Ennakkotieto Uponorin vuoden 2013 liikevaihdosta ja tuloksesta

Uponor Oyj               Pörssitiedote                21.1.2014             12.00


Ennakkotieto Uponorin vuoden 2013 liikevaihdosta ja tuloksesta

Uponor peruutti 1.7.2013 voimassa olleen ohjeistuksensa vuodelle 2013 samana päivänä toimintansa aloittaneen Uponor Infran aiheuttamien muutosten vuoksi, koska yhtiö ei kyennyt luotettavasti arvioimaan tulevien rakennemuutosten ja Markkinaoikeuden edellyttämien ehtojen toteutumisen vaikutuksia.

Yhtiön käsityksen mukaan markkinoiden tämänhetkiset perustellut odotukset Uponorin taloudellisesta kehityksestä poikkeavat yhtiön alustavista arvioista. Tämän vuoksi yhtiö ilmoittaa ennakkotietona, että sen alustava arvio Uponor-konsernin vuoden 2013 liikevaihdosta on 906 miljoonaa euroa ja liikevoitosta 48,5 – 50,5 miljoonaa euroa.

Liikevaihto- ja tuloskehitykseen on vaikuttanut merkittävästi konsernin Ranskan tytäryhtiön Uponor S.A.R.L:n heikko taloudellinen kehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä. Se johtui yhtiön yhden keskeisen tuotejärjestelmän paikallisen tuotehyväksynnän menetyksestä vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä aiheutti myynnin laskua Ranskassa. Lisäksi Uponor otti tuotteita takaisin jakeluketjulta, mistä aiheutui kustannuksia. Takaisin otetut tuotteet ovat Uponorin päämarkkinoilla hyväksyttyjä tuotteita, eikä niihin sellaisenaan liity epäkuranttiusriskiä. Uponorin saamien tietojen mukaan myös joillakin kilpailijoilla on ollut vastaavanlaisia ongelmia Ranskassa.

Joulukuusta 2013 alkaen Uponorilla on jälleen voimassaoleva hyväksyntä korvaavalle tuotteelle ja järjestelmälle Ranskan markkinoilla eikä tämän asian arvioida enää olennaisesti vaikuttavan Uponorin vuoden 2014 lukuihin. Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa Ranskassa normaalisti ja pyrkii ottamaan markkinaosuutensa takaisin.

Uponor Infran lukuihin vaikuttavat myönteisesti odotettua pienemmät rakennemuutoskustannukset. Uponor Infran muodostamisen jälkeen on käynnistetty rakennejärjestelyjä, joiden kertaluonteiset kustannukset vuoden 2013 jälkipuoliskon aikana olivat 4,8 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin syksyn 2013 kuluessa tiedotettiin. Ne rasittavat konsernin vuoden 2013 kahden viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa.

Uponorin taloudelliseen kehitykseen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä on vaikuttanut myös vaatimaton kysyntä Talotekniikka – Euroopan markkinoilla marras-joulukuussa 2013. Muuten markkina- ja kysyntänäkymissä Uponorin päämarkkinoilla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Uponor julkistaa vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteensa 14. helmikuuta 2014.

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 1. heinäkuuta 2013 Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät yhdyskuntatekniikan liiketoimintansa uuteen yhteisyritykseen, Uponor Infraan, joka on Pohjoismaiden johtava yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja ja toimii myös kansainvälisesti. Vuonna 2012 Uponor-konsernissa työskenteli yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  http://www.uponor.fi