnitelmia osakeostojen käynnistämiseksi tässä vaiheessa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2013, ja osinko maksetaan 28.3.2013.

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen.


Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.


Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Eva Nygren, Jari Paasikivi, Jari Rosendal ja Rainer S. Simon sekä uutena jäsenenä Timo Ihamuotila (s. 1966). Ihamuotila on pörssiyhtiö Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan, eli puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

 

Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.