Uponorin yt-neuvottelut Suomessa päättyivät - henkilöstö supistuu lähes sadalla, kaksi yksikköä suljetaan

Uponor Oyj              Pörssitiedote              24.9.2014            15.00


Uponorin yt-neuvottelut Suomessa päättyivät - henkilöstö supistuu lähes sadalla, kaksi yksikköä suljetaan

Uponor-konsernin kahdessa suomalaisessa tytäryhtiössä, Uponor Infra Oy:ssä ja Uponor Suomi Oy:ssä käydyt yt-neuvottelut päättyivät eilen 23. syyskuuta. Uponor Infra on päättänyt sulkea Jyväskylän ja Tuusulan kaivojen kokoonpanoyksiköt ja siirtää niiden toiminnot Vaasan ja Nastolan tehtaille. Uponor Infra Oy:stä ja Uponor Suomi Oy:stä irtisanotaan yhteensä 70 työntekijää. Sen lisäksi 26 henkeä poistuu muun muassa määräaikaisten sopimusten päättymisen ja eläkkeelle jäämisten myötä. Yt-esityksen mukainen alkuperäinen vähennystarve oli 100 henkeä. Runsas puolet irtisanottavista, 36 henkeä, työskentelee Vaasassa; loppuosa jakautuu Tuusulan, Nastolan ja Jyväskylän kesken.

Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy aloittivat yt-neuvottelut 4.8.2014. Niiden piirissä oli pääosa Uponor Infra Oy:n Suomen henkilöstöstä, noin 520 henkilöä, sekä Uponor Suomi Oy:stä yhteisten palveluiden henkilöstö, noin 20 henkilöä. Neuvottelujen tavoitteena oli etsiä säästö- ja tehostamistoimia vastauksena kotimaan erittäin heikkoon markkinatilanteeseen sekä kehittää yhteisten palvelujen organisaatiota.

Tuusulan ja Jyväskylän suljettavien kokoonpanoyksiköiden tuotantojen siirrot käynnistetään välittömästi. Lisäksi toteutetaan muutoksia ja toiminnan tehostamisia Suomen myynti- ja markkinointitoiminnoissa, tuotehallinnassa, toimitusketjussa ja yhteisissä palveluissa.

Päätetyt uudelleenjärjestelyt aiheuttavat arviolta noin 1,5 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka pääsääntöisesti rasittavat vuoden 2014 kolmannen ja neljännen neljänneksen liikevoittoa. Kertaluonteiset erät sisältävät henkilöstön irtisanomisesta aiheutuvia kuluja, tuotannon muutoskuluja ja alaskirjauksia. Uudelleenjärjestelyt pyritään toteuttamaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Uponor Infran osalta uskotaan saavutettavan aiemmin ilmoitetun mukaisesti noin viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla.

Tuotantosiirtojen jälkeen Uponorin Vaasan ja Nastolan tehtailla arvioidaan avautuvan noin 15 uutta työpaikkaa, joita tarjotaan ensisijaisesti irtisanotuille. Työnantaja tukee henkilöitä paikkakunnalta toiselle muutossa. Irtisanomisen yhteydessä työntekijöille annetaan tietoa lakisääteisestä TE-toimiston muutosturvainfosta. Työnantaja tarjoaa irtisanotuille myös muutamia kuukausia kestävää työnhakuvalmennusta.

Uponor Infralla on järjestelyjen jälkeen putkituotantoa Suomessa Vaasassa ja Nastolassa. Uponor Infran omistavat Uponor Oyj (55,3 %) ja KWH-yhtymä Oy (44,7 %). Uponor Suomi Oy on Uponor Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Lisätietoja:

Uponor Infra Oy: toimitusjohtaja Sebastian Bondestam, puh. 020 129 2846
Uponor Oyj: Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU
NASDAQ OMX - Helsinki
Media
www.uponor.fi 
Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli yli 900 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.