Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Uponor Oyj          Pörssitiedote          16.1.2017     9.15

 

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää 20.3.2017 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.

Nykyiset vuosipalkkiot ovat:

  • Hallituksen puheenjohtaja - 88 000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja - 49 000 euroa
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 49 000 euroa
  • Hallituksen jäsen - 44 000 euroa

Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että yhtiön aikaisemman käytännön mukaan luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille otetaan työeläkelain mukainen vakuutus.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Markus Lengauer, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle. Vuodesta 2013 hallituksen jäsenenä toimineen Timo Ihamuotilan ilmoitettua, ettei hän uuden työtehtävänsä vuoksi ole käytettävissä jatkokaudelle, kuudenneksi jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Pia Aaltonen-Forsell.

VTM Pia Aaltonen-Forsell (s. 1974) toimii pörssiyhtiö Munksjö Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Jorma Elorannan hallituksen puheenjohtajaksi.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Jari Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Reima Rytsölä (Varma), Antti Kasi (Nordea Rahastoyhtiö) sekä Jorma Eloranta (asiantuntijajäsen).

  

Lisätietoja:

Jari Paasikivi, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 0500 530 375

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

 

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2015 Uponorin liikevaihto oli noin 1 050 miljoonaa euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi