Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017: Uponorin liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017: Uponorin liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä

 

Uponor Oyj           Osavuosikatsaus 1-3/2017              3.5.2017      14.00

 

 • Kysynnän piristyminen kasvatti liikevaihtoa päämarkkinoilla kaikissa segmenteissä, lukuun ottamatta Saksaa ja Isoa-Britanniaa
 • Tammi-maaliskuun liikevaihto 265,1 (246,9) milj. euroa, kasvua orgaanisesti 7,4 %
 • Liikevoitto oli 14,6 (11,9) milj. euroa, muutos 22,8 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 15,0 (14,9) milj. euroa, muutos 0,8 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,09) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,9 % (8,9 %) ja nettovelkaantumisaste 74,5 % (62,4 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli –23,0 (–14,5) milj. euroa
 • Uponor pitää ennallaan 13.2.2017 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016, mikäli talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Uponorin liiketoiminta kehittyi hyvin useilla keskeisillä markkinoilla kaikissa segmenteissämme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolla tänä vuonna oli enemmän työpäiviä kuin vertailujaksolla vuonna 2016. Ensimmäinen vuosineljännes on alallamme matalasesonkia, ja liiketoiminnan kehitys saattaa muuttua vuoden aikana. Tähän voi vaikuttaa mm. tärkeimpien raaka-aineiden kallistuminen, jota on havaittu viime kuukausien aikana. Olemme jo toteuttaneet ja olemme valmiina julkistamaan uusia hinnankorotuksia kattaaksemme mahdollisesti edelleen nousevien raaka-ainekustannusten vaikutuksen.
 • Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi voimakkaasti useilla päämarkkinoilla mutta suurimmalla markkina-alueella Saksassa liiketoiminta oli vastatuulessa. Syinä tähän olivat pääasiassa kilpailun kiristyminen käyttövesiratkaisujen markkinoilla sekä joka toinen vuosi järjestettävien ISH-messujen johdosta kohonneet markkinointikustannukset.
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liiketoiminta kehittyi edelleen tyydyttävästi, ja myös päämarkkinasegmenttien kysyntä säilyi vakaana, joskaan ei aivan yhtä vilkkaana kuin viime vuoden vahvalla vertailukaudella.
 • Uponor Infra paransi niin liikevaihtoaan kuin kannattavuuttaankin mutta jäi edelleen tappiolle, mikä ei ole poikkeuksellista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nousevien raaka-ainehintojen uhatessa kannattavuuskehitystä segmentti jatkaa aktiivisesti toimia räätälöityjen ratkaisujen myynnin kasvattamiseksi, mikä osaltaan vähentää riippuvuutta raaka-aineiden hintamuutoksista.

 

Tietoja tammi–maaliskuun 2017 osavuosikatsaustiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi–maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, eikä sitä ole tilintarkastettu. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys järjestetään 3.5. klo 15.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus

Uponor Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 25.7.2017. Hiljaisen jakson aikana 1.–25.7. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

  

 

Markkinat

Vuosi alkoi Euroopan rakennusmarkkinoilla myönteisissä tunnelmissa, ja rakentajien luottamus oli korkeimmillaan sitten finanssikriisin alkua edeltävän ajanjakson. Pohjois-Amerikassa laaja-alainen kasvu jatkui Uponorille tärkeissä rakentamisen segmenteissä, vaikkakin aiempaa hitaampana.

Uponorin suurimmilla Keski-Euroopan markkinoilla eli Saksassa yksityinen ja julkinen kulutus sekä yritysten luottamus ovat vauhdittaneet maan taloutta. Rakennusalalla liike- ja julkisrakentamisen markkinat ovat olleet erityisen vahvat, kun taas muissa rakennusalan segmenteissä kasvu on ollut vähäisempää. Osa kasvusta on tullut valmistalomarkkinoilta, jotka eivät ole olleet Uponorille ydinliiketoimintaa. Vaikka rakentaminen Saksassa hiipuikin loppuvuodesta 2016, se kiihtyi hieman vuoden 2017 ensimmäisinä kuukausina, ja on yhä korkealla aiempiin vuosiin verrattuna. Alankomaissa kasvu on tasaantunut, mutta rakennusyritykset ovat kertoneet merkittävästä tilauskantojen kohenemisesta. Useilla Euroopan markkinoilla LVI-sektorin toimintaa vaikeuttivat suunnittelun ja ammattiasennuspalveluiden pullonkaulat, jotka vaikuttavat hidastavasti liiketoimintaan.

Etelä-Euroopassa rakennustoiminta on pääasiassa edelleen piristynyt, ja etenkin Espanjan ja Ranskan rakennusmarkkinoilla on nähty huomattavaakin kehitystä. Poliittisesta epävarmuudesta huolimatta Ison-Britannian kysynnässä ei ole ollut merkittävää heikkenemistä.

Pohjoismaissa makrotalouden perustekijät ovat parantumassa ja rakentaminen on kasvussa. Suomessa liike- ja julkisrakentamisen hankkeet ovat hiljalleen alkaneet edistää alan elpymistä, joka on tähän saakka ollut kasvukeskusten asuinrakentamisen varassa. Ruotsin markkinat ovat yhä naapurimaita vilkkaammat, ja asuntojen uudisrakentaminen on lisääntynyt merkittävästi. Myös Norjan ja Tanskan rakennusmarkkinat hyötyvät talouden vahvistumisesta.

Pohjois-Amerikassa asuin-, liike- ja julkisrakentaminen on pysynyt terveellä pohjalla korkojen noususta sekä joitakin aloja vaivaavasta työvoimapulasta huolimatta. Yhdysvalloissa yritysten investointihalukkuuden lasku on hidastanut liike- ja julkisrakentamisen kasvua. Tästä huolimatta rakennusalan investoinnit ovat nousseet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Asuinrakentamisen puolella uudisrakentaminen on yhä vakaassa kasvussa. Kanadassa hiljattain koettu, todennäköisesti tilapäinen piikki kerrostalorakentamisessa kaupunkialueilla on vahvistanut asuinrakentamisen kokonaismarkkinoita.

Uponorin yhdyskuntatekniikan ratkaisujen markkinoilla julkiset investoinnit kunnallistekniikkaan jäivät Pohjoismaissa vaatimattomiksi mutta pysyivät silti verrattain vakaina. Sen sijaan liike- ja julkisrakentamisen hankkeiden lisääntyminen on piristänyt kysyntää. Kanadassa vuosina 2015–2016 koettu teollisen rakentamisen merkittävä lasku on pysähtynyt, ja kysyntä Uponorin ydinmarkkinasegmenteillä on elpymässä. 

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kasvoi 7,4 % ja oli 265,1 (246,9) miljoonaa euroa. Valuuttakurssien – pääasiassa Yhdysvaltain ja Kanadan dollarin kurssien – positiivinen vaikutus nosti liikevaihtoa 3,7 miljoonalla eurolla. Kiinteillä valuuttakursseilla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen kursseja käyttäen liikevaihto kasvoi 5,8 %.

Liikevaihdon kasvu oli voimakasta Uponor Infra ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmenteissä sekä useilla tärkeillä kansallisilla markkinoilla Talotekniikka – Eurooppa -segmentissä. Liiketoimintaympäristö on siis selkeästi parantunut sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Pieni positiivinen vaikutus on todennäköisesti ollut myös sillä, että asiakkaat ovat reagoineet ilmoitettuihin hinnankorotuksiin ennakkohankinnoilla.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 124,3 (123,0) miljoonaa euroa, eli kasvu oli vaatimattomat 1,1 %. Liikevaihdon voimakasta kasvua monilla tärkeillä markkinoilla edistivät hankkeet, joilla vauhditettiin etenkin asennusvalmiiden ratkaisujen myyntiä. Selkeästi yleisestä kehityksestä poikkesivat Saksa ja Iso-Britannia, joissa liikevaihto supistui. Britanniassa tähän vaikutti tuontituotteiden houkuttelevuutta vähentävä Englannin punnan heikkeneminen sekä osittain aiempiin muutosohjelmiin liittyvät toimenpiteet, jotka aiheuttivat yhä lyhyen aikavälin haasteita etenkin toimitusketjussa. Saksan liikevaihdon heikko kehitys johtui pääosin käyttövesijärjestelmien tarjonnan ylikapasiteetista Uponorin käyttämissä jakelukanavissa, sekä OEM-valmistajien ja muiden alemman hinta-laatusuhteen toimittajien aiheuttama kilpailupaine käyttövesiputkistojen ja nestekiertoisten lämmitysjärjestelmien markkinoilla.

Liikevaihdon kasvu jatkui suotuisana Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentissä. Segmentin liikevaihto oli 78,2 (70,7) miljoonaa euroa. Kasvu oli 10,5 % tai Yhdysvaltain dollareissa laskettuna 6,7 %. Vuonna 2016 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi voimakkaasti johtuen hyvästä myyntikehityksestä Kanadassa sekä ennakkotilauksista Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun asiakkaille ilmoitettiin tulossa olevista muoviliittimien saatavuusongelmista. Vuonna 2017 liikevaihdon kasvuun vaikuttivat edelleen vuonna 2016 koetut muoviliitinten saatavuusvaikeudet, joiden seurauksena tilaus- ja myyntikehityksessä esiintyi normaalia enemmän vaihtelua. Myös joitakin liiketoimintamahdollisuuksia jäi toteutumatta ulkoisten tekijöiden kuten sään takia, mikä vaikutti myös liikevaihdon kasvuun.

Usean vuoden tauon jälkeen Uponor Infra julkisti kasvulukuja ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 16,7 % ja oli 63,1 (54,1) miljoonaa euroa. Kasvu oli erityisen vahvaa Pohjois-Amerikassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (tammi-maaliskuu): 

Milj. € 1–3/
2017
1–3/
2016
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 124,3 123,0 1,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 78,2 70,7 10,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka [milj. $] 83,5 78,2 6,7 %)
Uponor Infra 63,1 54,1 16,7 %
Eliminoinnit –0,5 –0,9  
Yhteensä 265,1 246,9 7,4 %

  

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin koko vuoden bruttokate oli 91,4 (87,8) miljoonaa euroa, mikä on 3,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 34,5 % (35,5 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 91,6 (88,5) miljoonaa euroa eli 34,6 % (35,8 %). Bruttokatteen muutokseen vaikuttivat muoviliittimien raaka-aineen saatavuusongelmat Yhdysvalloissa vuonna 2016, joiden vuoksi raaka-aine- ja rahtikustannukset kohosivat, sekä talotekniikan segmenteissä toteutetut kumppaneille suunnatut kampanja-alennukset lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna.

Uponorin liikevoitto vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,6 (11,9) miljoonaa euroa. Muutos vuoden takaiseen oli 22,8 %. Kannattavuus liikevoittomarginaalin mukaan mitattuna oli 5,5 % (4,8 %). Vertailukelpoinen liikevoitto, ts. liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kasvoi 0,8 prosenttia ja oli 15,0 (14,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoa kuormittivat monet tekijät, kuten myynnin jakauman painottuminen matalamman marginaalin tuotteisiin, yleiskustannusten nousu liittyen etenkin tuotantolaajennukseen Yhdysvalloissa, sekä edelleen korkeana säilynyt panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Rakennemuutosohjelmien lähestyessä loppuaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vain -0,4 (-3,0) miljoonaa euroa.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto kasvoi 27,9 % ja oli 6,3 (4,9) miljoonaa euroa. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,7 (7,5) miljoonaa euroa, eli muutos oli –11,2 %. Vaikka segmentin liikevaihto kasvoi useilla markkinoilla, vertailukelpoinen liikevoitto laski johtuen pääosin Saksan myynnin heikkenemisestä ja markkinointikuluista, jotka liittyivät joka toinen maaliskuu pidettäviin ISH-messuihin. Myös Aasian liiketoiminnan vauhdittaminen, johon kuuluu Kiinan uuden tehtaan käynnistys, rasitti jonkin verran liikevoittoa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 10,6 (11,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 3,9 % vertailukaudesta mutta pysyi silti hyvällä tasolla. Liikevoiton lasku johtui osin yllä kerrotuista muoviraaka-aineen saatavuusvaikeuksista vuonna 2016 ja niiden vaikutuksista liiketoimintaan, sekä osin siitä, että liiketoiminta katsauskaudella painottui alueille, joilla kannattavuus on matalampaa.

Uponor Infran liikevoitto parani 47,1 %, mutta jäi vielä –1,9 (–3,6) miljoonan euron verran tappiolliseksi, mikä kausivaihteluiden vuoksi ei ole ensimmäiselle neljännekselle epätavallista. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli –1,9 (–3,2) miljoonaa euroa, eli muutos oli 40,5 %. Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa suuremmasta myyntivolyymistä sekä muutosohjelman tuomista säästöistä. Eniten positiivista kehitystä vauhditti Pohjois-Amerikan liiketoiminta, jota tukivat hyvin ajoitetut kustannussäästötoimet vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Uponor Infran muutosohjelma Euroopassa on saatu päätökseen.


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–maaliskuu:

 
Milj. €
1–3/
2017
1–3/
2016
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 6,3 4,9 27,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 10,6 11,1 –3,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka [milj. $] 11,4 12,3 –7,2 %)
Uponor Infra –1,9 –3,6 47,1 %
Muut –0,9 –0,7  
Eliminoinnit 0,5 0,2  
Yhteensä 14,6 11,9 22,8 %

  

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, tammi–maaliskuu: 

 
Milj. €
1–3/
2017
1–3/
2016
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 6,7 7,5 –11,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 10,6 11,1 –3,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka [milj. $] 11,4 12,3 –7,2 %)
Uponor Infra –1,9 –3,2 40,5
Muut –0,9 –0,7  
Eliminoinnit 0,5 0,2  
Yhteensä 15,0 14,9 0,8 %

 

Rahoituskulut 2,8 (3,4) miljoonaa euroa olivat hieman vähemmän kuin vertailukaudella.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta eli –0,5 miljoonaa euroa liittyy vähemmistöosuuteen Phyn-yhteisyrityksessä. Yhteisyritys on kehitys- ja testausvaiheessa eikä sillä ole tuloja.

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 11,3 (8,6) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 3,9 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,2 miljoonaa euroa. Koko vuoden arvioitu veroaste on 35 %, kun veroaste vuoden 2016 lopussa oli 31,3 %.

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen voitto oli 7,4 (5,4) miljoonaa euroa.

 

Lähiajan näkymät

Uponorin julkistaessa vuoden 2016 tuloksensa helmikuussa 2017 markkinanäkymät olivat melko vakaat, eivätkä ne ole juurikaan muuttuneet. Vaikka on olemassa selviä riskejä, jotka voivat hyvinkin toteutua, yritysten ja kuluttajien sijoittamiskäyttäytyminen kuitenkin viittaa siihen, että luottamus lyhyen aikavälin talouskehitykseen on säilynyt ennallaan.

Euroopan-markkinoilla kysynnän kasvu on ollut rohkaisevaa. Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kasvua on ollut havaittavissa sekä talo- että yhdyskuntatekniikan kysynnässä. Pohjois-Amerikan talotekniikkamarkkinat ovat pysyneet hyvällä pohjalla kysynnän satunnaisista kuukausivaihteluista huolimatta. Myös yhdyskuntatekniikan kysyntä Pohjois-Amerikassa on kasvanut. Kuten aiemmin todettiin, laaja-alaista elpymistä tukevat kuluttajien kasvanut luottamus, houkuttelevat lainaehdot, maahanmuutto ja myös vuosien aikana patoutuneen kysynnän purkautuminen.

Muoviraaka-aineiden hinnat ovat nousseet hiljalleen viime kuukausina, ja Uponor on jo ilmoittanut asiakkailleen ensimmäisistä hintojen korotuksista kasvaneiden raaka-ainekustannusten kattamiseksi. Uusista hinnankorotuksista ilmoitetaan todennäköisesti meneillään olevan neljänneksen aikana.

Olettaen, että talouskehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa aiemman ohjeistuksen vuodelle 2017:

Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

Uponor arvioi 13. helmikuuta 2017, että konsernin investoinnit, poislukien osakeinvestoinnit, odotetaan olevan 50–60 miljoonaa euroa. Uusimpien suunniteltujen muutosten myötä investointien odotetaan nousevan lähelle 60 miljoonaa euroa vuonna 2017. Varat kohdistetaan muun muassa uusien tuotteiden ja uuden tarjonnan – kuten strategisesti merkittävien hygieniaratkaisujen – kehittämiseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen Aasiassa.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksen kohdassa ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

  

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

  

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, lähinnä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi