AML 9:10 § mukainen ilmoitus: Franklin Templetonin omistus alle 10 %

Uponor Oyj                 Pörssitiedote               15.9.2016        14:15

AML 9:10 § mukainen ilmoitus: Franklin Templetonin omistus alle 10 %

Uponor Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc –nimisen yhtiön ilmoituksen mukaan sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä laski 13.9.2016 noin 9,55 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä laski silloin 6 989 652 osakkeeseen. Yhtiön ilmoituksen mukaan yhdenkään sen hallinnoiman rahaston tai asiakastilin omistus ei yksin nouse viiteen prosenttiin.

Uponor Oyj:n osakemäärä on yhteensä 73 206 944 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja.

Lisätiedot:
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

   

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi