Uponor käynnistää tehostamisohjelman Euroopan talotekniikkasegmentissä

Uponor Oyj                  Pörssitiedote                   21.7.2015 7:58

Uponor käynnistää tehostamisohjelman Euroopan talotekniikkasegmentissä

Uponor käynnistää tehostamisohjelman Talotekniikka Euroopan toiminnan sopeuttamiseksi Euroopan heikkoon kysyntätasoon. Segmentin liiketoimintaa painaa pitkään heikkona pysynyt rakennusalan kysyntä ja etenkin kilpailun kiristyminen suurimmalla markkina-alueella eli Saksan asuntojen uudisrakentamisessa.

Toimenpiteillään yhtiö hakee Talotekniikka Eurooppa -segmentissä noin kolmen miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla. Tarkoituksena on järkeistää myyntiverkostoa ja keskittää ja ulkoistaa joitakin tukitoimintoja. Toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan yhteensä noin 4–5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka kirjataan vuoden 2015 aikana.

Tehostamistoimenpiteiden suunnittelu on käynnistetty ja niistä kerrotaan tarkemmin, kun suunnitelmat täsmentyvät. Kokonaisuudessaan toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan noin 100 henkilötyövuoteen Talotekniikka - Euroopassa. Ohjelman ensimmäisenä osana on Ruotsissa kesäkuussa 2015 käynnistetty yt-menettely 20 vakituisen ja 20 määräaikaisen työtehtävän vähentämiseksi.


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.uponor.fi.