Puolivuosikatsaus 1-6 2017: Uponor kasvoi hienokseltaan Euroopassa; Yhdysvalloissa lyhytkestoinen tuotanto-ongelma haittasi liiketoimintaa

Uponor Oyj     Puolivuosikatsaus      25.7.2017     8.00

 

Puolivuosikatsaus tammi – kesäkuu 2017:
Uponor kasvoi hienokseltaan Euroopassa; Yhdysvalloissa lyhytkestoinen tuotanto-ongelma haittasi liiketoimintaa

 

 • Huhti–kesäkuun liikevaihto 308,4 (299,5) milj. euroa, kasvua 3,0 %
 • Euroopan talotekniikkaliiketoiminta kasvoi hienokseltaan. Lyhytkestoinen tuotanto-ongelma supisti liikevaihtoa Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa. Uponor Infran liikevaihto kasvoi voimakkaasti suotuisissa olosuhteissa.
 • Huhti–kesäkuun liikevoitto 22,9 (26,5) milj. euroa, muutos -13,6 % lyhyestä tuotanto-ongelmasta ja ostohintojen kohoamisesta johtuen; huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 23,8 (30,7) milj. euroa, muutos -22,6 %
 • Tammi–kesäkuun liikevaihto 573,5 (546,4) milj. euroa, kasvua 5,0 %
 • Tammi–kesäkuun liikevoitto 37,5 (38,4) milj. euroa, muutos -2,3 %; tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto 38,8 (45,6) milj. euroa, muutos -15,0 %
 • Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos 0,29 (0,28) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi-kesäkuussa 13,6 % (15,3 %) ja nettovelkaantumisaste 30. kesäkuuta 67,6 % (58,5 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 1,5 (-3,4) milj. euroa
 • Uponor pitää ennallaan 13.2.2017 annetun ohjeistuksen: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016, mikäli talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä

 Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Vaikka kysyntä markkinoilla on pääsääntöisesti pysynyt vilkkaana, toisen neljänneksen tuloksemme ei ollut tavoitteidemme mukainen eri syistä johtuen. Saimme kuitenkin menestyksekkäästi päätökseen Euroopan muutosohjelmat, joiden ansiosta meillä on nyt vahva pohja kannattavuuden parantamiseen samalla, kun jatkamme kumppanuuksien rakentamista tärkeimpien asiakkaidemme kanssa.
 • Onnistuimme vakauttamaan Talotekniikka – Euroopan liiketoimintaa vuoden toisella neljänneksellä ja olemme hyvissä asemissa hyötyäksemme kysynnän vahvasta luontaisesta kasvusta, kun talous edelleen elpyy Euroopan avainmarkkinoilla. On ollut ilo nähdä, että asiakkaiden kiinnostus uusia tuotteitamme, kuten esimerkiksi hygieniaratkaisuja ja esivalmistettuja tuotteita kohtaan, on kasvanut.
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikka teki keväällä uuden ennätyksen, kun se saavutti paikallisessa valuutassa mitattuna 25 perättäisen vuosineljänneksen sarjan, jolloin liikevaihto ylitti edellisvuoden vastaavan jakson liikevaihdon. Huolimatta kapasiteettipulasta ja huhtikuussa ilmenneestä lyhyestä tuotanto-ongelmasta segmentin liikevaihto pysyi toisella vuosineljänneksellä lähes edellisvuoden tasolla. Olemme laajentaneet Apple Valleyn tuotantoa jo 10 kertaa, ja tämän lisäksi julkistimme vastikään uuden tuotantolaitoksen ja kiinteistön hankinnan Apple Valleyn läheltä. Uusi toimipaikka ei ole kaukana nykyisestä sijainnistamme, ja se auttaa meitä varmistamaan tuotantomme lisäämisen, jotta voimme vastata edelleen kasvavaan kysyntään vuonna 2019 ja siitä eteenpäin.
 • Uponor Infrassa olemme onnistuneesti saaneet vietyä läpi useita tehostamis- ja muutosohjelmia, joiden tavoitteet segmentti on saavuttanut hyvin. Nyt toisella neljänneksellä raportoimme positiivisen vertailukelpoisen liikevoittotuloksen, johon meitä auttoi liiketoiminnan vahva kasvu.

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut            
Konsernitulos
(jatkuvat toiminnot), Milj. € 
    1-6 
 2017
1-6
2016
2016 2015 2014 2013
Liikevaihto     573,5 546,4 1 099,4 1 050,8 1 023,9 906,0
Toiminnan kulut     519,0 490,5 991,0 942,7 926,4 823,6
Poistot ja arvonalentumiset     19,6 19,5 41,6 39,1 36,5 33,0
Liiketoiminnan muut tuotot     2,6 2,0 4,2 2,4 2,4 0,8
Liikevoitto     37,5 38,4 71,0 71,4 63,4 50,2
Vertailukelpoinen liikevoitto     38,8 45,6 90,7 75,8 67,7 55,2
Rahoitustuotot ja kulut     -4,0 -5,5 -10,0 -8,9 -7,4 -7,1
Tulos ennen veroja     32,4 33,0 60,4 62,8 56,3 43,2
Tulos jatkuvista toiminnoista     21,7 20,8 41,5 37,1 36,3 27,1
Tilikauden tulos     21,7 21,2 41,9 36,9 36,0 26,8
Osakekohtainen tulos     0,29 0,28 0,58 0,51 0,50 0,38

 

 

 

Tietoja tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsaustiedotteesta
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, eikä sitä ole tilintarkastettu. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Tämä tiedote on tiivistelmä Uponorin tammi–kesäkuun 2017 puolivuosikatsauksesta, joka on tiedotteen liitteenä. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 25.7. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor julkaisee vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen perjantaina 27.10.2017. Hiljaisen jakson aikana 1.–27.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

 

Markkinat

Rakennusalan kehitys säilyi Uponorin kansainvälisillä markkinoilla pääosin muuttumattomana ensimmäisen neljänneksen loppupuoleen verrattuna. Yleisesti ottaen Euroopan rakennusmarkkinat säilyivät neljänneksen aikana vakaina, ja urakoitsijat ovat raportoineet tilauskannan ja rakennusaktiivisuuden paranemisesta. Pohjois-Amerikassa kasvu jatkui Uponorin tärkeimmissä markkinasegmenteissä, vaikkakin aikaisempia vuosia hitaampana.

Saksassa, Uponorin suurimmilla Keski-Euroopan markkinoilla, kerros- ja rivitalojen rakentaminen jatkui vireänä hyvien työmarkkinaolosuhteiden ja runsaan maahanmuuton seurauksena. Sen sijaan omakotitalosegmentissä kasvu oli maltillisempaa, ja kasvu sitä merkittävästi suuremmilla korjausrakentamisen markkinoilla jatkui tasaisena. Liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä tapahtui hienoista kasvua vuoden 2016 tasoon verrattuna. Alankomaissa rakennusaktiivisuus pysyi terveellä pohjalla, vaikka tasaantuikin aikaisempiin jaksoihin verrattuna.

Myös Etelä-Euroopan rakennusmarkkinat kehittyivät viime vuoteen nähden myönteisesti, vaikka eri maiden ja asiakassegmenttien välillä onkin eroja. Espanjassa ja Ranskassa rakentaminen lisääntyi selvästi ja säilyi Isossa-Britanniassakin vahvana lisääntyneestä poliittisesta epävarmuudesta huolimatta.

Pohjoismaissa markkinat paranivat entisestään. Ruotsissa kasvu jatkui huomattavana liike-, julkis- ja asuinrakentamisen segmenteissä edellisvuoteen verrattuna. Kasvua koettiin myös Tanskan, Suomen ja Norjan rakennusmarkkinoilla, mutta Ruotsia hitaammin. Näissä maissa kasvua on erityisesti asuinrakentamisen segmentissä, kun taas liike- ja julkisrakentaminen on pysynyt pääosin vuoden 2016 tasolla.

Kiinassa kysyntä jatkui vahvana. Hallituksen toteuttamat kiinteistömarkkinoiden ylikuumenemista estävät toimet hidastivat markkinoiden kasvua, mutta korjausrakentamisen kysynnän kasvu tasapainotti tätä vaikutusta.

Pohjois-Amerikassa rakennusmarkkinat säilyivät pääosin vilkkaina. Uponorin suurimmilla markkinoilla Yhdysvalloissa omakotirakentajien luottamus säilyi vahvana ja toimeliaisuus kasvoi asuinrakentamisen segmentissä entisestään. Investoinnit julkis- ja liikerakentamiseen jatkuivat vuoteen 2016 verrattuna tasaisina, mutta kasvua havaittiin toimisto- ja liikerakentamisen määrässä. Kanadassa asuntojen hintojen nousu vauhditti omakotirakentamista.

Pohjoismaissa investoinnit kunnallistekniikkaan säilyivät vaatimattomina, joskin vakaina. Kysyntä oli vahvaa Ruotsissa sekä Norjassa, jossa julkiset investoinnit kasvoivat. Puolan markkinoilla hiljaiselo jatkui. Kanadassa vuosina 2015–2016 koettu teollisuusrakentamisen huomattava supistuminen on pysähtynyt, ja kysyntä on nyt vilkastunut Uponorille tärkeissä tuotesegmenteissä.

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä 3,0 % ja oli 308,4 (299,5) milj. euroa. Valuuttakurssien – pääasiassa Yhdysvaltain ja Kanadan dollarin – positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,7 miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen kursseja käyttäen liikevaihto kasvoi 2,4 %.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 135,6 (134,8) milj. euroa, kasvua 0,6 %. Liikevaihdon kasvu toisella vuosineljänneksellä oli lähinnä seurausta Itävallan, Venäjän ja muutaman pienemmän markkina-alueen yhteisvaikutuksesta. Monilla Euroopan tärkeimmistä markkinoista liikevaihto säilyi joko ennallaan tai laski hieman aikaisemmasta. Saksassa, segmentin suurimmilla markkinoilla, liikevaihdon kehitys jatkui tasaisena heijastellen jakeluketjun kireää kilpailutilannetta. Liikevaihto laski erityisesti Isossa-Britanniassa pääosin valuuttavaikutusten ja uudistetun organisaatiorakenteen seurauksena, mutta myös Pohjoismaissa, missä tärkeimpien asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja edellisvuoteen verrattuna heikompi OEM-liiketoiminta vaikuttivat toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon erityisesti Ruotsissa. Osana Talotekniikka – Eurooppa –segmenttiä raportoitavan Aasian liikevaihto kasvoi, kun Uponorin uuden tuotantolaitoksen toiminta käynnistyi Kiinassa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto vuoden toisella neljänneksellä oli 79,3 (80,2) milj. euroa. Vaikka markkinoiden kysyntä jatkui hyvänä, liikevaihto supistui hieman, euroissa laskettuna -1,2 % ja Yhdysvaltain dollareissa -1,4 %. Notkahduksen taustalla oli huhtikuussa koettu lyhytkestoinen raaka-aineesta johtuva tuotanto-ongelma, joka rajoitti tuotantoa väliaikaisesti ja vaikutti siten yhtiön kykyyn toimittaa putkitilauksia neljänneksen aikana. Osaltaan segmentin toimitusvaikeuksiin vaikutti myös jo pidemmän aikaa jatkuneen liikevaihdon nopean kasvun myötä vastaan tulleet tuotantokapasiteetin rajat.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi nyt toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 94,3 (85,8) milj. euroa, kasvua 9,9 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli erityisen vahvaa Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, mikä osittain tasapainotti liikevaihdon laskua Tanskassa ja Norjassa. Suomessa, segmentin suurimmilla markkinoilla, liikevaihdon kehitys oli vaimeaa.

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, huhti–kesäkuu:

Milj. € 4-6/2017 4-6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 135,6 134,8 0,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 79,3 80,2 -1,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 88,7 90,0 -1,4 %)
Uponor Infra 94,3 85,8 9,9 %
Eliminoinnit -0,8 -1,3  
Yhteensä 308,4 299,5 3,0 %

 

Uponorin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 573,5 (546,4) milj. euroa, kasvua 5,0 % tai kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 4,5 %. Konserniliikevaihdon kasvu johtui Uponor Infran liikevaihdon reippaasta kasvusta vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä sekä Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon vilkkaasta kehityksestä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, liikevaihto olisi ollut 2,5 milj. euroa raportoitua pienempi. Suurimmat vaikutukset johtuivat Yhdysvaltain dollarista (USD), joka vahvistui euroa vastaan vertailukaudella.

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

Milj. € 1–6/2017 1–6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 259,9 257,8 0,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 157,5 150,9 4,3 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 172,2 168,2 2,4 %)
Uponor Infra 157,4 139,9 12,5 %
Eliminoinnit -1,3 -2,2  
Yhteensä 573,5 546,4 5,0 %

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate vuoden toisella neljänneksellä oli 98,4 (105,5) milj. euroa, mikä on 7,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 31,9 % (35,2 %), johtuen pääosin nousseista raaka-ainehinnoista ja väliaikaisesta tuotanto-ongelmasta Talotekniikka-Pohjois-Amerikassa. Vertailukelpoinen bruttokate oli 99,2 (106,3) milj. euroa eli 32,1 % (35,5 %).

Liikevoitto oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä 22,9 (26,5) milj. euroa eli 13,6 % edellisvuotta pienempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 8,8 prosentista 7,4 prosenttiin. Vertailukelpoinen liikevoitto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jätetään huomiotta, laski 22,6 % ja oli 23,8 (30,7) milj. euroa. Liikevoittoa rasittavia tekijöitä oli useita, kuten esimerkiksi Talotekniikka – Pohjois-Amerikan lyhytkestoinen tuotanto-ongelma, korkeammat raaka-ainehinnat, joita ei täysin kyetty korvaamaan myyntihintojen korotuksilla, sekä tuotannon ja toimintojen käynnistäminen Kiinassa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien (IAC) määrä toisella vuosineljänneksellä oli 0,9 (4,2) milj. euroa. Talotekniikka – Euroopan kulut olivat 2,4 milj. euroa ja Uponor Infran nettotuotot 1,5 milj. euroa sisältäen Uponor Infran Vaasassa sijaitsevien käytöstä poistettujen toimisto- ja tuotantotilojen myynnistä saatu 1,9 milj. euron voitto. Edellä mainitut erät liittyvät marraskuussa 2015 käynnistettyyn Euroopan laajuiseen muutosohjelmaan, jonka viimeinen vaihe käynnistyi vuoden 2017 toisella neljänneksellä, kun Talotekniikka – Eurooppa aloitti toimistojen yhdistämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Italiassa. Muutosohjelman tavoitteena oli saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla, ja uudelleenjärjestelyjen kertaluonteisten kustannusten kokonaismääräksi arvioitiin 32 milj. euroa. Säästötavoitteet on suurelta osin saavutettu. Kertaluonteisten vertailukelpoisuuteen vaikuttavien kustannusten määrä koko ohjelman aikana oli 24,5 milj. euroa.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto kasvoi 12,6 % ja oli 9,1 (8,2) milj. euroa. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,5 (11,5) milj. euroa. Yleiskustannuksissa ja muissa kustannuksissa saadut säästöt heijastuivat liikevoittoon, jota kuitenkin rasitti erityisesti alumiinin ja messingin korkeampi hinta sekä lisääntynyt projektien tukeminen ja markkinointikampanjat voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla. Kustannuksia kasvatti myös tuotannon ja toimintojen käynnistäminen Aasiassa. 

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto toisella neljänneksellä oli 10,5 (14,6) milj. euroa. Liikevoitto supistui 28,4 % vahvaan vertailukauteen verrattuna. Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa huhtikuussa koetusta lyhyestä tuotanto-ongelmasta, mikä vaikutti Uponorin kykyyn vastata putkien kysyntään ja aiheutti tehottomuutta tuotannossa. Ongelma saatiin ratkaistua toisella neljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä kannattavuutta rasittivat myös EP-muovista valmistetuissa liittimissä vuoden 2016 kesäkuusta alkaen käytetty kalliimpi muoviraaka-aine ja erityisesti kysynnän ja tarjonnan hallintaan liittyvät ylimääräiset kustannukset, jotka johtuivat yllämainitusta tuotanto-ongelmasta.

Uponor Infran liikevoitto supistui 7,9 % edellisvuoden 5,1 milj. eurosta 4,7 milj. euroon. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,2 (5,7) milj. euroa, eli muutos oli -43,2 %. Liikevoiton supistuminen johtui pääasiassa korkeista raaka-ainehinnoista ja tilapäisestä tehottomuudesta, mikä johtui siitä, että tuotantolinjojen siirtoja tehtiin odotettua suuremman kysynnän aikana. Lisäksi liikevaihdon kasvu tuli lähinnä heikomman kannattavuuden markkinoilta, mikä myös osaltaan vaikutti Uponor Infran segmenttitason kannattavuuteen.
 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, huhti – kesäkuu:

Milj. € 4-6/2017 4-6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 9,1 8,2 12,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 10,5 14,6 -28,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 11,7 16,3 -28,5 %)
Uponor Infra 4,7 5,1 -7,9 %
Muut -1,0 -0,9  
Eliminoinnit -0,4 -0,5  
Yhteensä 22,9 26,5 -13,6 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, huhti–kesäkuu:

Milj. € 4-6/2017 4-6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 11,5 11,5 0,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 10,5 14,6 -28,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 11,7 16,3 -28,5 %)
Uponor Infra 3,2 5,7 -43,2 %
Muut -1,0 -0,6  
Eliminoinnit -0,4 -0,5  
Yhteensä 23,8 30,7 -22,6 %

 

Huhti–kesäkuun tulos ennen veroja oli 21,1 (24,4) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 6,8 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 9,0 milj. euroa. Toisen neljänneksen voitto oli 14,3 (15,4) milj. euroa.

Tammi–kesäkuun bruttokate oli 189,8 (33,1 %) milj. euroa, kun se oli edellisvuonna 193,3 milj. euroa (35,4 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 190,8 milj. euroa eli 33,3 %. Edellisvuonna bruttokate oli 194,8 milj. euroa eli 35,6 %. Heikkeneminen johtui pääosin kilpailun aiheuttamasta hintapaineesta etenkin Euroopan talotekniikkaliiketoiminnassa.

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 37,5 (38,4) milj. euroa, muutos edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli siis -2,3 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 38,8 (45,6) milj. euroa, muutos edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna -15,0 %.

Tammi–kesäkuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien yhteissumma oli 1,3 (7,2) milj. euroa. Talotekniikka – Euroopan muutosohjelmista syntyi kuluja 2,8 (5,9) milj. euroa ja Uponor Infran muutosohjelman nettokulut olivat 0,4 (1,0) milj. euroa; eriin sisältyi Vaasan kiinteistöjen myynnistä saatu 1,9 (0,0) milj. euron myyntivoitto.

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 6,5 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 7,0 %. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 6,8 % (8,3 %).

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

Milj. € 1-6/2017 1-6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 15,4 13,1 18,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 21,1 25,7 -17,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka [milj. $] 23,1 28,6 -19,4 %)
Uponor Infra 2,8 1,5 86,8 %
Muut -1,9 -1,6  
Eliminoinnit 0,1 -0,3  
Yhteensä 37,5 38,4 -2,3 %

 

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, tammi–kesäkuu:

Milj. € 1-6/2017 1-6/2016 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 18,2 19,0 -3,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 21,1 25,7 -17,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka [milj. $] 23,1 28,6 -19,4 %)
Uponor Infra 1,3 2,5 -46,9 %
Muut -1,9 -1,3  
Eliminoinnit 0,1 -0,3  
Yhteensä 38,8 45,6 -15,0 %

 

Rahoituskulut 4,0 milj. euroa olivat 1,5 milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta eli –1,1 milj. euroa liittyy vähemmistöosuuteen Phyn-yhteisyrityksessä. Yhteisyrityksen tuotteet ovat kehitys- ja testausvaiheessa, eikä sillä ole tuloja. Phyn perustettiin 1. heinäkuuta 2016. Yhteisyrityksen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti.

Tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 32,4 (33,0) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 10,7 (12,2) milj. euroa. Arvioitu veroprosentti koko vuodelle laskettiin ensimmäinen vuosineljänneksen 35 prosentista 33 prosenttiin.

Ensimmäisen vuosipuoliskon voitto oli 21,7 (20,8) milj. euroa. Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,29 (0,28) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 3,35 (3,22) euroa.

 

Katsauskauden tapahtumia

Uponor ilmoitti 4. toukokuuta 2017, että Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Uponor, Inc. käynnistää 16,3 miljoonan euron (17,4 miljoonan dollarin) arvoisen tehdaslaajennuksen Pohjois-Amerikan Apple Valleyssä Minnesotan osavaltiossa. Kyseessä on kymmenes laajennus Apple Valleyssä sitten toiminnan käynnistymisen vuonna 1990. Investointi lisää PEX-putkivalmistukseen liittyvää rakennuspinta-alaa 5 440 neliömetrillä. Rakennustöiden odotetaan valmistuvan tammikuussa 2018.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Uponor ilmoitti 20. heinäkuuta 2017, että Uponorin Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmenttiin kuuluva Uponor North America on allekirjoittanut sopimuksen 22 000 neliömetrin tuotantotilojen ja kiinteistön hankkimisesta Hutchinsonin kaupungista Minnesotan osavaltiossa. Kaupan arvo on 5,6 milj. euroa (6,3 milj. dollaria), ja sen odotetaan toteutuvan elokuun 2017 loppuun mennessä. Uponorin ennusteiden mukaan liike- ja asuinrakentamisen kasvu jatkuu edelleen pitkällä aikavälillä. Uuteen tuotantolaitokseen on tarkoitus sijoittaa PEX-putkien tuotantolinjoja.

 

Lähiajan näkymät

Rakennusalan kehitys säilyi Uponorin kansainvälisillä markkinoilla pääosin muuttumattomana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Kehityksen taustalla on lähinnä väestön liikehdinnästä johtuva kysyntä. Samaan aikaan huoli maailmantalouden kehityksestä on lisääntynyt poliittisen epävarmuuden kasvaessa, Euroopassa etenkin Brexitiin liittyen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole nähty merkittävää muutosta kuluttajien ja yritysten varovaisuudessa.

Euroopan markkinoilla on havaittu rohkaisevaa kysynnän kasvua vuodesta 2016 lähtien, niin taloteknisten kuin yhdyskuntateknisten ratkaisujenkin kysynnässä, ja sen odotetaan jatkuvan. Myös Pohjois-Amerikassa taloteknisten ratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana lyhyen aikavälin vaihteluista huolimatta ja tarjoavan tilaa kasvulle pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Suuntauksen odotetaan jatkuvan samanlaisena myös yhdyskuntatekniikassa. Laaja-alaista elpymistä tukevat kuluttajien kasvanut luottamus, houkuttelevat lainaehdot, maahanmuutto ja erityisesti vuosien aikana patoutuneen kysynnän purkautuminen.

Olettaen, että talouskehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa aiemman ohjeistuksen vuodelle 2017:

Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

Osavuosikatsauksessa 1-3/2017 Uponor arvioi, että konsernin investoinnit, pois lukien osakeinvestoinnit, nousevat lähelle 60 milj. euroa vuonna 2017. Mikäli tuotantolaitosta ja kiinteistöä koskeva kauppa, josta tiedotettiin 20. heinäkuuta 2017, toteutuu suunnitelman mukaan, konsernin investointien määrän arvioidaan sen vuoksi ylittävän 60 milj. euroa vuoden 2017 aikana.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksen kohdassa ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

 

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi