Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2014–2016 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj          Pörssitiedote          13.2.2017     8.03

 

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2014–2016 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 10.3.2016 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2014–2016. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 11 141 yhtiön hallussa olevaa osaketta seitsemälle yhtiön avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.

Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.
Ohjelman 2014–2016 palkkio koostui seuraavista osista:
1) Osakesijoitukseen perustuva osakekannustin kolmen vuoden odotusjaksolla
2) Yhtiön tuloskehityksestä riippuva suoriteperusteinen osakekannustinohjelma kolmen vuoden ansaintajaksolla.
Yksityiskohtaisempia tietoja esitetään 14.2.2014 julkistetussa pörssitiedotteessa.
Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 68 959 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 57 818 osaketta.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, sähköposti: jorma.eloranta@kolumbus.fi tai soittopyynnöt: johdon assistentti Päivi Dahlqvist, Uponor, puh. 020 129 211

 

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 


Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi