Kehotus ottaa vastaan vuoden 1998 ja 2004 rahastoanneissa annetut osakkeet

Uponor Oyj                 Pörssitiedote               20.5.2016        8:00

Kehotus ottaa vastaan vuoden 1998 ja 2004 rahastoanneissa annetut osakkeet

Uponor Oyj:n hallitus on 27.4.2016 päättänyt, että 18.3.1998 ja 16.11.2004 tehtyjen rahastoantipäätösten nojalla annetut ja vielä vastaanottamattomat osakkeet on otettava vastaan viimeistään 20.5.2017. Ellei kyseisiä osakkeita ole otettu vastaan viimeistään 20.5.2017, osakkeet julistetaan menetetyiksi.

Uponor Oyj kehottaa osakkeiden menetetyiksi julistamisen uhalla osakkeenomistajia ottamaan vastaan 18.3.1998 ja 16.11.2004 tehtyjen rahastoantipäätösten nojalla rahastoanneissa annetut, vielä vastaanottamattomat osakkeet viimeistään 20.5.2017. Osakkeiden vastaanottaminen tapahtuu esittämällä kirjallinen vaatimus Uponor Oyj:lle.

Jollei mainituissa rahastoanneissa annettuja osakkeita vaadita yhtiöltä viimeistään 20.5.2017, myydään osakkeet niihin oikeutetun lukuun julkisessa kaupankäynnissä. Sillä, jolla on oikeus osakkeisiin, on tämän jälkeen oikeus vain myynnistä kertyneisiin varoihin, joista on vähennetty kehotuksesta ja myymisestä aiheutuneet kulut. Varat, joita ei ole nostettu neljän vuoden kuluessa myynnistä, lankeavat yhtiölle.

Tämä kehotus perustuu vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734 muutoksineen) 4 luvun 14 §:ään.

 

Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835

  

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

  

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi