Korkein hallinto-oikeus on antanut vuosikirjaratkaisut Uponorin verotuksen oikaisupäätöksistä

Uponor Oyj     Pörssitiedote         13.9.2017      16.30

Korkein hallinto-oikeus on antanut vuosikirjaratkaisut Uponorin verotuksen oikaisupäätöksistä

Uponor Oyj ja sen tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy ovat saaneet korkeimmasta hallinto-oikeudesta päätökset valituksiin, jotka Uponor jätti tammikuussa 2016. Korkein hallinto-oikeus antoi tänään päätökset vuosikirjaratkaisuina. Asia koskee konserniverokeskuksen vuonna 2011 tekemiä verotuksen oikaisupäätöksiä, jotka Uponorin mielestä olivat perusteettomia. Uponor on julkaissut asiasta pörssitiedotteita 23.12.2011, 30.12.2011, 14.5.2013 ja 25.11.2015.

Korkeimman hallinto-oikeuden molemmat vuosikirjaratkaisut ovat pääsääntöisesti myönteisiä yhtiölle. Uponor Oyj:ta koskeva päätös alentaa yhtiön verovuosien 2005 – 2007 verotettaviin tuloihin lisätyn perimättä jätetyn palvelumaksujen voittomarginaalin seitsemästä prosentista kolmeen prosenttiin. Yhtiölle määrättyjen verojen, viivekorkojen ja veronlisäysten määriä alennetaan. Verohallinto laskee päätöksen verotukseen aiheuttamat muutokset ja oikaisee maksuunpanon.

Uponor Business Solutions Oy:ta koskevat jälkiverotuspäätökset kumotaan. Verohallinto laskee päätöksen verotukseen aiheuttamat muutokset ja oikaisee maksuunpanon. Verovuosien 2006 – 2009 osalta yhtiön veloittamien palvelumaksujen markkinaehtoisten määrien selvittäminen palautuu Verohallinnolle.

Päätöksien vaikutusta Uponor-konsernin tulokseen ja rahavirtaan selvitetään ja tarkennetaan, kun Verohallinto on päätöksien mukaisesti oikaissut maksuunpanoja.

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830


Uponor Oyj

Johanna Ylitalo
viestintäpäällikkö
Puh. 020 129 2865


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi