Osavuosikatsaus 1-6/2015: Uponorin tulos parani Pohjois-Amerikan toimintojen ja Uponor Infran ansiosta

Uponor Oyj                   Osavuosikatsaus 1-6/2015                   21.7.2015 8.00  

Osavuosikatsaus 1-6/2015: Uponorin tulos parani Pohjois-Amerikan toimintojen ja Uponor Infran ansiosta  

 • Yhdysvalloissa markkinoiden kehitys jatkui suotuisana, mutta Euroopassa heikko kysyntä rasitti talotekniikkaliiketoiminnan tulosta; Uponor Infralta selkeä tulosparannus 
 • Huhti–kesäkuun liikevaihto 277,6 (264,5) milj. euroa, kasvua 4,9 % tai 0,3 % valuuttakurssit huomioon ottaen
 • Huhti–kesäkuun liikevoitto 22,5 (17,6) milj. euroa, kasvua 27,9 % Talotekniikka – Pohjois-Amerikan ja Uponor Infran myötä
 • Tammi–kesäkuun liikevaihto 514,7 (495,4) milj. euroa, kasvua 3,9 % tai -0,6 % valuuttakurssit huomioon ottaen
 • Tammi–kesäkuun liikevoitto 33,8 (22,4) milj. euroa, muutos 50,6 %
 • Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos 0,23 (0,17) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi–kesäkuussa 14,0 % (8,8 %), ja nettovelkaantumisaste 47,8 % (56,9 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa -19,8 (-18,7) milj. euroa 
 • Uponor pitää ennallaan 12.2.2015 annetun ohjeistuksen vuodelle 2015:  Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.   

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–kesäkuu.)      

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskauden tapahtumia:  

 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tuloskehitys jatkui vahvana Yhdysvaltain voimakkaan kasvun tukemana. Paikallisessa valuutassa mitattuna liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut ja liikevoitto yli kaksinkertaistunut viimeisten neljän vuoden aikana. Tulevaa kysynnän nousua ennakoiva tehdaslaajennuksemme etenee suunnitelman mukaisesti.
 • Jyrkkänä vastakohtana Yhdysvalloille Talotekniikka – Euroopan kehitystä rasittaa alueen liiketoimintaympäristön hidas toipuminen. Toisella vuosineljänneksellä kasvua nähtiin vain muutamilla markkinoilla. Euroopan suurimmalla markkinallamme Saksassa kehitys oli epätyydyttävää, ja sen vaikutukset ulottuivat koko Euroopan toimitusketjuumme. Epävakaan markkinatilanteen vaikutusten lievittämiseksi olemme käynnistäneet toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuositasolla noin 3 miljoonan euron säästöt.
 • Uponor Infrassa tehdyt uudelleenjärjestelyt alkavat kantaa hedelmää. Heikosta kysynnästä ja julkisen talouden kireydestä huolimatta Uponor Infran tuloskehitys näyttää rohkaisevalta.    

 

Esitysaineisto ja webcast-esitys 
Tämä tiedote ja osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto ovat luettavissa osoitteessa http://sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.   

Osavuosituloksesta järjestetään englanninkielinen webcast-esitys tiistaina 21.7.2015 klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa http://sijoittajat.uponor.fi. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa http://sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.  

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2015 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen torstaina 29.10.2015. Suljetun ikkunan aikana 1.–29.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.  

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–KESÄKUU 2015  


Markkinat  

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä havaittu talouden kehitys jatkui edelleen ja voimistui vuoden toisella neljänneksellä. Muutama Euroopan maa palasi kasvu-uralle, tosin vaatimattomalle, mutta yleisesti ottaen markkinat jatkuivat vaisuina. Pohjois-Amerikassa jotkut talouden tärkeistä indikaattoreista heikkenivät, mutta rakennusmarkkinoiden mittarit pysyivät pääsääntöisesti odotetulla tasolla.  

Pohjoismaista Ruotsissa rakennusmarkkinoiden kasvu jatkui, vaikka markkinat ovat kasvaneet hyvin jo edellistenkin vuosineljännesten aikana. Suomessa rakentaminen pysyi erittäin heikkona eikä merkkejä tilanteen muuttumisesta ole näkyvissä. Norjan ja Tanskan rakennusmarkkinat piristyivät hieman edellisvuoteen verrattuna eli kehitys oli jokseenkin päinvastaista kuin vuonna 2014.  

