Uponor ostaa vedenlaadun seurantaan erikoistuneen startup-yrityksen

Uponor Oyj        Lehdistötiedote        7.1.2016 10.00

Uponor ostaa vedenlaadun seurantaan erikoistuneen startup-yrityksen

Uponor Oyj on ostanut reaaliaikaiseen vedenlaadun seurantaan erikoistuneen suomalaisen startup-yrityksen NWater Oy:n koko osakekannan. Toimintansa Tampereella vuonna 2012 aloittanut NWater on kehittänyt ainutlaatuisen ja vallankumouksellisen teknologian vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaamiseen. Teknologia perustuu vedessä olevien hiukkasten ja mikrobien havaitsemiseen ja mittaamiseen tosiaikaisesti tunnistimien avulla. Teknologia on vielä kehitysvaiheessa, mutta Uponor tähtää sen kaupallistamiseen lähivuosina.

Myyjinä on viisi yksityistä suomalaissijoittajaa, joista kaksi jatkaa yrityksen palveluksessa. Muita kaupan yksityiskohtia ei julkisteta.

Uponorin strategisiin painopistealueisiin uuden liiketoiminnan kehittämisessä kuuluvat veden laatu ja hygieenisyys, joiden merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa jatkuvasti.

-    ”Vedenlaatua mitataan nykyään pääasiassa vesinäytteistä, joiden tulokset saadaan usein vasta päivien kuluttua näytteenotosta. Uuden NWater-teknologian ansiosta vedenlaatua voidaan seurata reaaliaikaisesti ja luoda häiriötilanteisiin varhaisen varoituksen järjestelmä. Kriittisissä tapauksissa kuluttajia voidaan varoittaa nopeasti, mikä vähentää vedenjakelun riskialttiutta nykyisestä. Kuluttajien terveydellä ja kustannuksilla mitattuina hyödyt voivat olla valtavat”, toteaa Uponorin uuden liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Ilari Aho.

NWater-teknologia soveltuu erityisen hyvin kunnallisille vesilaitoksille, mutta myös teollisuuden ja kotitalouksien käyttösovellukset ovat kiinnostavia.

-    ”Uuden teknologian keskeisiä etuja ovat toiminnan luotettavuuden ohella edullisuus ja hyvä skaalattavuus”, kertoo NWaterin kehitys- ja tutkimuspäällikkö Esa Hämäläinen. ”Reaaliaikaisen mittauksen avulla jakeluverkostoa hallinnoivat tahot voivat saada internetin välityksellä jatkuvasti tietoa veden ja jakeluverkoston laadusta. Samalla saadaan välitöntä palautetta jakeluverkostoon tehdyistä muutoksista, joitakin esimerkkejä mainitakseni. Tällä voi olla erityisen ratkaiseva merkitys herkissä käyttökohteissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa tai palvelukeskuksissa.”

Uponor aikoo jatkaa teknologian edelleen kehittämistä tavoitteena integroida se niin yhdyskuntatekniikka- kuin talotekniikkatarjontaansa. Kehitystyötä jatketaan yhteistyössä Uponorin omien tutkimus- ja kehitystiimien kanssa.

-    ”Olemme perustajina tyytyväisiä siihen, että yhdessä Uponorin kanssa NWater-teknologia pääsee nopeasti maailmanmarkkinoille ja että liiketoiminta jatkuu suomalaisomistuksessa”, tiivistää NWaterin perustajiin lukeutuva Tuomas Pahlman.

Lisätietoja:
Ilari Aho, Uponorin uuden liiketoiminnan kehitysjohtaja, puh. 020 129 2883
Tuomas Pahlman, yksi NWaterin perustajista, puh. +358 10 6666 007

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2014 Uponorin liikevaihto ylitti miljardi euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi