Heikko kysyntä Euroopassa ja raaka-aineiden hintavaihtelu aiheuttavat muutoksen Uponorin vuoden 2015 liikevoitto-ohjeistukseen

Uponor Oyj        Pörssitiedote        30.9.2015        8:00

Heikko kysyntä Euroopassa ja raaka-aineiden hintavaihtelu aiheuttavat muutoksen Uponorin vuoden 2015 liikevoitto-ohjeistukseen

Euroopassa heikkona jatkunut rakennusalan kysyntä on vaikuttanut Talotekniikka - Euroopan ja Uponor Infran liiketoimintaan ennakoitua voimakkaammin, minkä johdosta Uponor arvioi, että se ei kykene koko vuoden 2015 osalta parantamaan liikevoittoaan. Helmikuussa annetussa ohjeistuksessa yhtiö arvioi liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) paranevan vuodesta 2014.
Tämän hetken arvion mukaan vuoden 2015 liikevaihto ylittää orgaanisesti edellisvuoden liikevaihdon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2014 liikevoittoa pienemmäksi.

Euroopan heikon kysynnän ohella tuloskehitykseen vaikuttaa vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä myös tilapäinen bruttokatteen aleneminen, kun ennen raaka-ainehintojen laskua valmistettu varasto kulutetaan.

Uponor käynnisti heinäkuussa tehostamisohjelman Talotekniikka - Euroopan toiminnan sopeuttamiseksi Euroopan vaisuna kysyntätasoon. Ohjelmalla haetaan noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla. Toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan yhteensä noin 4–5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, joista pääosa kirjataan vuoden 2015 aikana.

Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa on jo käynnissä tehostamishankkeet yhteensä noin 70 henkilötyövuoden vähentämiseksi. Myös Saksan heikkenevillä markkinoilla suunnitellaan toimenpiteitä. Kokonaisuudessaan ohjelman toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan noin 100 henkilötyövuoteen Talotekniikka - Euroopassa. Muista toimista kerrotaan tarkemmin, kun suunnitelmat täsmentyvät.

Markkinat Pohjois-Amerikassa ovat säilyneet vilkkaina ja Uponorin talotekniikkaliiketoiminta on kehittynyt aiempien odotusten mukaisesti. Myös alkuvuonna käynnistetty laajennusinvestointi on edennyt aikataulussaan.

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.