Keski-Euroopassa Saksan rakennusmarkkinoiden kehitys oli alavireistä, etenkin verrattaessa maan yleiseen taloustilanteeseen. Siinä missä kansantalous eteni poikkeuksellisen vahvasti ja on jo toipunut syksyn notkahduksesta, rakennusmarkkinoilla oli suhteellisen hiljaista. Muuten tasaisilla markkinoilla kasvua oli kuitenkin joissakin yksittäisissä segmenteissä, kuten uusien kerros-, rivi- ja paritalojen rakentamisessa. Alankomaissa kasvu jatkui harppauksin aikaisempien vuosien pitkään hiljaiseloon verrattuna. Sveitsissä ja Itävallassa markkinoilla oli edelleen melko rauhallista.  

Geopoliittinen epävarmuus jatkui ja hillitsi kysyntää Itä-Euroopan markkinoilla. Venäjällä huoneistojen patoutuneen kysynnän purkautuminen ei pystynyt täysin tasapainottamaan rakennusalan ylivarovaista ilmapiiriä. Baltian maissa rakentamisen toimeliaisuus säilyi melko vireänä.   

Etelä- ja Länsi-Euroopan markkinoista Isossa-Britanniassa kasvu jatkui hyvällä tasolla, joskin viimeiset kaksi vuotta sinnikkäästi jatkunut kasvu edellisen vuoden vastaavaan neljänneksen verrattuna on nyt tasaantunut. Ranskassa markkinatilanne oli yhä heikko, vaikka lasku hieman loivenikin. Muut kansalliset markkinat ovat vakiintuneet alhaiselle tasolle.  

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain rakennusmarkkinoiden kasvu jatkui huolimatta suuressa osassa maata koetun poikkeuksellisen kylmän ja runsaslumisen talven aiheuttamista markkinaheilahteluista. Maan talouskasvun jatkumiseen kohdistuneista epäilyksistä huolimatta rakennuslupia on haettu jo yhtä paljon kuin ennen talouskriisiä, ja myös rakennuttajien luottamus on palannut kriisiä edeltävälle tasolle. Lisäksi myös julkis- ja liikerakentaminen kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kanadassa asuinrakennusmarkkinoiden kehitys oli suhteellisen tasaista lähinnä kerros-, rivi- ja paritalojen segmentin tukemana. Liike- ja julkisrakentamisen markkinat sen sijaan heikkenivät.  

Uponorin yhdyskuntateknisten ratkaisujen markkinatilanne jatkui haasteellisena. Vaikka maa- ja vesirakennushankkeita käynnistettiinkin Pohjoismaissa hieman aikaisempaa enemmän, liike- ja julkisrakentamisen sektori säilyi vaisuna. Kanadassa, Uponor Infran suurimmilla kansainvälisillä markkinoilla, kehitys jatkui pääosin positiivisena.        

 

Liikevaihto  

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 277,6 (264,5) milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 4,9 %.  Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli huhti–kesäkuussa 12,4 milj. euroa lähinnä Yhdysvaltain dollarin vaikutuksesta. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihdon kasvu oli 0,3 %.   

Talotekniikka – Euroopan liikevaihdon supistuminen heijastaa Euroopan valtaosin kasvamattomia tai hiipuvia markkinoita. Voimakkainta lasku oli Saksassa, Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Reipasta kasvua oli sen sijaan havaittavissa Alankomaissa ja myös Ranskassa, joka alkaa vähitellen toipua vuoden 2014 liikevaihdon notkahduksesta. Itäisessä Euroopassa liikevaihdon kasvu jatkui suotuisana Baltian maissa ja Puolassa, mutta laski jyrkästi Venäjällä. Uponorin tuotteiden loppukäyttömarkkinoista hiljaiselo oli merkillepantavaa erityisesti Keski-Euroopan lämmitysmarkkinoilla, joilla energian edullisuus heikensi intoa uudistaa ja remontoida rakennusten nykyisiä lämmitysjärjestelmiä tehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Saksassa liiketoimintaa rajoitti jossain määrin myös ammattitaitoisten asentajien puute. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että kuluvan vuoden lukujen vertaaminen edellisvuoden lukuihin on haastavaa, koska vuoden 2014 alkupuoliskolla tapahtunut vilkastuminen johtui muun muassa patoutuneen kysynnän purkautumisesta.  

Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen liikevaihto kasvoi edelleen reippaasti hyvässä markkinatilanteessa. Kasvua toi myös onnistunut uusasiakashankinta ja markkina-aseman vahvistuminen. Osa toisen neljänneksen liikevaihdon kasvusta on pitkän ja kylmän talven aiheuttamaa siirtymää vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Kanadassa liikevaihto kasvoi hieman paikallisessa valuutassa mitattuna.   

Myös Uponor Infra kärsi Euroopan heikosta liiketoimintaympäristöstä. Segmentin liikevaihto supistui merkittävästi Suomessa ja Ruotsissa. Kanadassa kehitys oli sen sijaan suotuisaa. Uponor Infran liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 1,6 %, kun luvuista poistetaan kahden pienen yhdyskuntateknisiä ratkaisuja valmistavan yksikön myynnin vaikutukset. Yksiköt myytiin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.    

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu:  

M€ 4–6/2015 4–6/2014 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 119,0 122,0 -2,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 69,8 49,5 40,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 77,6 67,9 14,3 %)
Uponor Infra 89,7 95,3 -5,8 %
Eliminoinnit -0,9 -2,3  
Yhteensä 277,6 264,5 4,9 %

  

Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 514,7 (495,4) milj. euroa; kasvua edellisvuoden vertailukauteen oli siis 3,9 %. Valuuttakurssimuutosten vaikutus konsernin liikevaihtoon oli tammi–kesäkuussa 2015 positiivinen kasvattaen liikevaihtoa 22,2 milj. eurolla pääosin Yhdysvaltain dollarin vaikutuksesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssien vaikutusta oli -0,6 %.      

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:  

M€ 1–6/2015 1–6/2014 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 231,6 242,9 -4,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 126,7 90,0 40,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 140,8 123,4 14,1 %)
Uponor Infra 158,0 166,1 -4,9 %
Eliminoinnit -1,6 -3,6  
Yhteensä 514,7 495,4 3,9 %

 

Tulos ja kannattavuus  

Uponor-konsernin jatkuvien toimintojen bruttokatemarginaali oli toisella vuosineljänneksellä 35,5 % eli 2,7 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi. Tähän vaikuttivat ensisijaisesti Talotekniikka – Pohjois-Amerikan myynnin tuotejakauma, Pohjois-Amerikan osuuden suhteellinen voimistuminen sekä nykyistä alhaisemmalla hinnalla hankituista raaka-aineista saadut hyödyt.   

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 22,5 (17,6) milj. euroa eli 27,9 % edellisvuotta suurempi. Valuuttakurssimuutosten positiivinen vaikutus kasvatti liikevoittoa 2,7 milj. eurolla. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vuoden 2014 melko vahvan toisen neljänneksen 6,6 prosentista 8,1 prosenttiin. Huhti-kesäkuun liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 23,3 (17,1) milj. euroa, jossa on kasvua vertailukauteen verrattuna 36,4 %.   

Liikevoiton kasvu toisella neljänneksellä oli suurelta osin seurausta Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vahvasta tuloskehityksestä sekä Uponor Infran tuloksen paranemisesta. Uponor Infran suotuisaan tuloskehitykseen vaikuttivat uudelleenjärjestelyjen tuomat säästöt sekä edellisten vuosineljännesten edullisista raaka-ainehinnoista saadut hyödyt, jotka yhdessä olivat suuremmat kuin toisen vuosineljänneksen raaka-aineiden saatavuusvaikeuksista koituneet kohonneet tuotantokustannukset. Muoviraaka-aineen saatavuusvaikeuksien myötä kohonneet raaka-ainehinnat eivät raportointikäytännöstä johtuen vielä näkyneet Uponor Infran tuloksessa toisella vuosineljänneksellä. Talotekniikka – Euroopan tuloskehitys jatkui heikkona ja segmentin liikevoitto supistui selvästi eli -36,1 % tai -22,6 % ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoiton supistumisen taustalla oli myynnin supistuminen Saksassa ja eräillä muilla markkinoilla. Hassfurtin uusi jakelukeskus Saksassa toimii jo täydellä teholla, mutta uusiin tiloihin siirtyminen aiheutti väliaikaista varastointikustannusten kasvua. Vuoden 2015 toiselle neljännekselle kirjattiin lisäksi Talotekniikka – Euroopan käynnistämistä uudelleenjärjestelyistä kertaluonteisia eriä, jotka aihettivat yhteensä 0,8 miljoonan euron kulut.     

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu:  

M€ 4–6/2015 4–6/2014 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 6,2 9,6 -36,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 15,0 8,6 76,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 16,8 11,7 43,2 %)
Uponor Infra 3,0 0,4 684,9 %
Muut -1,4 -0,7  
Eliminoinnit -0,3 -0,3  
Yhteensä 22,5 17,6 27,9 %

Huhti–kesäkuun tulos ennen veroja oli 21,2 (14,0) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 7,9 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 4,6 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto oli 13,3 (9,4) milj. euroa.  

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 33,8 (22,4) milj. euroa tai 34,6 (25,7) milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä, eli kasvua edellisvuoden vertailukauteen oli vastaavasti 50,6 % tai 34,6 %. Eniten positiiviseen tuloskehitykseen vaikuttivat Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vahvana jatkunut kasvu ja tiukka kulukuri sekä Uponor Infran suotuisat raaka-ainehinnat ja onnistuneiden uudelleenjärjestelyjen myötä syntyneet säästöt, vaikka sen liikevaihto pysyikin ennallaan.   

Katsauskaudelle kirjattiin Talotekniikka – Euroopan uudelleenjärjestelyihin liittyen kertaluonteisia eriä, jotka aiheuttivat 0,8 milj. euroa kulut. Tammi–kesäkuussa 2014 kertaluonteiset erät olivat yhteensä 3,3 milj. euroa; ne johtuivat pääasiassa Talotekniikka – Euroopan uudesta jakelukeskuksesta. Talotekniikka – Euroopan tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 13,1 (18,5) milj. euroa, laskua -29,1 %.  

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 6,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun se vertailukaudella oli 4,5 prosenttia.  

Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,23 (0,17) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 3,08 (2,80) euroa.    

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:  

M€ 1–6/2015 1–6/2014 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 12,3 15,3 -19,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 23,1 13,0 77,9%
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 25,7 17,8 44,3 %)
Uponor Infra 1,7 -3,8 143,9 %
Muut -2,7 -1,5  
Eliminoinnit -0,6 -0,6  
Yhteensä 33,8 22,4 50,6 %

 

Lähiajan näkymät  

Loppuvuoden 2015 talouden näkymien Uponorin tärkeimmillä maantieteellisillä markkinoilla arvioidaan säilyvän alkuvuoden kaltaisina tai hieman heikkenevän.  

Euroopan markkinoilla haasteet jatkuvat, kun Ukrainan kriisi ja Kreikan velkakriisin vaikutukset keikuttavat Euroopan kansantalouksien muutenkin hidasta ja haurasta elpymistä pitkällisen taantuman jälkeen. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat myös rakennusmarkkinoiden kehitykseen.  

Euroopan rakennusmarkkinoiden näkymät vuoden 2015 loppupuoliskolla ovat siis jonkin verran heikommat kuin vielä vuoden alussa. Euroopan suurimmalla markkina-alueella Saksassa rakentamisaktiivisuuden odotetaan säilyvän kohtalaisella tasolla, mutta talouden yleisestä vahvistumisesta huolimatta kysyntä on heikentynyt vuoteen 2014 verrattuna. Merkittävää kasvua ei ole näköpiirissä muillakaan mantereen suurilla markkinoilla.  

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltain talouskehityksen odotetaan jatkuvan vakaana ja myös rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan. Kanadassa rakennusmarkkinoiden kysynnän arvioidaan jatkuvan melko tasaisena.  

Euroopassa kevään ja kesän aikana koetun muoviraaka-ainepulan odotetaan helpottuvan kesän lopulla, mutta kysynnän ja tarjonnan epäsuhta pitänee hinnat korkeina ennustettavissa olevan ajanjakson aikana. Uponor kuitenkin pyrkii pitämään tilanteen hallinnassa ja uskoo voivansa palvella asiakkaitaan luotettavasti myös vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä.  

Uponor pitää ennallaan 12. helmikuuta 2015 annetun ohjeistuksen vuodelle 2015:  Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2014.  

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2014 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".  

 

Uponor Oyj
Hallitus    

 

Lisätietoja: 
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822    

 

Tarmo Anttila 
viestintäjohtaja 
puh. 020 129 2852    

 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki 

Tiedotusvälineet
www.uponor.fi     

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.