Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto jäivät poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tasosta

Uponor Oyj     Pörssitiedote     24.10.2018     8.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto jäivät poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tasosta

 • Heinä-syyskuun liikevaihto oli 311,9 (317,5) milj. euroa, laskua 1,8 % tai orgaanista kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 3,9 %
 • Uponor Infran liikevaihto kasvoi, mutta Talotekniikka – Eurooppa- ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmenttien liikevaihto laski
 • Heinä-syyskuun liikevoitto oli 44,6 (40,4) milj. euroa, kasvua 10,6 %. Tähän sisältyy Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto (12.2 milj. euroa); heinä-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 33,8 (40,4) milj. euroa, laskua 16,2 %
 • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 913,7 (891,0) milj. euroa, kasvua 2,5 % tai orgaanista kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 6,7 %
 • Tammi-syyskuun liikevoitto oli 89,6 (77,9) milj. euroa, kasvua 15,1 %. Tähän sisältyy Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto (12.2 milj. euroa); tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 78,8 (79,2) milj. euroa, laskua 0,4 %
 • Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,64) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 19,1 (19,4) % ja nettovelkaantumisaste syyskuun lopussa 42,2 (48,2) %
 • Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 35,5 (65,4) milj. euroa
 • Uponor päivitti ohjeistuksensa 5.9.2018 Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan ja Zent-Frenger GmbH:n myyntien jälkeen: Ilman valuuttakurssien vaikutusta, Uponorin orgaanisen liikevaihdon odotetaan paranevan vuodesta 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla

Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminta sisältyy taloudellisiin tietoihin elokuun 2018 loppuun asti, jolloin liiketoiminta myytiin.

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Syyskuu oli meille pettymys, mikä vaikutti koko kvartaalimme tulokseen. Kesällä tehdyt hinnankorotukset kasvavien raaka-aine- ja rahtikulujen kompensoimiseksi eivät vielä toteutuneet täysimääräisesti odotusten mukaisesti kolmannella kvartaalilla. Tämä yhdessä talotekniikkasegmenttien liikevaihdon laskun kanssa vaikutti kannattavuuteemme.
 • Ilmoitimme myyvämme kaksi kannattavaa, mutta ydinliiketoimintaan kuulumatonta liiketoimintaa: Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan sekä Zent-Frenger GmbH:n, mitkä vaikuttivat Uponorin vuotta 2018 koskevaan ohjeistukseen. Yrityskaupat vapauttavat resursseja vahvistamaan Uponorin ydinliiketoimintoja pidemmällä aikavälillä. 
 • Talotekniikka – Eurooppa -segmentin liikevaihto oli odotettua heikompi, millä oli vaikutusta myös segmentin liikevoittoon. Kannattavuuden parantamiseksi jatkoimme toimintamme tehostamista vuoden kolmannella neljänneksellä ja päätimme sulkea kaksi tappiollista myyntitoimistoamme Sveitsissä ja Australiassa vuoden loppuun mennessä. Lisäksi tarkastelemme varastoverkostoamme Euroopassa. 
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto ja liikevoitto laskivat. On huomioitava, että segmentin vertailukausi oli poikkeuksellisen vahva, mikä oli seurausta vuoden 2017 toisen neljänneksen toimitusvaikeuksista, joiden ratkettua heinä-syyskuun 2017 toimitusmäärät olivat tavanomaista suurempia. Myönteisenä seikkana voidaan mainita, että segmentin kannattavuus on parantunut kvartaali kvartaalilta vuonna 2018.
 • Uponor Infran Euroopan liiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus paranivat edelleen. Pohjois-Amerikan liiketoiminta jatkoi vahvaa suoritustaan 31.8. toteutuneeseen liiketoiminnan myyntiin asti.

