Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2015–2017 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     15.2.2018     8.03

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 20152017 osakekannustinohjelmaa 


Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 20.3.2017 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2015–2017. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 14 365 yhtiön hallussa olevaa osaketta 11 avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
 
Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.
Ohjelman 2015–2017 palkkio koostui yhtiön tuloskehityksestä riippuvasta suoriteperusteisesta osakekannustinohjelmasta kolmen vuoden ansaintajaksolla.
Yksityiskohtaisempia tietoja esitetään 11.12.2014 julkistetussa pörssitiedotteessa.
Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 59 121 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 44 756 osaketta.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, sähköposti: jorma.eloranta@kolumbus.fi tai soittopyynnöt: johdon assistentti Päivi Dahlqvist, Uponor, puh. 020 129 211


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

 

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna. 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi