Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Uponor Oyj             Pörssitiedote                      16.12.2014  9.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää 17.3.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät muuten ennallaan mutta hallituksen puheenjohtajan palkkiota ehdotetaan korotettavaksi.

Ehdotettavat vuosipalkkiot ovat:
•    Hallituksen puheenjohtaja - 88 000 euroa (nykyinen: 71 000 euroa)
•    Hallituksen varapuheenjohtaja - 49 000 euroa
•    Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 49 000 euroa
•    Hallituksen jäsen - 44 000 euroa

Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokouksen kokouspalkkio vastaa jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkiota.


HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.


HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Timo Ihamuotila, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi tri Markus Lengauer.

Hallituksen jäsenenä kymmenen vuotta toiminut Rainer S. Simon ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Itävallan kansalainen Markus Lengauer (s. 1965) on koulutukseltaan diplomi-insinööri (Master of Engineering) Wienin teknillisestä yliopistosta, jossa hän on väitellyt myös tekniikan tohtoriksi. Tri Lengauerilla on noin kymmenen vuoden kokemus lämmitys- ja LVI-alalta, viimeksi Rettig-konsernin ICC-divisioonan johtajana (2004-2013), asemapaikkanaan Hollanti. Sitä ennen hän toimi lähes kymmenen vuotta lämmitysteknologian parissa ja kaksi vuotta liiketoimintakonsulttina.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Pekka Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Reima Rytsölä (Varma), Antti Kasi (Nordea Rahastoyhtiö) sekä Jorma Eloranta (asiantuntijajäsen).


Lisätietoja:
Pekka Paasikivi, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Puh. 050 501 0666
Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj, Puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.