Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014

Uponor Oyj             Pörssitiedote               15.1.2014            9.00


Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää 19.3.2014 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät yhtä muutosta lukuun ottamatta ennallaan. Muutos koskee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota, joka esitetään nostettavaksi samalle tasolle kuin hallituksen varapuheenjohtajan palkkio.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan nyt 71 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokouksen kokouspalkkio vastaa jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkiota.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Jari Rosendal ja Rainer S. Simon valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Annika Paasikivi.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Annika Paasikivi (s. 1975) on Suomen kansalainen ja hänellä on kansainvälisen liiketoiminnan B.A.-korkeakoulututkinto European Business Schoolista Lontoossa sekä Master of Science (valt.maist.) -tutkinto kansainvälisestä politiikasta Southamptonin yliopistosta. Hän työskentelee Oras Invest Oy:ssä Helsingissä vastaten sen operatiivisesta liiketoiminnasta tittelillä Chief Operating Officer. Hän on ollut hallituksen jäsenenä Oras Oy:ssä vuodesta 2012 ja hallintoneuvoston jäsen saksalaisessa Hansa Metallwerke AG:ssa vuodesta 2013.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Pekka Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Risto Murto (Varma), Antti Kasi (Nordea Funds) sekä Jari Paasikivi (asiantuntijajäsen).


Lisätietoja:
Pekka Paasikivi, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 501 0666

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 1. heinäkuuta 2013 Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät yhdyskuntatekniikan liiketoimintansa uuteen yhteisyritykseen, Uponor Infraan, joka on Pohjoismaiden johtava yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja ja toimii myös kansainvälisesti. Vuonna 2012 Uponor-konsernissa työskenteli yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  http://www.uponor.fi