Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Pohjois-Amerikan liiketoimintojen vahva liikevaihto paransi tammi-maaliskuun tulosta

Uponor Oyj     Osavuosikatsaus 1-3/2018     3.5.2018     14.00

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Pohjois-Amerikan liiketoimintojen vahva liikevaihto paransi tammi-maaliskuun tulosta

 • Liikevaihdon vahva kasvu Pohjois-Amerikassa, erityisesti yhdyskuntatekniikan ratkaisuissa, paransi Uponor-konsernin tulosta. Euroopan liiketoimintojen kehitys oli tasaista hitaan kysynnän kasvun markkinoilla
 • Tammi–maaliskuun 2018 liikevaihto 276,9 (2017: 265,1) milj. euroa, orgaaninen kasvu 4,5 %, kasvu ilman negatiivista valuuttakurssivaikutusta 10,7 %
 • Liikevoitto 17,0 (14,6) milj. euroa, kasvua 16,1 %, kasvu kiinteillä valuuttakursseilla 24,9 %.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 17,0 (15,0) milj. euroa, kasvua 13,0 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,11 (0,11) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto 9,9 % (9,9) % ja nettovelkaantumisaste 66,3 % (74,5 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -25,0 (-23,0) milj. euroa
 • Uponor pitää ennallaan 15.2.2018 antamansa ohjeistuksen: Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

 • Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes oli kokonaisuutena melko yllätyksetön. Verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon, pääsiäinen ajoittui nyt ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun vähentäen toimituspäiviä. Tämä vaikutti liikevaihtoomme, samoin kuin pitkittynyt talvi vaikeutti rakennustoimintaa monilla Uponorin tärkeillä markkinoilla.
 • Talotekniikka – Eurooppa -segmentissä kasvun aikaansaaminen on edelleen haasteellista. Vaikka rakennusmarkkinat sinällään ovat hyvässä kunnossa, niiden kasvu ei yllä myönteisen ilmapiirin luomiin odotuksiin. Uponorin asennusvalmiisiin ratkaisuihin perustuvat hankkeet etenevät odotustemme mukaisesti ja auttavat asiakkaita aidosti parantamaan rakentamisen teknistä laatua ja lievittämään työvoimapulan vaikutuksia.
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vuosi alkoi suotuisana, ja segmentti on toipunut hyvin aiemmista toimitushäiriöistä, jotka johtuivat vuoden 2017 toisen neljänneksen tuotanto-ongelmasta. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan näy raportoiduissa euromääräisissä luvuissa valuuttakurssimuunnosten vuoksi. Valuuttakurssivaihtelut eivät merkittävästi vaikuttaneet kilpailukykyymme Pohjois-Amerikassa, koska liiketoiminta on paikallista.
 • Uponor Infran kokonaiskasvu oli ilahduttavan hyvää. Vuosina 2016–2017 segmentissä tehtiin tehostamistoimia osana Pohjoismaiden muutosohjelmaa. Kuluneen vuosineljänneksen kasvu tuli kuitenkin enimmäkseen Pohjoismaiden ulkopuolelta, ja siksi muutosohjelman tuomat hyödyt jäivät vähäisiksi.

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos
M€ (jatkuvat toiminnot)
  1-3 20181-3 20172017201620152014
Liikevaihto 276,9265,11 170,41 099,41 050,81 023,9
Toiminnan kulut 250,5241,51 038,4991,0942,7926,4
Poistot ja arvonalentumiset 9,59,339,241,639,136,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,10,33,14,22,42,4
Liikevoitto 17,014,695,971,071,463,4
Vertailukelpoinen liikevoitto 17,015,097,290,775,867,7
Rahoitustuotot ja -kulut -1,7-2,8-5,4-10,0-8,9-7,4
Tulos ennen veroja 13,211,388,260,462,856,3
Tulos jatkuvista toiminnoista 9,27,465,441,537,136,3
Tilikauden tulos 9,27,465,441,936,936,0
Osakekohtainen tulos 0,110,110,830,580,510,50


Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
(julkaistu 12.2.2013)

 Vuotuiset tavoitteet ja toteumatViimeiset
12 kk
20172016201520142013
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun(1 kolmella prosenttiyksiköllä (2018E: 5,6 %)5,86,52,05,22,0-1,5
Vertailukelpoinen(2 liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia8,48,38,27,26,66,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia vuodessa14,8(316,314,115,514,212,5
Nettovelkaantuminen 30–70 (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna)56,458,456,740,445,857,9
Osingonjako yli 50 prosenttia nettotuloksesta-59,079,386,384,0100,0

(1)BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon. 2)Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin. 3)Neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvo.)

 

Tietoja tästä osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä julkaisu on tiivistelmä Uponorin tammi–maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2017 vastaavan jakson lukuja. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 3.5. klo 16.30. Sitä voi seurata verkkosivuilta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 25.7.2018. Hiljaisen jakson aikana 25.6.–25.7. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja. 

 

Markkinat

Maailmantalouden myötätuuli vauhditti edelleen rakentamista Uponorin tärkeimmillä markkinoilla ja kasvatti sekä kuluttaja- että yritysasiakaskysyntää. Vaikka rakennusinvestoinnit lisääntyivät useimmilla markkinoilla vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna, sekä eurooppalaiset että amerikkalaiset rakennuttajat ovat todenneet ammattitaitoisen työvoiman saannin yhä vaikeammaksi, mikä todennäköisesti hidasti kasvua. Lisäksi pitkittynyt talvi haittasi rakentamista niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin.

Uponorin suurimmilla Keski-Euroopan markkinoilla eli Saksassa rakennuslupien määrä on laskenut vuoden 2016 huippulukemista, mutta uusien kerrostalojen rakentaminen kasvoi edelleen viime vuodesta. Vaikka rakennusliikkeiden luottamus säilyi lähellä kaikkien aikojen ennätystasoa, tilauskannat kasvoivat ja uudisrakentamisen volyymitkin jatkoivat nousuaan, huomattavasti suuremmassa korjausrakentamisen segmentissä ei näkynyt piristymisen merkkejä. Alankomaissa rakennusaktiivisuus jatkui vakaana.

Etelä-Euroopan markkinoilla alkoi näkyä elpymistä, mutta kehitys jakautui epätasaisesti maiden välillä. Espanjassa ja Ranskassa edellisillä neljänneksillä havaittu rakentamisen ripeä kasvu jatkui, kun taas Italian ja Ison-Britannian markkinakehitystä vaimensi todennäköisesti taloudellinen ja poliittinen epävarmuus.

Pohjoismaissa rakentaminen pysyi hyvällä tasolla useimmissa segmenteissä. Rakentajien luottamus laski hieman viime kesän huippulukemista, mutta pysyi selvästi myönteisenä. Kaikkia Pohjoismaita vaivaava alan työvoimapula asettaa edelleen haasteita rakentajille ja todennäköisesti viivästyttää tai pitkittää hankkeiden valmistumista. Ruotsissa asuntorakentamisen kasvu on hidastunut, kun taas Suomessa pienten asuntojen kysyntä kaupunkikeskuksissa on luonut uusia hankkeita.

Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinat säilyivät pääosin vireinä. Uponorin suurimmilla kansallisilla markkinoilla Yhdysvalloissa asuntorakentaminen kääntyi taas nousuun, kun taas liike- ja julkisen rakentamisen kasvu osoitti hiljenemisen merkkejä. Asuntorakentajien luottamus säilyi korkealla vaikka se laskikin hieman joulukuun lukemista, jolloin luottamus oli korkeimmillaan 18 vuoteen. Työvoimapula ja materiaalikustannusten nousu rajoittavat kasvun vauhtia ja ovat rakentajille merkittävä haaste. Kanadassa asuntorakentaminen osoitti hieman hiipumisen merkkejä.

Uponorin yhdyskuntateknisten ratkaisujen osalta ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti muita hiljaisempi neljännes. Kylmähkön sään vuoksi investoinnit kunnallistekniikkaan pysyivät vaatimattomina mutta vakaina muissa Pohjoismaissa paitsi Ruotsissa, missä markkinat kasvoivat edelleen. Puolassa koettiin markkinoiden piristymistä EU-rahoitteisten hankkeiden käynnistymisen myötä. Kanadassa vuosina 2015–2016 koettu energiateollisuuteen liittyvän rakentamisen romahdus on ohitettu. 


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4,5 prosenttia ja oli 276,9 (265,1) milj. euroa. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia. Valuuttakurssien merkittävä negatiivinen vaikutus liikevaihtoon, -16,5 milj. euroa, oli peräisin lähinnä Yhdysvaltain ja Kanadan dollarista sekä Ruotsin kruunusta.

Liikevaihdon kasvu paikallisessa valuutassa jatkui vahvana Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa. Kasvun veturina oli hyvänä jatkunut kysyntä, jonka Uponor pystyi hyödyntämään kasvaneiden tuotantomääriensä ansiosta. Euromääräisesti suurimman kasvun kirjasi Uponor Infra, jonka myynti oli erittäin vahvaa paitsi Pohjois-Amerikassa, myös Ruotsissa, joka kulki eri suuntaan kuin suuri osa muusta Euroopasta, jossa liikevaihdon kehitys oli epätyydyttävää. Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi hieman, vaikka rakennushankkeet hidastuivatkin kylmän talven vuoksi erityisesti maaliskuussa ja suunnittelu- ja asennuskapasiteetin puute aiheutti edelleen pullonkauloja suuressa osassa Eurooppaa.


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (tammi–maaliskuu):

M€1–3/
2018
1–3/
2017
Muutos

 
Talotekniikka – Eurooppa125,2124,30,8%
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka77,678,2-0,7%
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)95,783,514,6%)
Uponor Infra75,363,119,3%
Eliminoinnit-1,2-0,5 
Yhteensä276,9265,14,5%

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 93,2 (91,4) milj. euroa, eli 1,8 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 33,7 prosenttia (34,5 %). Vertailukelpoinen bruttokate, jossa ei ole mukana vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (IAC), oli 93,2 (91,6) milj. euroa. Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali laski hieman ja oli 33,7 (34,6) prosenttia. Uponor Infran myönteisestä kehityksestä huolimatta marginaalia heikensi pääasiassa Talotekniikka – Pohjois-Amerikan bruttokatemarginaalin lasku, joka johtui pääosin toimitusketjun kustannusten kohoamisesta sekä toisen tuotantoyksikön käynnistyskustannuksista.

Konsernin liikevoitto oli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 17,0 (14,6) milj. euroa, joka kasvoi vertailukaudesta 16,1 prosenttia. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 6,1 (5,5) prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 13,0 prosenttia ja oli 17,0 (15,0) milj. euroa, jolloin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 6,1 % (5,7 %). Liikevoittoa lisäsi eniten Uponor Infran ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu. Liikevoittoa puolestaan laskivat tulevan kilpailukyvyn varmistamiseksi toteutetut toimenpiteet, kuten tuotantolaajennukset Yhdysvalloissa ja mittavat tutkimus-, tuotekehitys- ja teknologiainvestoinnit. Alkuvuonna 2018 ei ollut muutosohjelmiin liittyviä, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia IAC-eriä, koska ohjelmat saatiin päätökseen jo vuonna 2017. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Talotekniikka – Euroopassa kirjattiin yhteensä 0,4 milj. euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Talotekniikka – Euroopan liikevoittoa rasitti meneillään oleva laajentuminen Aasian markkinoille, joka raportoidaan tämän segmentin alla, sekä osittain sääoloista johtunut liikevaihdon vaisu kehitys joillakin segmentin suurimmilla markkinoilla Euroopassa. Nämä tekijät nakersivat vuonna 2017 päätökseen saadun muutosohjelman tuomia säästöjä. Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tulosta rasittivat tuotannon laajennuskulut, kohonneet rahtikulut ja raaka-ainehintojen nousu. Uponor Infran vahvaa tuloskasvua pönkitti Pohjois-Amerikan myynnin voimakas kasvu, kun taas Euroopassa kehitys säilyi epätyydyttävänä.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin (tammi–maaliskuu):

 

M€
1–3/
2018
1–3/
2017
Muutos

 
Talotekniikka – Eurooppa6,06,3-4,2%
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka10,210,6-4,5%
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)12,511,410,2%)
Uponor Infra3,3-1,9271,7%
Muut-1,0-0,9 
Eliminoinnit-1,50,5 
Yhteensä17,014,616,1%

 

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin (tammi–maaliskuu):

 

M€
1–3/
2018
1–3/
2017
Muutos

 
Talotekniikka – Eurooppa6,06,7-10,3%
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka10,210,6-4,5%
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)12,511,410,2%)
Uponor Infra3,3-1,9269,5%
Muut-1,0-0,9 
Eliminoinnit-1,50,5 
Yhteensä17,015,013,0%

 

Rahoituskulut supistuivat 1,1 milj. euroa vertailukaudesta ja olivat 1,7 (2,8) milj. euroa.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -2,1 milj. euroa. Osuus sisältää Phyn-yhteisyrityksen, jossa Uponor nosti omistusosuutensa 37,5 prosentista 50,0 prosenttiin helmikuussa 2018. Phyn esitteli ensimmäiset tuotteensa Yhdysvaltain markkinoilla tammikuussa 2018, ja niiden myynti alkaa toisella vuosineljänneksellä.

