Uponor vahvistaa kannattavaa kasvua käynnistämällä muutosohjelman Euroopan segmenteissä

Uponor Oyj         Pörssitiedote              26.11.2015 14.00

Uponor vahvistaa kannattavaa kasvua käynnistämällä muutosohjelman Euroopan segmenteissä

  • Talotekniikka – Euroopan muutosohjelmalla pyritään vahvistamaan kannattavaa kasvua, parantamaan toiminnan joustavuutta ja pienentämään kustannuksia
  • Uponor Infra suunnittelee toiminnan keskittämistä kannattavuuden parantamiseksi 
     
  • Uponor järjestää suoran webcast-lähetyksen muutosohjelmasta tänään klo 15.00. Esitystä voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta, os. http://sijoittajat.uponor.fi, ja myöhemmin tallenteena.
     

Uponor aikoo käynnistää muutosohjelman Talotekniikka – Eurooppa –segmentissä tavoitteenaan vahvistaa kannattavan kasvun edellytyksiä toimintoja ja rakennetta uudistamalla. Uudelleenjärjestelyillä pyritään korjaamaan segmentin heikkoa tuloskehitystä muun muassa myynnin kasvattamiseen tähtäävillä hankkeilla ja pysäyttämällä kiinteiden kustannusten suhteellinen kasvu. Uponor Infraa koskevat suunnitelmat liittyvät tuotannon keskittämiseen Suomessa.

“Vuonna 2007 alkaneen talouskriisin jälkeen olemme toteuttaneet monenlaisia lyhyen tähtäyksen tehostustoimia ja uudelleenjärjestelyjä sovittaaksemme toimintaamme markkinoiden kysynnän merkittävään supistumiseen. Euroopan rakennusalan ja kunnallistekniikan markkinoiden pitkään heikkona jatkunut kysyntä ja Uponorin liikevaihdon lasku yhdessä korkeina pysyneiden kiinteiden kustannusten kanssa ovat heikentäneet Uponorin tulosta Euroopassa. Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia liiketoimintaamme ja organisaatiorakenteeseemme”, toteaa Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Kasvuun tähtäävien toimien rinnalla nyt suunniteltavilla uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan vähintään 25 miljoonan euron säästöjä konsernissa vuoden 2017 loppuun mennessä. Näistä Talotekniikka – Euroopan osuus on vähintään 20 miljoonaa euroa ja Uponor Infran 5 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyistä aiheutuu arviolta 32 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, josta alaskirjausten osuus on 13 miljoonaa euroa. Suurin osa kustannuksista kirjataan vuodelle 2016. Talotekniikka – Euroopan kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan 21 miljoonaa euroa, josta alaskirjauksia on 5 miljoonaa euroa, ja Uponor Infran 11 miljoonaa euroa, josta alaskirjaukset edustavat 8 miljoonaa euroa.
 

Talotekniikka - Euroopan organisaatiorakenne kevenee, päätöksenteko selkeytyy ja nopeutuu

Uuden johdon alaisuudessa 1. syyskuuta 2015 aloittanut Talotekniikka – Eurooppa käynnistää useita toimia, joiden kaikkien tavoitteena on luoda kannattavaa kasvua. Vakiintuneilla markkinoilla kasvua haetaan erityisesti liike- ja julkisen rakentamisen sektorilta niillä valikoiduilla markkina-alueilla, missä Uponor on viime vuosina onnistunut valtaamaan jalansijaa. Uponor aikoo esimerkiksi entistä voimakkaammin hyödyntää kansainvälisillä markkinoilla rakennusten energian hallinnan erikoisosaamistaan sekä uusimpia avaimet käteen –kokonaisratkaisujansa. Yhtiö aikoo myös edelleen panostaa voimakkaasti uusiin tuoteratkaisuihin ja kaksinkertaistaa uusien tuotteiden määrän lähivuosien aikana. Yhtenä painopistealueena on markkina-aseman vahvistaminen sellaisilla alueilla, joissa yhtiö ei ole riittävän vahvasti mukana, kuten tärkeät suurkaupunkikeskukset.

Keskeisessä osassa uudelleenjärjestelyissä on tuotanto-, varasto- ja jakeluverkoston keskittäminen ja erikoistuminen. Uponorin tavoitteena on ottaa käyttöön suoraviivainen keskusyksiköihin perustuva toimintamalli keskeisille tukitoiminnoille niin, että organisaatio madaltuu ja päätöksenteko nopeutuu. Samassa yhteydessä arvioidaan hajautettujen hallinto- ja tukitoimien kokonaisuus, minkä arvioidaan johtavan lukuisten pienempien toimistojen sulkemiseen.

Uudelleenjärjestelyt tulevat vaikuttamaan henkilöstömääriin koko Euroopassa. Uponorin arvioiden mukaan Euroopasta vähenee enintään 300 täysipäiväistä työpaikkaa. Uusien syntyvien työpaikkojen vaikutukset huomioiden työpaikkojen kokonaisvähennys on noin 250.

Aasian kasvusuunnitelmien tueksi Uponor on päättänyt ryhtyä valmistamaan talotekniikkaratkaisuja Kiinassa vuonna 2016. Tällä pyritään varmistamaan, että Uponor pystyy paremmin vastaamaan tämän laajan markkina-alueen kysyntään.

 

Uponor Infra suunnittelee toimipisteiden erikoistumista säästöjen saavuttamiseksi

Uponor Infra perustettiin heinäkuussa 2013. Sen jälkeen yhteisyrityksen toimintojen päällekkäisyyksiä on pyritty poistamaan ja kannattavuutta parantamaan erilaisin uudelleenjärjestelyin. Onnistuneista uudelleenjärjestelyistä huolimatta segmentin tulos ei ole saavuttanut tyydyttävää tasoa johtuen pääasiassa pohjoisen Euroopan heikosta kysynnästä ja kireästä kilpailutilanteesta.

Uponor Infran tavoitteena on suunnata toimintaa kappaletavaran sijasta lisäarvoa tuottavien kokonaisratkaisuiden myyntiin. Segmentissä on toteutettu tuotantoverkoston kokonaisselvitys, ja suunnitelmissa on keskittyä Vaasan toimipisteessä projektiosaamiseen, kansainväliseen projektimyyntiin, teknologiaan sekä kaukolämpöön. Nämä liiketoiminnat työllistävät noin 80 henkeä. Lisäksi suunnitellaan muoviputkien ja kaivojen valmistuksen keskittämistä Nastolaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Toimintojen yhdistämisen seurauksena pääosin Vaasan yksikön henkilöstömäärän arvioidaan vähenevän lähes 170:llä; nettovähennys Suomessa on suunnitelmien toteutuksesta riippuen noin 80 henkeä.

 

Lisätietoa lukijoille

Uponor käynnisti tehostamisohjelman heinäkuussa 2015 Talotekniikka – Euroopan toimintojen sopeuttamiseksi Euroopan heikkoon kysyntätasoon. Tehostamisohjelman seurauksena työpaikkoja on vähennetty Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa yhteensä 70, ja Keski-Euroopassa on vielä suunnitteilla 30 työpaikan vähennys. Tavoiteltavat säästöt ovat vuositasolla noin kolme miljoonaa euroa. Toimenpiteistä arvioidaan aiheutuvan yhteensä noin 4–5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, joista suurin osa kirjataan vuodelle 2015.

Pohjois-Amerikan markkinat ovat pysyneet vahvoina, ja Uponorin talotekniikkasegmentti kehittyy siellä odotusten mukaisesti. Uponor Inc:n tuotanto- ja toimistotilojen laajennus etenee Minnesotan Apple Valleyssa suunnitelmien mukaisesti, ja työt on määrä saada valmiiksi kuluvan vuosineljänneksen aikana.

Uponor tarjoaa tukea kaikille työntekijöille, joita uudelleenjärjestelyt koskettavat. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan tänään Suomessa ja myöhemmin myös muissa maissa paikallisten käytäntöjen määräämällä tavalla. Tilanteesta tiedotetaan tarkemmin, kun suunnitelmien yksityiskohdista on sovittu.

 


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822 (tavoitettavissa klo 16.00 jälkeen)

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Euroopassa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 ylitti miljardi euroa. Uponorin osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi