Osavuosikatsaus 1-9/2015: Uponorin kasvu kiihtyi Yhdysvalloissa, Euroopassa kysyntä polkee paikallaan

Uponor Oyj                 Osavuosikatsaus 1-9/2015                 29.10.2015 08.00

 

Osavuosikatsaus 1-9/2015: Uponorin kasvu kiihtyi Yhdysvalloissa, Euroopassa kysyntä polkee paikallaan 

 • Heinä–syyskuun liikevaihto 274,1 (277,0) milj. euroa, muutos -1,0 %, orgaaninen kasvu +1,6 %
 • Heinä–syyskuun liikevoitto 23,6 (29,2) milj. euroa, muutos -18,8 %
 • Tammi–syyskuun liikevaihto 788,8 (772,4) milj. euroa, muutos +2,1 % tai orgaanisesti +4,3 %
 • Tammi–syyskuun liikevoitto 57,4 (51,6) milj. euroa, kasvua 11,4 % tai 7,8 % ilman kertaluonteisia 1,8 (3,3) milj. euron kuluja
 • Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos 0,44 (0,38) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi–syyskuussa 17,3 % (14,8 %), nettovelkaantumisaste 37,9 % (41,7 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta tammi–syyskuussa 17,0 (19,3) milj. euroa
 • Uponor pitää ennallaan 30.9.2015 julkaistun ohjeistuksen vuodelle 2015: Vuoden 2015 liikevaihto ylittää orgaanisesti edellisvuoden liikevaihdon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2014 liikevoittoa pienemmäksi.

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–syyskuu.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi vuosineljänneksen tapahtumia: 

 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu ja sen myötä liikevoittomarginaalin kehitys jatkuivat myönteisinä. Uponor Inc:n laajennushanke etenee suunnitelman mukaisesti, ja toimintojen nykyinen tehokkuus on osoitus liiketoimintojen skaalautuvuudesta. Huolimatta Kanadan rakennusmarkkinoiden vaisuista indikaattoreista kehityksemme on sielläkin ollut myönteistä. Raaka-ainevalmistajien toimitusongelmat ovat aiheuttaneet koko toimialalla raaka-ainepulaa, joka on vaikuttanut myös meidän muoviliittimien toimituksiimme. Uponor Inc. pienentää haittaa asiakkaille korvaamalla tuotteen väliaikaisesti kalliimmalla lyijyttömällä messinkiliittimellä, mikä rajoittaa tuotteen kannattavuuden kasvua kahden edellisen vuosineljänneksen aikana saavutetulta tasolta.
 • Euroopan heikkona jatkunut kysyntä vaikuttaa edelleen Talotekniikka – Eurooppaan. Uusi johto on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on mukauttaa toimintoja erityisesti markkinoilla, joissa meillä on korkeat kiinteät kustannukset ja joissa myyntimäärät ovat laskeneet.
 • Uponor Infra on menestyksekkäästi toteuttanut strategiset uudelleenjärjestelyt, mutta tärkeimpien markkinoiden vaisun kehityksen jatkumisen takia tulos jäi silti heikoksi. Muoviraaka-aineen hintojen laskettua kevään ja kesän historiallisesti korkeiden hintojen jälkeen varastossamme on kalliimmasta raaka-aineesta valmistettuja tuotteita, joiden myynti supistaa myyntikatettamme neljännen vuosineljänneksen aikana. Hintojen lasku on kuitenkin palauttanut muovisten järjestelmien hintakilpailukyvyn suhteessa muihin materiaaleihin normaalille tasolle.

 

Tietoja tammi–syyskuun 2015 osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 29.10. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava tulosjulkistus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 12.2.2016. Hiljaisella jaksolla 1.1.–12.2. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

 

Markkinat

Liiketoimintaympäristöt Uponorin tärkeimmillä maantieteellisillä markkina-alueilla poikkesivat toisistaan suuresti, samaan tapaan kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä. Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Yhdysvalloissa kasvu jatkui reippaana. Euroopan markkinoilla kysyntä sen sijaan säilyi pääosin vaimeana. Lisäksi Eurooppa kohtasi sisäisiä ja ulkoisia poliittisia ja taloudellisia takaiskuja, jotka vaikuttivat talouskehitykseen erityisesti Euroopan unionissa. Itä-Euroopan ja Aasian markkinoiden kehitys oli näiden kahden päämarkkinan välimaastossa.

