Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Uponor Oyj                       Pörssitiedote                   14.2.2014                  8.01


Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle

• Hallitus ehdottaa tilikauden 2013 osingoksi 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 31.3.2014
• Hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan. Uutena jäsenenä ehdolla Annika Paasikivi
• Tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy 
• Hallitukselle valtuutus päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta
• Yhtiökokouskutsu julkaistaan 25.2.2014


Alla kokouksen asialista sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan. Niiden jälkeen on Annika Paasikiven lyhyt esittely.

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2013 toimintaan
7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
8. Vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
11. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Kokouksen päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2013 jaetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2014.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokousten osalta maksetaan kokouspalkkio jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 36,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Jari Rosendal ja Rainer S. Simon valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Annika Paasikivi.

Osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat noin 36,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimääristä, ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.3.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.


Annika Paasikivi ehdolla Uponorin hallitukseen

Annika Paasikivi (s. 1975) on Suomen kansalainen ja hänellä on kansainvälisen liiketoiminnan B.A.-korkeakoulututkinto European Business Schoolista Lontoossa sekä Master of Science (valt.maist.) -tutkinto kansainvälisestä politiikasta Southamptonin yliopistosta. Hän työskentelee Oras Invest Oy:ssä Helsingissä vastaten sen operatiivisesta liiketoiminnasta tittelillä Chief Operating Officer. Hän on hallituksen jäsenenä Oras Oy:ssä vuodesta 2012 ja hallintoneuvoston jäsen saksalaisessa Hansa Metallwerke AG:ssa vuodesta 2013.

Annika Paasikivi on riippumaton yhtiöstä mutta ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.
 

Yhtiökokous

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.3.2014 klo 17.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 25.2.2014 Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä sekä lisäksi yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj, puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.