Tammi–maaliskuun tulos ennen veroja oli 13,2 (11,3) milj. euroa. Verojen vaikutus tulokseen oli 4,0 milj. euroa, kun se vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,9 milj. euroa. Arvioitu veroaste vuodelle 2018 on 29,9 prosenttia. Vuoden 2017 efektiivinen veroaste oli 25,8 prosenttia, johon sisältyi korkeimman hallinto-oikeuden Uponorille suotuisan verotuspäätöksen kertaluonteinen vaikutus sekä Yhdysvaltain verouudistuksen vaikutus.

Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen voitto oli 9,2 (7,4) milj. euroa.


Investoinnit ja rahoitus

Tammi–maaliskuun bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 9,9 (7,8) milj. euroa. Poistojen määrä oli 9,5 (9,3) milj. euroa. Katsauskauden investoinnit liittyivät lähinnä kysynnän kasvusta johtuneeseen tuotantokapasiteetin lisäämiseen Yhdysvalloissa sekä myös Euroopassa, missä lisättiin saumattomien alumiinikomposiittiputkien ja asennusvalmiiden ratkaisujen valmistuskapasiteettia. Lisäksi investointeja suunnattiin uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Helmikuussa 2018 Uponor teki Phyn-yhteisyritykseen 10 milj. dollarin (8,1 milj. euron) lisäsijoituksen, minkä ansiosta Uponorin investoinnin kokonaismäärä Phynissä nousi 25 miljoonaan dollariin. Uponorilla on nyt 50,0 prosentin omistusosuus älykkäitä vedenmittausjärjestelmiä valmistavasta Phynistä; toisen puolikkaan omistaa Belkin International, Inc.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -25,0 (-23,0) milj. euroa. Muutos johtui pääosin varastojen kasvattamisesta, tarkoituksena vähentää jälkitoimitusten määrää erityisesti Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa. Rahoituksen rahavirta ja siten koko ensimmäisen neljänneksen rahavirta sisälsi ensimmäisen osingonmaksuerän, joka oli 0,24 euroa osakkeelta eli yhteensä 17,6 milj. euroa. Toinen erä, 0,25 euroa osakkeelta, maksetaan kolmannella vuosineljänneksellä. Koko vuoden osinko on yhteensä 35,8 (33,6) milj. euroa.

Uponor on onnistunut pitämään maksuvalmiutensa hyvänä. Yhtiö jatkaa varovaista linjaansa luottoriskien suhteen esimerkiksi seuraamalla aktiivisesti myyntisaamisiaan, joista suurin osa on turvattu luottovakuutuksin. Koska raaka-ainemarkkinat ovat heilahdelleet viime vuosina, Uponor panostaa edelleen voimakkaasti liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan koko konsernin tasolla ja erityisesti toimitusketjuun liittyvään riskienhallintaan varmistaakseen tärkeiden raaka-aineiden saatavuuden.

Uponorin tärkein pitkäaikaisen rahoituksen lähde 31.3.2018 oli vuonna 2017 allekirjoitettu 100 milj. euron suuruinen kahdenvälinen viiden vuoden laina, joka erääntyy kokonaisuudessaan heinäkuussa 2022. Kyseinen uusi laina korvasi kesäkuussa 2018 erääntyvän 80 milj. euron joukkovelkakirjalainan. Vanha laina on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin.

Edellä mainittujen lisäksi Uponorilla oli voimassa kaksi pitkäaikaista, kahdenvälistä lainaa, joista toinen oli 50 milj. euroa ja toinen 20 milj. euroa. Molemmat erääntyvät kesällä 2021. Lisäksi voimassa oli yhteensä neljä kahdenvälistä luottolimiittiä yhteensä 200 miljoonan euron arvosta. Nämä varalla olevat rahoitusluotot erääntyvät 2019–2021. Katsauskauden aikana niistä ei ollut nostettuna yhtään. 

Lyhytaikaisen rahoituksen tarpeeseen vastaa kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma, josta ei katsauskauden lopussa ollut käytössä yhtään. Uponorin tärkeimpien pankkilaitosten myöntämien ns. cash poolien yhteydessä olevien rahoituslimiittien yhteissumma oli 34,8 milj. euroa. Tästä ei kauden lopussa ollut käytössä yhtään. Rahavarat olivat kauden lopussa yhteensä 46,9 (18,0) milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus on pysynyt hyvällä 37,6 (37,2) prosentin tasolla. Korolliset nettovelat olivat 211,9 (224,0) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing laski 66,3 (74,5) prosenttiin, jolloin rullaava neljän neljänneksen velkaantumisaste oli 56,4 (59,6) prosenttia.

