Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2012-2014 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj             Pörssitiedote             12.2.2015     8:12

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2012-2014 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 15.3.2012 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2012-2014. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 42 818 yhtiön hallussa olevaa osaketta 10 yhtiön avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Ohjelman 2012-2014 palkkio koostui seuraavista osista:
1) Osakesijoitukseen perustuva osakekannustin kolmen vuoden odotusjaksolla
2) Yhtiön tuloskehityksestä riippuva suoriteperusteinen osakekannustinohjelma kolmen vuoden ansaintajaksolla.
Yksityiskohtaisempia tietoja esitetään 2.3.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 140 378 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 97 560 osaketta.


Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, sähköposti: jorma.eloranta@kolumbus.fi tai soittopyynnöt: johdon assistentti Päivi Dahlqvist, Uponor, puh. 020 129 211.

 

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.