Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2013–2015 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj                   Pörssitiedote         12.2.2016  14:03

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2013–2015 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 17.3.2015 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2013–2015. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 28 601 yhtiön hallussa olevaa osaketta yhdeksälle yhtiön avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.
Ohjelman 2013–2015 palkkio koostui seuraavista osista:
1) Osakesijoitukseen perustuva osakekannustin kolmen vuoden odotusjaksolla
2) Yhtiön tuloskehityksestä riippuva suoriteperusteinen osakekannustinohjelma kolmen vuoden ansaintajaksolla.
Yksityiskohtaisempia tietoja esitetään 12.2.2013 julkistetussa pörssitiedotteessa.
Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 97 560 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 68 959 osaketta.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, sähköposti: jorma.eloranta@kolumbus.fi tai soittopyynnöt: johdon assistentti Päivi Dahlqvist, Uponor, puh. 020 129 211


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.uponor.fi