 

Katsauskauden tapahtumia

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi, joka näkyy kaikissa Uponorin merkittävimmissä tapahtumissa koko vuoden ajan.

Tammikuussa 2018 Uponorin Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Uponor, Inc. sai päätökseen 16,3 milj. euron (17,4 milj. dollarin) arvoisen tehdaslaajennuksen Apple Valleyssä Minnesotan osavaltiossa. Kyseessä on kymmenes laajennus paikkakunnalla sitten toiminnan käynnistymisen vuonna 1990. Investointi lisää PEX-putkivalmistukseen liittyvää rakennuspinta-alaa 5 440 neliömetrillä. Myös 20.7.2017 julkistettu laajentuminen ja toisen tehtaan avaaminen Hutchinsonissa Minnesotan osavaltiossa etenee suunnitelmien mukaisesti. Tuotannon siellä on määrä alkaa kesällä 2018.

Niin ikään tammikuussa Uponorin ja Belkinin yhteisyritys Phyn esitteli ensimmäisen tuotteensa, älykkään Phyn Plus -vedenmittaus- ja sulkemisjärjestelmän. Tuote esiteltiin International Builders' Show’ssa Floridassa sekä Consumer Electronics Show’ssa Las Vegasissa, missä tuote sai kaksi palkintoa. Samalla Uponor ilmoitti perustavansa erikoiskoulutettujen asentajien ja asiantuntijoiden Uponor Pro Squad -verkoston, joka vastaa Phyn Plus -tuotteen markkinoinnista ja asennuksista Pohjois-Amerikassa. Phyn Plus tulee myyntiin Yhdysvalloissa keväällä 2018. Tavoitteena on tuoda tuote Euroopan markkinoille vuonna 2019.

Helmikuussa Uponor teki Phyniin 10 milj. dollarin lisäsijoituksen, mikä nosti investoinnin kokonaismäärän 25 milj. dollariin. Tällä rahoitusosuudella Uponor sai Phynistä 50 prosentin omistusosuuden. Toisen puolikkaan omistaa Belkin.

 

Lähiajan näkymät

Vuoden 2017 jälkipuoliskon kehitystä heijastaen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä rakentaminen ja alan kysyntä pysyivät kokonaisuutena tarkastellen vakaina Uponorin tärkeimmillä markkinoilla. Jos talouden kehitys jatkuu vakaana ja häiriöittä, rakennusalan kehityksen odotetaan lähitulevaisuudessakin säilyvän samankaltaisena. Tätä olettamusta tukevat useat tekijät, kuten paraneva työllisyys, kaupungistuminen ja väestökehitys, uusien teknologioiden käyttöönotto sekä pyrkimys entistä kestävämpiin elinympäristöihin. Merkittävimmät tätä skenaariota uhkaavat riskit ovat poliittisten jännitteiden lisääntyminen maailmalla sekä rahamarkkinoihin liittyvät epävarmuudet.

Uponorin liiketoimintasegmentit toimivat tehokkaasti, ja niillä on kilpailukykyinen toimitusketju ja tuotantoverkosto. Myynti- ja markkinointitoiminnot on uudelleen organisoitu, ja nyt yhtiö pystyy vastaamaan paremmin asiakassegmenttien tarpeisiin ja Uponorin strategisiin tavoitteisiin. Pohjois-Amerikassa kapasiteettia lisätään kasvavaan kysyntään vastaamiseksi, minkä odotetaan vähentävän aiempia pullonkauloja. Tuotetarjonnan osalta Uponor jatkaa panostuksiaan ollakseen rakennusalan digitalisaation etulinjassa ja on jo tuonut markkinoille uusia ainutlaatuisia sovelluksia, kuten älykästä vesiteknologiaa.

Olettaen, että talouden kehitys ja poliittinen tilanne Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa aiemman ohjeistuksensa vuodelle 2018:
Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017.

Konsernin investointien, lukuun ottamatta investointeja osakkeisiin, odotetaan pysyvän likimain samalla tasolla kuin vuonna 2017, lähinnä Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetin laajennushankkeen ansiosta.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2017 vuosikertomuksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja, puh. 020 129 2852

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

 

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

 

Liite