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos

(jatkuvat toiminnot) M€ 
  1-9 
 2018
1-9
2017
2017201620152014
Liikevaihto  913,7891,01 170,41 099,41 050,81 023,9
Toiminnan kulut  807,1786,81 038,4991,0942,7926,4
Poistot ja arvonalentumiset  29,629,139,241,639,136,5
Liiketoiminnan muut tuotot  12,62,83,14,22,42,4
Liikevoitto  89,677,995,971,071,463,4
Vertailukelpoinen liikevoitto  78,879,297,290,775,867,7
Rahoitustuotot ja -kulut  -7,0-2,9-5,4-10,0-8,9-7,4
Tulos ennen veroja  79,073,488,260,462,856,3
Tulos jatkuvista toiminnoista  56,550,365,441,537,136,3
Tilikauden tulos  56,550,365,441,936,936,0
Osakekohtainen tulos  0,640,640,830,580,510,50

 

Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

(julkaistu 12.2.2013)

 Vuotuiset tavoitteet ja toteumatViimeiset
12 kk
20172016201520142013
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun1) kolmella prosenttiyksiköllä (2018E: 5,5 %)3,66,52,05,22,0-1,5
Vertailukelpoinen2) liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia8,18,38,27,26,66,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia vuodessa14,7 3)16,314,115,514,212,5
Nettovelkaantuminen 30–70 (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna)54,158,456,740,445,857,9
Osingonjako yli 50 prosenttia nettotuloksesta-59,079,386,384,0100,0

(1)BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon. 2) Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin. 3) Neljän neljänneksen keskiarvo.)

 

Tietoja tästä osavuosikatsaustiedotteesta
Tämä julkaisu on tiivistelmä Uponorin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2017 vastaavan jakson lukuja. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Webcast-esitys ja esitysaineisto
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 24.10. klo 10.00. Sitä voi seurata verkkosivuilta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 13.2.2019. Hiljaisen jakson aikana 1.1.–12.2.2019 yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja eikä keskustele katsauskauden tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 

Markkinat

Euroopan ja Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinat hyötyivät edelleen makrotalouden myönteisen kehityksen ja kuluttajien vahvistuvan luottamuksen ansiosta. Toimialan vakaa, mutta kypsän vaiheen kasvu jatkui. Rakennusalan vuotuinen kasvu oli monessa maassa vaatimatonta, kun taas joissakin maissa oli monen huippuvuoden jälkeen nähtävissä merkkejä kasvun heikkenemisestä erityisesti asuntojen uudisrakentamisen segmentissä. Merkittävä ammattitaitoisen työvoiman puute rajoitti edelleen rakennusliikkeiden mahdollisuuksia ottaa vastaan uusia projekteja. Tämä saattaa paitsi heikentää myös pidentää suhdannetta joillakin markkinoilla.

Uponorin suurimmilla Keski-Euroopan markkinoilla Saksassa rakentajien luottamus säilyi edelleen ennätyksellisen vahvana. Rakentamisen määrä pysyi hyvänä ja vuoden 2017 huippulukemien jälkeen vähentyneet asuinrakentamisen rakennuslupien määrät näyttivät kesän 2018 aikana vakiintuvan. Muiden uudis- ja korjausrakentamissegmenttien kehitys jatkui pääosin vakaana. Alankomaissa rakennusaktiivisuus oli hyvällä tasolla, ja rakentajien tilauskirjat ja yleinen luottamus vahvistuivat.

Etelä-Euroopassa kehitys oli epätasaista. Espanjassa edellisillä neljänneksillä havaittu rakentamisen ripeä kasvu (alhaiselta lähtötasolta) jatkui. Myös Ranskan rakennusmarkkinat kasvoivat, joskin edellisiä neljänneksiä hitaammin. Italiassa ja Isossa-Britanniassa markkinat pysyivät pääosin vakaina, mutta taloudellinen ja poliittinen epävarmuus vaikeutti todennäköisesti markkinakehitystä.

Pohjoismaissa rakennusmarkkinat säilyivät kaiken kaikkiaan vahvoina, vaikka asuntojen uudisrakennusmarkkinat heikkenivätkin Norjassa ja Ruotsissa. Rakentajien mukaan heinä-syyskuun rakennusaktiivisuus väheni Ruotsissa huomattavasti edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Suomessa ja Tanskassa rakentajien luottamus sen sijaan vahvistui viime vuodesta, ja liike- ja julkinen rakentaminen jatkui pääosin vakaana.

Uponorin suurimmilla markkinoilla Yhdysvalloissa elokuun rakentamisinvestoinnit kasvoivat hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes kaikissa asuin-, liike- ja julkisen rakentamisen segmenteissä. Työvoimapula ja materiaalikustannusten nousu rajoittivat edelleen kasvuvauhtia ja olivat rakennuttajille merkittävin haaste. Kanadassa asuinrakentaminen osoitti edelliskvartaalien tapaan hieman hiipumisen merkkejä.

Pohjoismaissa kunnallistekniset investoinnit pysyivät aiemmalla tasollaan Suomessa ja Tanskassa, kun taas Ruotsi ja Norja ovat lisänneet kunnallisteknisiä investointejaan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna. Kanadassa tärkein kysyntään vaikuttava tekijä, teollisuuden investoinnit, kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta.  

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto laski edellisvuodesta 1,8 prosenttia ja oli 311,9 (317,5) milj. euroa. Orgaaninen kasvu oli 0,7 prosenttia. Valuuttakurssien – pääasiassa Yhdysvaltain ja Kanadan dollarin sekä Ruotsin kruunun kurssien – negatiivinen vaikutus heikensi liikevaihtoa 9,9 miljoonalla eurolla. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia ja orgaanisesti 3,9 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto laski 3,3 prosenttia ja oli 131,8 (136,3) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta laski muilla Uponorin päämarkkinoilla Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Saksassa liikevaihtoon vaikutti eniten sisäilmaratkaisujen myyntimäärien pienentyminen. Uponorin päätös luopua suorasta projektimyynnistä Itävallassa ja Sveitsissä vähensi liikevaihtoa, mutta parantaa jatkossa yhtiön kannattavuutta. Ruotsissa liikevaihtoa painoivat saatavuusongelmat sekä jälleenmyyjien ostokäyttäytyminen. Aasiassa liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta kilpailutilanne pysyy haastavana.

Talotekniikka Pohjois – Amerikan liikevaihto oli 88,9 (91,2) milj. euroa. Euromääräinen liikevaihto laski 2,7 prosenttia ja liikevaihto Yhdysvaltain dollareissa 2,9 prosenttia. Uponor arvioi, että heinäkuussa voimaan tulleiden hinnankorotuksien johdosta osa jälleenmyyjistä muutti toimintatapojaan ja oli siirtänyt voluumejaan kolmannelta kvartaalilta toiselle kvartaalille. Lisäksi vertailukauden tulos oli poikkeuksellisen vahva: vuoden 2017 toisen kvartaalin toimitusvaikeuksien ratkettua heinä-syyskuun 2017 toimitusmäärät olivat tavanomaista suurempia.

Uponor Infran liikevaihto oli 92,6 (90,6) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa, erityisesti Suomessa, Tanskassa ja Puolassa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (heinä-syyskuu):

M€7-9/20187-9/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa131,8136,3-3,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka88,991,2-2,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)103,8106,8-2,9 %)
Uponor Infra92,690,6+2,2 %
Eliminoinnit-1,4-0,6 
Yhteensä311,9317,5-1,8 %

Uponorin tammi-syyskuun liikevaihto oli 913,7 (891,0) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia ja orgaanisesti 3,5 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtui Uponor Infran liikevaihdon kasvusta vuoden kaikilla kolmella kvartaalilla. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto olisi ollut 29,0 milj. euroa raportoitua suurempi. Tärkeimmät liikevaihtoon vaikuttaneet valuutat olivat Yhdysvaltain ja Kanadan dollari sekä Ruotsin kruunu. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia ja orgaanisesti 6,7 prosenttia, poislukien elokuun yrityskaupan vaikutus.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (tammi–syyskuu):

M€1-9/20181-9/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa395,7396,2-0,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka250,0248,7+0,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)298,3279,0+6,9 %)
Uponor Infra272,0248,0+9,6 %
Eliminoinnit-4,0-1,9 
Yhteensä913,7891,0+2,5 %

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate vuoden kolmannella neljänneksellä oli 106,1 (109,3) milj. euroa eli 3,2 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Myös bruttokatemarginaali laski ja oli 34,0 (34,4) prosenttia. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä eikä vertailukaudella ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa 10,6 prosenttia ja oli 44,6 (40,4) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laski 16,2 prosenttia ja oli 33,8 (40,4) milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto sekä uudelleenjärjestelykulut johtuen Uponorin päätöksestä tehostaa Talotekniikka – Euroopan liiketoimintaa sulkemalla Australian ja Sveitsin myyntitoimistot ja Ranskan varastotoiminnot. Kannattavuutta kuvaava vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,9 % (12,7 %).

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto laski heinä-syyskuussa 37,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 9,0 (14,4) milj. euroa. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,4 (14,4) milj. euroa. Kannattavuutta painoi liikevaihdon lasku, Virsbon tehtaan kohonneet käyttökustannukset ja raaka-aineiden (alumiinin, messingin ja muoviraaka-aineen) hintojen nousu. Hinnankorotukset toteutettiin kesällä, mutta niillä ei ollut vielä toivottua vaikutusta. Lisäksi myynnin jakaumalla oli vaikutusta kannattavuuteen.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan heinä-syyskuun liikevoitto oli 13,9 (19,0) milj. euroa. Euromääräinen liikevoitto laski 26,7 prosenttia ja Yhdysvaltain dollareissa 25,4 prosenttia. Segmentin vertailukausi oli vahva, mutta kesällä 2018 toteutetut hinnankorotukset alkoivat vaikuttaa kvartaalin loppua kohden. Segmentin kannattavuus kehittyi myönteisesti verrattuna vuoden 2018 aiempiin kvartaaleihin, joiden kannattavuutta painoivat Hutchinsonin tehtaan käynnistyskustannukset sekä kohonneet raaka-aine- ja kuljetuskustannukset.

Uponor Infran liikevoitto kasvoi 197,4 prosenttia ja oli 21,9 (7,4) milj. euroa. Tähän sisältyy Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä myynnistä saatu myyntivoitto (12,2 milj. euroa). Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,7 (7,4) milj. euroa eli kasvua oli peräti 31,6 prosenttia. Liikevoitto kasvoi sekä Euroopassa että elokuun 2018 lopussa myydyssä Pohjois-Amerikan liiketoiminnassa. 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin (heinä-syyskuu):

M€7-9/20187-9/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa9,014,4-37,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka13,919,0-26,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)16,321,9-25,4 %)
Uponor Infra21,97,4+197,4 %
Muut-1,70,2 
Eliminoinnit1,5-0,6 
Yhteensä44,640,4+10,6 %

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin (heinä–syyskuu):

M€7-9/20187-9/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa10,414,4-27,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka13,919,0-26,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)16,321,9-25,4 %)
Uponor Infra9,77,4+31,6 %
Muut-1,70,2 
Eliminoinnit1,5-0,6 
Yhteensä33,840,4-16,2 %

Heinä–syyskuun tulos ennen veroja oli 41,4 (41,0) milj. euroa. Verojen määrä oli 11,4 (12,4) milj. euroa. Kolmannen neljänneksen tulos oli 30,0 (28,6) milj. euroa.

Tammi–syyskuun bruttokate oli 306,6 milj. euroa (33,6 %), kun se edellisvuonna oli 299,1 milj. euroa (33,6 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 306,6 milj. euroa (33,6 %), kun se edellisvuonna oli 300,1 milj. euroa (33,7 %).

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 89,6 (77,9) milj. euroa, muutos edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli siis +15,1 %. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 78,8 (79,2) milj. euroa ja muutos edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna -0,4 %.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) olivat tammi-syyskuussa +10,8 (-1,3) milj. euroa. Kuluvan vuoden eriin sisältyvät Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto (12,2 milj. euroa) sekä uudelleenjärjestelykulut johtuen Uponorin päätöksestä tehostaa Talotekniikka – Euroopan liiketoimintaa sulkemalla Australian ja Sveitsin myyntitoimistot sekä Ranskan varastotoiminnat.

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli tammi-syyskuussa 9,8 % (8,7 %). Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,6 % (8,9 %).

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin (tammi-syyskuu):

M€1-9/20181-9/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa26,029,8-12,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka32,940,1-18,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)39,245,0-12,7 %)
Uponor Infra35,310,2+247,7 %
Muut-4,0-1,7 
Eliminoinnit-0,6-0,5 
Yhteensä89,677,9+15,1 %

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin (tammi-syyskuu):

M€1-9/20181-9/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa27,432,6-15,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka32,940,1-18,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$)39,245,0-12,7 %)
Uponor Infra23,18,7+167,0 %
Muut-4,0-1,7 
Eliminoinnit-0,6-0,5 
Yhteensä78,879,2-0,4 %

Rahoituskulut nousivat 4,1 milj. euroa vertailukaudesta ja olivat 7,0 milj. euroa. Vuoden 2017 kolmannella kvartaalilla Uponor sai positiivisen päätöksen Suomen korkeimmasta hallinto-oikeudesta koskien Uponor Oyj:n ja Uponor Business Solutions Oy:n verotusta. Päätösten seurauksena Uponorille palautettiin yhtiön aiemmin maksamat korot ja ne vähensivät kolmannen kvartaalin korkokuluja 3,6 milj. eurolla vuonna 2017.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, -3,6 milj. euroa, liittyy Uponorin 50 prosentin omistusosuuteen vuonna 2016 perustetussa Phyn-yhteisyrityksessä. Uponor nosti omistusosuutensa 37,5 prosentista 50 prosenttiin helmikuussa tekemällä yhteisyritykseen 10 milj. dollarin lisäinvestoinnin. Yritys aloitti uuden älykkään Phyn Plus -vedenmittausjärjestelmän myynnin Yhdysvalloissa vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 79,0 (73,4) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 22,5 (23,1) milj. euroa. Koko vuoden arvioitu veroaste on 28,5 % (31,5).

Kauden tulos oli 56,5 (50,3) milj. euroa. Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,64 (0,64) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 4,02 (3,68) euroa.

 

Lähiajan näkymät

Rakennusmarkkinat ovat pysyneet vireinä kaikissa Uponorin toimintamaissa, vaikka merkkejä siitä, että markkinat ovat saavuttaneet huippunsa on nähtävissä erityisesti Pohjoismaissa. Vaikka poliittiset epävarmuudet, kuten Brexit ja kohonneista tullimaksuista aiheutuvat haasteet ovatkin pysyneet ennallaan, ne eivät ole vielä vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymiseen tai yritysten liiketoimintaan.

Olettaen, että talouskehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa aiemman (5.9. päivitetyn) ohjeistuksensa vuodelle 2018: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponorin orgaanisen liikevaihdon odotetaan paranevan vuodesta 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Uponor toistaa aiemman arvionsa, jonka mukaan konsernin investointien, lukuun ottamatta investointeja osakkeisiin, odotetaan pysyvän likimain samalla tasolla kuin vuonna 2017, lähinnä Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetin laajennushankkeen ansiosta.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2017 vuosikertomuksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

 

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna. 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

 

Liite