Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj            Pörssitiedote           19.3.2014            18.10


Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2013 osingoksi 0,38 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuun ottamatta Jari Paasikiveä, jonka sijasta valittiin uutena jäsenenä Annika Paasikivi. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.uponor.fi > Sijoittajat.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi totesi avauksessaan, että hallitus esittää omien osakkeiden ostovaltuutusta mutta ei ole suunnitellut osakeostojen käynnistämistä.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.3.2014, ja osinko maksetaan 31.3.2014.
Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen.Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.


Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Eva Nygren, Timo Ihamuotila, Jari Rosendal ja Rainer S. Simon sekä uutena jäsenenä Annika Paasikivi (s. 1975). Paasikivi toimii Oras Invest Oy:n operatiivisen toiminnan johtajana.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan yhtä muutosta lukuun ottamatta. Muutos koskee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota, joka nostettiin samalle tasolle kuin hallituksen varapuheenjohtajan palkkio.  Puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.


Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.