Talotekniikkasegmentin kehitys Euroopassa, Uponorin liiketoiminnan volyymissä mitattuna tärkeimmällä markkina-alueella, oli alavireistä ja jopa hieman heikkeni kolmannella neljänneksellä vastoin aikaisempia arvioita vakaasta, vaikkakin heikosta kysynnän kehityksestä. Tärkeimmistä Euroopan markkinoista rakennusmarkkinoiden kysyntä pysyi alhaisella tasolla Suomessa, kun taas Norjassa, Isossa-Britanniassa ja Venäjällä kysyntä heikkeni verrattuna kohtuullisen vakaaseen toiseen vuosineljännekseen. Saksassa erityisesti LVI-alan kehitys jatkui heikkona maan hyvästä taloustilanteesta huolimatta; erityisen vaisua kehitys oli lämmitys- ja energiamarkkinoilla. Alankomaissa toisella neljänneksellä havaittu myönteinen kysynnän kehitys jatkui kolmannellakin neljänneksellä. Etelä-Euroopan markkinoilla kysyntä oli yleisesti ottaen alavireistä, mutta Espanjassa oli havaittavissa pientä piristymistä esimerkiksi myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Pohjoismaista Ruotsissa kysyntä jatkui vilkkaana ja Tanskassa tasaisena, mutta Norjassa kysyntä heikkeni, kun investointeja supistettiin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla öljyn hinnan laskun seurauksena.

Kanadan rakennusmarkkinoiden kasvu oli vaatimatonta tai hieman laskevaakin, mutta sen naapurimaassa Yhdysvalloissa kasvu edellisvuodesta jatkui laajalla rintamalla, joskin jonkin verran vaisumpana kuin toisella vuosineljänneksellä. Kasvua vauhditti erityisesti asuinrakentaminen, muissa asiakassegmenteissä kasvu oli vaisua, vaikka paranikin edellisvuoteen verrattuna. Yhdysvalloissa kuluttajien luottamus on viime kuukausina merkittävästi vahvistunut, ja kolmannen neljänneksen lopussa myös rakennusalan mieliala oli korkeammalla kuin kymmeneen vuoteen.

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä vastasi pitkälti taloteknisten ratkaisujen kysyntää. Uponor Infran toiminnoista suuri osa on Suomessa ja siksi Suomen tilanne vaikuttaa sen liiketoimintaan erityisen voimakkaasti. Suomen taloustilanne jatkui huonona, minkä seurauksena asuinrakentaminen väheni ja myös investoinnit maa- ja vesirakentamiseen supistuivat. Kanada on Uponorin toinen suuri yhdyskuntateknisten ratkaisujen markkina-alue ja siellä öljyn alhainen maailmanmarkkinahinta supisti investointeja öljynetsintään liittyvään yhdyskuntatekniikkaan. Tämän seurauksena öljyntuotantosektorille yhdyskuntateknisiä ratkaisuja tarjoavat yhtiöt hakevat kasvua laajemmilta yhdyskuntatekniikan putkimarkkinoilta, mikä kiristi kilpailua.

 

Liikevaihto

Uponorin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 274,1 (277,0) milj. euroa, mikä on 1,0 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Orgaaninen kasvu oli 1,6 prosenttia. Valuuttakurssimuutoksien vaikutus oli 5,6 milj. euroa.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto supistui edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna pääasiassa tärkeimmillä Euroopan markkina-alueilla, kuten Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Suomessa, vallitsevan heikon kysynnän vaikutuksesta. Saksassa erityisesti sisäilmastojärjestelmien kysyntä heikkeni edullisen energian hillitessä lämmitysremontteja ja -uudistuksia. Alankomaissa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi reippaasti. Myönteisiä merkkejä esiintyi myös Espanjassa ja Itävallassa. Uponorin liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa Euroopassa yleistyneet edullisemmin hinnoitellut vakiojärjestelmät, joita markkinoidaan myyjien omilla tuotemerkeillä ja perinteisestä poikkeavia kanavia pitkin. Tämä suuntaus on havaittavissa sisäilmasto- ja käyttövesiratkaisuiden markkinoilla useilla Euroopan tärkeimmistä markkina-alueista.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Paikallisessa valuutassa mitattuna vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 16,4 %. Kasvusta suurin osa tuli käyttövesiratkaisujen liiketoiminnasta Yhdysvalloissa, etenkin Uponorille perinteisesti tärkeän asuntorakentamisen vilkastumisesta sekä menestymisestä liike- ja julkisen rakentamisen käyttövesihankkeissa.

Uponor Infran liikevaihto supistui usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Näitä olivat muun muassa Thaimaan putkiliiketoiminnan ja Uponorin suomalaisen teknologiayhtiö Extronin myynti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, tärkeimpien Euroopan markkinoiden heikon tilanteen pitkittyminen ja kilpailun kiristyminen Kanadassa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu: 

M€ 7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 121,2 123,5 -2,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 75,1 54,7 37,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 83,6 71,8 16,4 %)
Uponor Infra 79,0 100,3 -21,2 %
Eliminoinnit -1,2 -1,5  
Yhteensä 274,1 277,0 -1,0 %

Uponorin tammi–syyskuun liikevaihto oli 788,8 (772,4) milj. euroa, kasvua 2,1 prosenttia, tai orgaanisesti 4,3 prosenttia. Kehitys oli pääosin seurausta voimakkaasta kasvusta Pohjois-Amerikassa vuoden 2015 kaikilla kolmella neljänneksellä. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon on vuoden alusta 27,8 milj. euroa, lähinnä Yhdysvaltain dollarin (USD) vaikutuksesta, jota Venäjän rupla (RUB) jonkin verran heikensi. Liikevaihdon kasvu, kun huomioon otetaan valuuttakurssien vaikutukset ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut yritysmyynnit, oli 0,7 %.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu: 

M€ 1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 352,8 366,4 -3,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 201,8 144,7 39,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 224,4 195,2 15,0 %)
Uponor Infra 237,0 266,4 -11,0 %
Eliminoinnit -2,8 -5,1  
Yhteensä 788,8 772,4 2,1 %

 

Tulos ja kannattavuus

Uponorin liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 23,6 (29,2) milj. euroa, eli 18,8 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 10,5 prosentista 8,6 prosenttiin. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski tällä neljänneksellä 29,3 miljoonasta eurosta 24,6 miljoonaan euroon.

Negatiiviseen kehitykseen vaikutti erityisesti Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran kannattavuuden merkittävä heikentyminen, jota Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vahva tulos ei riittänyt kompensoimaan.

Talotekniikka – Euroopan liikevoittoa rasittivat lähinnä liikevaihdon heikko kehitys joillakin paremman kannattavuuden markkinoilla sekä käynnissä olevien uudelleenjärjestelyjen seurauksena syntyneet kertaluonteiset 1,0 miljoonan euron kulut. Lisäksi yleiskustannukset kasvoivat hieman vertailukaudesta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tuloskehitys oli vakaata. Liikevoitto ja liikevoittomarginaali ylittivät molemmat selkeästi edellisvuoden vastaavan ajanjakson lukemat. Liikevaihdon kasvun lisäksi vakaata kehitystä tuki se, että huolimatta kasvuponnistuksista kustannuksia hallittiin huolella. Nämä toimet helpottivat tasapainottamaan Kanadan dollarin heikon kurssin vaikutusta.

Uponor Infran kolmannen neljänneksen liikevoittoa rasitti lähinnä myynnin lasku tärkeimmillä markkinoilla. Vaikka toisella vuosineljänneksellä koetut ongelmat muoviraaka-aineen saatavuudessa helpottivat kolmannen neljänneksen aikana, raaka-ainehintojen raju heilahtelu rasitti tulosta lyhytaikaisesti, kun myytiin korkeammalla hinnalla valmistettua varastoa. Edellä mainitut tekijät supistivat niitä kustannushyötyjä, joita saavutettiin vuosien 2013 ja 2014 aikana lähinnä Suomen toiminnoissa tehdyissä uudelleenjärjestelyissä.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä-syyskuu: 

 
M€
7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 8,4 15,0 -43,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 15,7 9,2 70,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 17,5 12,1 44,0 %)
Uponor Infra -0,3 4,2 -107,5 %
Muut -0,2 0,5  
Eliminoinnit 0,0 0,3  
Yhteensä 23,6 29,2 -18,8 %

 
Heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 24,4 (27,8) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 9,0 miljoonaa euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 11,0 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen tulos oli 15,4 (16,8) milj. euroa.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 57,4 (51,6) milj. euroa eli 11,4 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,2 (55,0) milj. euroa, kasvua 7,8 prosenttia. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 7,3 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 6,7 prosenttia. Valuuttakurssien muuntovaikutus tammi–syyskuun tulokseen oli positiivinen 6,3 milj. euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu: 

 
M€
1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 20,7 30,3 -31,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 38,8 22,2 74,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 43,2 29,9 44,2 %)
Uponor Infra 1,4 0,4 229,9 %
Muut -2,9 -1,0  
Eliminoinnit -0,6 -0,3  
Yhteensä 57,4 51,6 11,4 %


Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,38) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,26 (3,10) euroa, ja laimennettuna 3,25 (3,09) euroa.

 

Investoinnit ja rahoitus

Yhdysvalloissa sijaitsevan Uponor Inc:n tuotanto- ja toimistotilojen 8 175 neliömetrin laajennus etenee suunnitelman mukaisesti, ja rakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana. Uponor Inc. teki myös muita, pienempiä investointeja, jotka mahdollistavat tuotantokapasiteetin lisäämisen. Uponor Inc. markkinoi PEX-käyttövesiputkia ja sisäilmastojärjestelmiä.

Venäjällä Uponor investoi paikalliseen lämmönjakeluun tarkoitetun Ecoflex-eristeputken tuotantoon, kun Uponorin ensimmäinen tuotantolaitos Venäjällä valmistui vuoden kolmannella neljänneksellä.

Muut katsauskauden investoinnit konsernissa suuntautuivat lähinnä ylläpitoon ja kehityshankkeisiin.

Katsauskaudella bruttoinvestointien määrä käyttöomaisuuteen oli 30,4 milj. euroa, mikä ylittää edellisvuoden 21,4 miljoonan euron tason. Investoinnit olivat hieman suurempia kuin poistot, jotka olivat 27,1 (27,0) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 17,0 milj. euroa, kun se vuonna 2014 oli 19,3 milj. euroa.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Luottotappioriskiä pyritään hallitsemaan muun muassa seuraamalla myyntisaamisia tarkasti ja hyödyntämällä luottovakuutusta tehokkaasti.

Uponor sai päätökseen varalla olevien rahoitusluottojen uudistamisen, kun prosessin viimeisessä vaiheessa Uponor allekirjoitti 50 milj. euron luottolimiittisopimuksen vuoden 2015 elokuussa. Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 30.9.2015 olivat vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä yhteensä 200 miljoonan euron arvosta. Ne erääntyvät vuosina 2019 ja 2020. Katsauskauden lopussa näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä seitsemän miljoonaa euroa.

Konsernin vakavaraisuus laski 41,1 (42,4) prosenttiin. Korolliset nettovelat laskivat 114,8 (122,9) miljoonaan euroon. Rahavarat kauden lopussa olivat 20,7 (21,2) milj. euroa, kun mukaan ei lasketa 41,1 milj. euron sidottuja rahavaroja. Sidotut rahavarat liittyvät pääosin Uponor Inc:n Yhdysvalloissa neuvotteleman ryhmäkanteen sovintoratkaisun rahoittamiseen, jossa osallistuvat osapuolet ovat ohjanneet rahavaroja sulkutilille. Sidotut rahavarat käytetään myöhemmin tänä vuonna, kun sovintoehdoille on saatu tuomioistuimen lopullinen vahvistus. Asiasta on kerrottu Uponorin 10.6.2015 julkaisemassa tiedotteessa.

Nettovelkaantuminen eli gearing laski 37,9 (41,7) prosenttiin.

 

Lähiajan näkymät

Loppuvuoden 2015 talouden näkymien Uponorin tärkeimmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa arvioidaan kehittyvän suurelta osin samansuuntaisesti kuin tähänkin saakka. Makrotalouden ja poliittisten tekijöiden ohella monet muutkin tekijät vaikuttavat Uponorin liiketoimintaan, kuten kuluttajien luottamus, julkiset investoinnit ja julkinen rahoitus sekä energian hinnan kehitys.

Euroopassa liiketoimintaympäristön arvioidaan pysyvän edelleen vaisuna, kun alueella ei ole näköpiirissä sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä, jotka voisivat käynnistää myönteisen muutoksen. Pohjois-Amerikassa kehitys jatkunee positiivisena Yhdysvalloissa, vaikkei kasvu välttämättä jatku yhtä nopeana kuin edellisellä neljänneksellä.

Uponor on vastannut Euroopan haastavaan tilanteeseen käynnistämällä tehostamisohjelman. Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa uudelleenjärjestelyjä on jo käynnistetty, ja uusia toimia kannattavuuden parantamiseksi suunnitellaan esimerkiksi Saksassa.

Bruttokatemarginaalin tilapäinen heikentyminen erityisesti yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa kolmannen vuosineljänneksen lopussa johtui siitä, että myytiin kalliista raaka-aineesta valmistettua tuotevarastoa. Raaka-aine oli ostettu ennen kesän raaka-ainehintojen laskua. Vaikutuksen arvioidaan jatkuvan vuoden loppuun saakka.

Uponor pitää ennallaan 30.9.2015 julkaistun ohjeistuksen vuodelle 2015:
Vuoden 2015 liikevaihto ylittää orgaanisesti edellisvuoden liikevaihdon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2014 liikevoittoa pienemmäksi.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2014 tilinpäätöksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi.