Tilinpäätöstiedote 1–12/2017: Uponorin vahva tuloskehitys jatkui huolimatta merkittävistä tulevaisuuteen tähtäävistä panostuksista

Uponor Oyj   Tilinpäätöstiedote 1-12/2017    15.2.2018    8.00 

Uponorin vahva tuloskehitys jatkui huolimatta merkittävistä tulevaisuuteen tähtäävistä panostuksista

 • Toimintojen tehostuminen toteutetun muutosohjelman ansiosta sekä liikevaihdon kasvu paransivat Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran vertailukelpoista liikevoittoa vuonna 2017; Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto säilyi vahvana ja parani paikallisessa valuutassa mitattuna
 • Loka–joulukuun 2017 liikevaihto 279,4 (2016: 268,9) milj. euroa
 • Loka–joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto 18,0 (16,1) milj. euroa
 • Liikevaihto 1–12: 1 170,4 (1 099,4) milj. euroa, orgaaninen kasvu 6,5 %; kasvu kiinteillä valuuttakursseilla 7,4 %
 • Liikevoitto 1–12: 95,9 (71,0) milj. euroa, kasvua 35,2 %; vertailukelpoinen liikevoitto 97,2 (90,7) milj. euroa, kasvua 7,2 %
 • Koko vuoden efektiivinen veroaste laski 25,8 (31,3) prosenttiin, mikä johtui pääosin korkeimman hallinto-oikeuden Uponorille suotuisista verotuksen oikaisupäätöksistä sekä Yhdysvaltain verouudistuksesta
 • Osakekohtainen tulos 0,83 (0,58) euroa
 • Ohjeistus vuodelle 2018: Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,49 (0,46) euroa/osake, josta vuoden 2018 maaliskuussa maksetaan 24 senttiä ja syyskuussa 25 senttiä

  

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:  

 • Vuoden 2017 kehitys oli myönteistä koko konsernissa, kun liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat kaikissa segmenteissämme. Samanaikaisesti olemme jatkaneet haasteellisen mutta myös palkitsevan tuotekehitysohjelmamme toteuttamista. Investointimme tulevaisuuden teknisiin ratkaisuihin saavuttivat jälleen kerran historiallisen korkean tason.
 • Runsaat puolitoista vuotta kestänyt yhteistyömme Belkinin kanssa on tuottanut tulosta: yhteisyrityksemme Phyn esitteli ensimmäisen tuotteensa Yhdysvaltain markkinoille tammikuussa 2018. Tämä ainutlaatuinen tuote, jonka myyntiä varten rakennettiin oma ammattilaiskanava, edustaa meille jälleen yhtä merkittävää edistysaskelta digitaalisten älyvesiteknologioiden markkinoilla.
 • Talotekniikka – Euroopan koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi ja liikevaihtokin kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna. Kehitys oli suotuisaa useissa maissa, esimerkiksi Espanjassa, Venäjällä ja Itä-Euroopan maissa, mutta joillakin meille tärkeillä markkinoilla, kuten Saksassa, emme saavuttaneet tavoitteitamme. Keskitymme kehittämään strategisesti tärkeitä, uusia hygieniaratkaisuja ja asennusvalmiiden tuotteiden teknologiaa, jotka tarjoavat houkuttelevaa lisäarvoa ammattilaissektorille.
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikka jatkaa tuotantokapasiteettinsa kasvattamista. Rakennustyöt on saatu päätökseen Apple Valleyssä ja uusi henkilöstö on koulutettu. Myös investointi uuteen tehtaaseen Hutchinsonissa etenee suunnitellusti, sen on tarkoitus valmistua kesällä 2018. Nämä molemmat vaikuttivat kannattavuuteemme vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, ja vaikuttavat myös vuoden 2018 alkupuoliskolla. Segmentin tuotteiden toimitukset sujuvat jälleen joustavasti, ja olemme palanneet tavarantoimituksissa takaisin tilaus- ja toimitusaikakäytäntöön.
 • Uponor Infran tulos parani reippaasti lähinnä Pohjois-Amerikan suhdannevetoisen kysynnän kasvun vaikutuksesta. Euroopan markkinat jatkuivat tasaisina tai kasvultaan vaatimattomina, ja vuoden 2017 tulos jäi näin epätyydyttäväksi.

 

Hallituksen osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,49 (0,46) euron osakekohtaista osinkoa, joka maksetaan kahdessa erässä. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan, yhtiön liiketoimintanäkymät sekä suunnitellut investoinnit. Hallitus huomioi myös sen, että yhtiön kasvusuunnitelmiin on hyvin saatavilla ulkopuolista rahoitusta.

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos
M€ (jatkuvat toiminnot) 
    2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto     1 170,4 1 099,4 1 050,8 1 023,9 906,0
Toiminnan kulut     1 038,4 991,0 942,7 926,4 823,6
Poistot ja arvonalentumiset     39,2 41,6 39,1 36,5 33,0
Liiketoiminnan muut tuotot     3,1 4,2 2,4 2,4 0,8
Liikevoitto     95,9 71,0 71,4 63,4 50,2
Vertailukelpoinen liikevoitto     97,2 90,7 75,8 67,7 55,2
Rahoitustuotot ja kulut     -5,4 -10,0 -8,9 -7,4 -7,1
Tulos ennen veroja     88,2 60,4 62,8 56,3 43,2
Tulos jatkuvista toiminnoista     65,4 41,5 37,1 36,3 27,1
Tilikauden tulos     65,4 41,9 36,9 36,0 26,8
Osakekohtainen tulos     0,83 0,58 0,51 0,50 0,38

 

 

Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta
Tämä julkaisu on tiivistelmä Uponorin vuoden 2017 tilinpäätöksestä, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Ellei toisin mainita, luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 15.2. klo 13.00. Sitä voi seurata verkkosivuilta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 3.5.2018. Hiljaisen jakson aikana 1.4.–3.5. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.


 

Vuoden 2017 viimeinen neljännes

Markkinat

Uponorin päämarkkinoiden rakentamisessa ei tapahtunut suuria määrällisiä muutoksia edeltävään vuosineljännekseen verrattuna. Yleisesti ottaen rakentaminen säilyi terveellä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Euroopassa rakentajien tilauskirjat täyttyivät, vaikkakin joillakin alueilla kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa rakennuslupien määrä väheni hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa kysyntä jatkui vakaana Uponorin tärkeimmissä asiakassegmenteissä. Yhdyskuntateknisten ratkaisuiden kysyntä jatkui vahvana Kanadassa ja Ruotsissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä koetut epätavalliset sääolot ja myrskyt eivät toistuneet enää yhtä voimakkaina vuoden loppua kohden mentäessä. Joillakin alueilla saatiin kuitenkin kärsiä rankkasateista ja purevasta talvisäästä, mitkä mahdollisesti viivästyttivät joitakin rakennushankkeita.

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto loka–joulukuussa kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,9 prosenttia ja oli 279,4 (268,9) milj. euroa. Valuuttakurssien, lähinnä Yhdysvaltain dollarin, vaikutus oli -2,6 milj. euroa, eli viimeisen vuosineljänneksen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli 4,9 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan myynnin kehitys oli tasaista, ja liikevaihto oli 125,5 (125,8) milj. euroa. Muutos edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli -0,3 %. Suurin syy vaatimattomaan kehitykseen oli liikevaihdon pieneneminen Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden tärkeillä markkinoilla. Siihen vaikuttivat esimerkiksi kattoviilennyshankkeiden vähäisempi määrä Saksassa sekä tukkukauppasektorin vaisu kehitys Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi Tanskassa, Espanjassa, Venäjällä ja myös Aasiassa, jonka toiminnot raportoidaan osana Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihdon kasvu jatkui terveellä pohjalla ja kiihtyi erityisesti Kanadassa. Yhdysvalloissa kasvuvauhti hidastui hieman kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna noudattaen edellisvuodelta tuttua kaavaa. Liikevaihto oli euroissa laskettuna 79,5 (77,2) milj. euroa eli kasvua oli 3,0 %. Yhdysvaltain dollareissa laskettuna kasvu oli selvästi ripeämpää: 94,2 (82,7) milj. dollaria eli kasvua 13,9 %. Huhtikuussa koettujen väliaikaisten toimitusvaikeuksien jälkeen Uponorin tuotanto- ja toimitusvalmius parani ja päivittäiset toiminnot saatiin palautettua normaaleiksi ja toimitukset voitiin hoitaa tilausten mukaan.

Uponor Infran liikevaihto 75,4 (67,2) milj. euroa kasvoi 12,2 prosentilla. Kasvua vauhditti tilausten voimakas kasvu erityisesti Pohjois-Amerikassa, Ruotsissa ja Puolassa. Se tasapainotti liikevaihdon supistumista Suomessa ja Norjassa, jossa laskun taustalla oli kunnallisteknisten hankkeiden pienempi määrä edellisvuoteen verrattuna.

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu:


M€
10–12
2017
10–12
2016
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 125,5 125,8 -0,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 79,5 77,2 3,0 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 94,2 82,7 13,9 %)
Uponor Infra 75,4 67,2 12,2 %
Eliminoinnit -1,0 -1,3  
Yhteensä 279,4 268,9 3,9 %

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä oli 95,0 (85,9) milj. euroa. Vertailukelpoinen bruttokate oli 95,0 (91,4) milj. euroa. Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali säilyi ennallaan ollen 34,0 (34,0) prosenttia.

Konsernin liikevoitto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 18,0 (7,5) milj. euroa, kasvua 141,4 prosenttia. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 6,4 % (2,8 %). Liikevaihdon kasvun ohella liikevoiton nousua selittävät myös vuoden 2016 viimeistä neljännestä rasittaneet ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kustannukset, jotka liittyivät Euroopan muutosohjelmiin. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa, josta Talotekniikka – Eurooppa raportoi 5,6 miljoonaa euroa ja Uponor Infra 3,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto, jossa ei ole mukana vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, parani myös ja oli 18,0 (16,1) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali nousi 6,5 (6,0) prosenttiin.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto oli 10,2 (1,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huomioiden Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,2 (7,2) milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 8,1 % (5,7 %). Muutosohjelmien synnyttämät kustannussäästöt tasapainottivat liikevaihdon supistumisen vaikutusta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 9,6 (11,9) milj. euroa ja Yhdysvaltain dollareissa 11,5 (12,7) miljoonaa dollaria. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali heikkeni 15,4 prosentista 12,2 prosenttiin. Heikkeneminen oli lähinnä seurausta toisen tuotantolaitoksen perustamiseen liittyvistä kustannuksista ja huhtikuisen tuotanto-ongelman aiheuttamasta yleiskustannusten noususta. Kehitykseen vaikutti myös pienikatteisten tuotteiden tavanomaista suurempi osuus koko myyntivolyymistä. Myös muoviliittimissä käytetty kalliimpi raaka-aine rasitti liikevoittoa vertailukauteen nähden.

Uponor Infran liikevoitto parani selkeästi ja oli 1,8 (-5,0) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,8 (-2,1) milj. euroa. Suotuisa kehitys oli seurausta Kanadan liikevaihdon kasvusta. Euroopassa tuloskehitystä rasitti suurien kunnallisteknisten hankkeiden vähäisyys, vuoden alkupuolen raaka-aineiden korkeiden hintojen vaikutus sekä tuotannon siirtoon liittyneet haasteet.

Muut-segmentin liiketappio kasvoi edellisvuodesta. Tämä johtui pääosin Uponor Insurance Ltd:hen kirjatuista kustannusvarauksista, joilla katetaan mahdollisia tulevia vakuutuskorvauksia. Vuonna 2016 Muut-segmentin tappiota pienensivät sähkön hinnan suojaukseen ja ympäristövarausten purkuun liittyvät tulot.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu:

M€ 10–12
2017
10–12
2016
Raportoitu muutos  
Talotekniikka – Eurooppa 10,2 1,6 546,3 %  
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 9,6 11,9 -19,8 %  
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 11,5 12,7 -9,9 %)  
Uponor Infra 1,8 -5,0 137,4 %  
Muut -2,5 -0,3    
Eliminoinnit -1,1 -0,7    
Yhteensä 18,0 7,5 141,4 %  

 

 

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, loka–joulukuu:


M€
10–12
2017
10–12
2016
Vertailukelpoinen muutos
Talotekniikka – Eurooppa 10,2 7,2 12,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 9,6 11,9 -19,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 11,5 12,7 -9,9 %)
Uponor Infra 1,8 -2,0 189,7 %
Muut -2,5 -0,3  
Eliminoinnit -1,1 -0,7  
Yhteensä 18,0 16,1 12,5 %

 

Tilinpäätös 1–12/2017

Markkinat

Makrotalouden myötätuulet vaikuttivat rakentamiseen suotuisasti vuonna 2017. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa useimmissa asuin-, liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä kasvua vauhdittivat niin kuluttajien kuin liike-elämän luottamus, vakaat työmarkkinat ja suotuisat rahoitusmarkkinat.

Keski-Euroopassa Saksan ennätyksellisen alhainen työttömyys ja runsas maahanmuutto ovat lisänneet kerrostalohankkeiden määrää, mutta huomattavasti suuremmassa asuinrakennusten korjausrakentamisen segmentissä kehitys oli tasaista. Vaikka luottamusmittauksista saadut tulokset ovat olleet johdonmukaisesti myönteisiä, liike- ja julkisrakentaminen säilyi ennallaan ja laajeni kaikkiaan vain vähäisessä määrin. Pula ammattitaitoisista työntekijöistä lisääntyi, mikä varmasti on osaltaan hidastanut kasvua. Alankomaissa sekä asuinrakentamisen että liike- ja julkisrakentamisen markkinat kasvoivat vuodesta 2016.

Lounais-Euroopan maista Espanjassa rakennusaktiivisuus kasvoi merkittävästi, vaikkakin alhaiselta tasolta. Merkittävästi suuremmilla Ranskan markkinoilla kasvu oli huomattavaa, kun taas Italiassa markkinat pysyivät vaisuina, joskin vakaina. Isossa-Britanniassa Brexit-neuvottelujen vaikutukset jäivät vähäisiksi ja rakentaminen jatkui pääsääntöisesti vakaana vuoden loppuun saakka.

Pohjoismaissa rakentamisen määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna. Suomessa kerrostalohankkeet yleistyivät kaupunkien kasvukeskuksissa, mutta liike- ja julkisrakentamisessa ei tapahtunut juurikaan muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Ruotsissa kerrostalohankkeita on ollut yhtä paljon viimeksi 1990-luvun alkupuolella, ja myös liike- ja julkisrakentamisen hankkeita käynnistettiin merkittävästi edellisvuotta enemmän. Sekä Tanskassa että Norjassa kasvu asuinrakentamisen segmenteissä oli kohtalaista mutta liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä vähäistä.

Itä-Euroopassa Venäjän markkinat vakaantuivat, mutta säilyivät kokonaisuutena suhteellisen heikkoina. Itäisen Keski-Euroopan maissa, kuten Tšekin tasavallassa, Unkarissa ja Puolassa, investoinnit asuinrakentamiseen kasvoivat, mutta liike- ja julkisrakentamisen investoinneissa oli suurempaa hajontaa. Baltian maissa investoinnit rakentamiseen kasvoivat.

Pohjois-Amerikassa asuin-, liike- ja julkisrakentamisen kasvuvauhti oli yleisesti ottaen kohtuullista. Monet työllisyyteen ja luottamukseen liittyvät mittarit olivat Yhdysvalloissa poikkeuksellisen korkealla, mutta markkinoiden kasvua hidasti pätevien ammattilaisten puute ja jonkin verran myös kustannusinflaatio. Kanadassa rakennusaktiivisuus säilyi vilkkaana, tosin eräissä rakentamisen segmenteissä kasvu oli varsin maltillista.

Uponorin yhdyskuntatekniikan kysyntä Pohjoismaissa jatkui yleisesti ottaen vakaana, mutta Ruotsissa kysyntä kasvoi merkittävästi. Puolan ja muiden Itä-Euroopan maiden markkinat jatkuivat vaisuina, poikkeuksena muutama suuri Euroopan unionin rahoittama hanke. Baltian maissa sen sijaan investoinnit yhdyskuntateknisiin ratkaisuihin kasvoivat merkittävästi. Kanadassa kaupallisten investointien lisääntyminen vaikutti myönteisesti kysyntään.

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto vuonna 2017 oli 1 170,4 (2016: 1 099,4) milj. euroa, mikä on 6,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valuuttakurssien vaikutus oli -10,9 milj. euroa, eli koko vuoden 2017 kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli 7,4 prosenttia. Suurimmat negatiiviset vaikutukset johtuivat Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin kruunun kurssivaihteluista; Venäjän ruplan vaikutus oli sen sijaan hienoisesti positiivinen.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi 2,1 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 521,7 (511,0) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi useimmilla Euroopan tärkeillä markkinoilla. Yleisestä eurooppalaisesta kehityksestä poiketen asennusvalmiiden ratkaisujen hyvä myynnin kehitys Saksassa ei riittänyt kattamaan kattoviilennysjärjestelmien myynnin laskua, mikä johtui siitä, että Uponor jättäytyi pois kannattavuudeltaan heikoista hankkeista. Suomessa liikevaihdon laskun syynä oli markkinoiden kasvun keskittyminen kaupunkiympäristöihin ja rakennustyyppeihin, joissa lisäarvo Uponorille jää pieneksi. Liiketoiminta heikkeni merkittävästi myös Isossa-Britanniassa osittain aikaisemmin toteutettujen sisäisten uudelleenjärjestelyjen seurauksena, mutta osin myös vientikustannusten nousun johdosta. Liikevaihdolla mitattuna kehitys oli myönteisintä Espanjassa, Itävallassa, Venäjällä ja Norjassa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan koko vuoden liikevaihto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 328,2 (305,6) milj. euroa. Yhdysvaltain dollareissa liikevaihto nousi 373,2 (337,2) miljoonaan dollariin, jossa kasvua oli 10,7 %, eli täsmälleen saman verran kuin edellisvuonna. PEX-putkien myynti kasvoi vakaasti lukuun ottamatta huhtikuussa koettuja hetkellisiä tuotanto-ongelmia. Nyt kun muoviliitinten raaka-ainepula on hellittänyt, myynti on elpynyt ja alkaa olla lähellä totuttuja lukemia. Uusien kilpailijoiden saapuminen Pohjois-Amerikan talotekniikan markkinoille on kuitenkin kiristänyt kilpailua ja vaikuttaa liikevaihdon kasvuun joissakin markkinasegmenteissä.

Uponor Infran liikevaihto kasvoi 12,3 prosenttia ja oli 323,4 (287,9) milj. euroa. Suurin osa kasvusta tuli Pohjois-Amerikasta ja Ruotsista, missä markkinat säilyivät vilkkaina miltei koko vuoden, sekä Puolasta, missä käynnistettiin joitakin suuria hankkeita erityisesti vuoden loppupuolella.

Liiketoimintaryhmittäin laskettuna käyttövesijärjestelmien osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 49 % (49 %), sisäilmastoratkaisujen 24 % (25 %) ja yhdyskuntatekniikan 27 % (26 %).

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2016 osuus sulkeissa): USA 26,3 % (25,1 %), Saksa 13,2 % (14,7 %), Suomi 10,3 % (11,2 %), Ruotsi 9,7 % (9,1 %), Kanada 8,6 % (7,3 %), Tanska 4,3 % (4,5 %), Alankomaat 3,5 % (3,6 %), Espanja 3,2 % (3,2 %), Norja 2,6 % (2,7 %) ja Venäjä 2,0 % (1,7 %).

 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2017:

M€ 1–12
2017
1–12
2016
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 521,7 511,0 2,1 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 328,2 305,6 7,4 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $) 373,2 337,2 10,7 %)
Uponor Infra 323,4 287,9 12,3 %
Eliminoinnit -2,9 -5,1  
Yhteensä 1 170,4 1 099,4 6,5 %

 

Tulos

Konsernin koko vuoden bruttokate oli 394,1 (376,0) milj. euroa, mikä on 18,1 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 33,7 % (34,2 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 395,1 (383,9) miljoonaa euroa eli 33,8 % (34,9 %). Kireä kilpailutilanne sekä tuotevalikoimaan liittyvät tekijät rasittivat Talotekniikka – Euroopan bruttokatetta tuotannon tehostumisesta huolimatta. Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa bruttokatetta rasittavia tekijöitä olivat kustannusten nousu ja odotettua pienemmät tuotantomäärät.

Konsernin liikevoitto 95,9 (71,0) milj. euroa on selkeästi edellisvuotta parempi, mikä on suurelta osin seurausta vuoden 2016 aikana toteutettujen muutosohjelmien aiheuttamista kustannuksista. Kannattavuutta mittaava liikevoittomarginaali kasvoi vertailukauden 6,5 prosentista 8,2 prosenttiin.

Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran muutosohjelmien vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kasvoi 7,2 prosenttia ja oli 97,2 (90,7) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,3 % (8,2 %).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kokonaismäärä oli 1,3 (19,7) milj. euroa, josta Talotekniikka – Euroopan osuus oli 2,8 (12,4) milj. euroa ja Uponor Infran -1,5 (7,2) milj. euroa.

Talotekniikka – Euroopan koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani ja oli 42,8 (37,8) milj. euroa. Parannus oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja muutosohjelman synnyttämistä säästöistä liittyen lähinnä tuotantoverkoston tehostumiseen. Muutosohjelma saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana. Edelleen kireänä jatkunut kilpailutilanne sisäilmasto- ja käyttövesimarkkinoilla sekä jakelukanavan ongelmat rasittivat segmentin kannattavuutta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka kasvatti tuotantokapasiteettiaan ja koulutti pätevää henkilökuntaa vastatakseen kasvavaan kysyntään ja nostaakseen käyttöasteen takaisin pidemmän aikavälin kestävälle tasolle. Edellä mainituista syistä johtuen segmentin liikevoitto supistui hieman ja oli 49,7 (50,0) milj. euroa, tai Yhdysvaltain dollareissa 56,5 (55,2) miljoonaa. Keväällä 2017 koetun lyhytkestoisen tuotanto-ongelman kerrannaisvaikutusten hallinnointi vaikutti osaltaan koko vuoden lukuihin.

Uponor Infran vertailukelpoinen liikevoitto parani reippaasti ja oli 10,5 (6,4) milj. euroa. Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat lähinnä liikevaihdon kasvu ja katteiden paraneminen Pohjois-Amerikan yhdyskuntatekniikan markkinoilla.

Muut liiketoiminnan tuotot sisältävät Uponor Infran Vaasan toimitilojen myynnistä vuonna 2017 saadut 1,9 miljoonan euron tulot.

Uponorin rahoituskulut supistuivat 10,0 miljoonasta eurosta 5,4 milj. euroon. Suomesta saadun korkeimman hallinto-oikeuden verotuspäätöksen vaikutus oli 3,6 milj. euroa. Valuuttakurssierot vuonna 2017 olivat -3,2 (-3,9) milj. euroa.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -2,3 (-0,6) milj. euroa. Osuus sisältää yhdessä Belkin International, Inc:n kanssa vuonna 2016 perustetun yhteisyrityksen, Phynin, tuotekehitys- ja muita perustamiskustannuksia.

Tulos ennen veroja oli 88,2 (60,4) milj. euroa. Efektiivinen veroaste oli 25,8 % (31,3 %). Suomen korkeimman hallinto-oikeuden verotuspäätöksen oikaisun vaikutus oli -2,6 % tai 2,3 milj. euroa ja Yhdysvaltain verouudistuksen vaikutus oli -2,6 % tai 2,3 milj. euroa. Yhdysvaltain verouudistuksen vaikutus liittyy pakolliseen kotiuttamisvelvollisuuteen ja laskennallisten verovelkojen uudelleen arvostukseen alemmalta verokannalta. Veroasteeseen vuonna 2017 vaikuttavat tekijät sekä Yhdysvalloissa että Suomessa ovat kertaluontoisia. Tuloverojen määrä oli 22,8 (18,9) milj. euroa.

Konsernin tilikauden tulos oli 65,4 (41,9) miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 19,4 (13,1) prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto nousi 16,3 (14,1) prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huomioidaan, oli 16,6 % (18,3 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,83 (0,58) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,83 (3,60) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osiosta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 101,5 (59,9) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 42,0 (-31,9) milj. euroa. Rahavirtaa ennen rahoitusta rasittivat Saksan yritysostot tammikuussa 2016 ja 15 miljoonan dollarin investointi Phyn-yhteisyritykseen heinäkuussa 2016.

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.

 

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2017:

M€ 1–12/
2017
1–12/
2016
Raportoitu muutos  
Talotekniikka – Eurooppa 40,0 25,4 57,3 %  
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 49,7 50,0 -0,7 %  
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 56,5 55,2 2,3 %)  
Uponor Infra 12,0 -0,8 1538,0 %  
Muut -4,2 -2,0    
Eliminoinnit -1,6 -1,6    
Yhteensä 95,9 71,0 35,2 %  

 

Vertailukelpoinen liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2017:


M€
1–12
2017
1–12
2016
Vertailukelpoinen muutos
Talotekniikka – Eurooppa 42,8 37,8 12,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 49,7 50,0 -0,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 56,5 55,2 2,3 %)
Uponor Infra 10,5 6,4 65,5 %
Muut -4,2 -1,9  
Eliminoinnit -1,6 -1,6  
Yhteensä 97,2 90,7 7,2 %

 

 

Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus

Viimeisten kymmenen vuoden ajan Uponorin tavoitteena on ollut sijoittaa varoja kannattaviin liiketoimintamahdollisuuksiin, mutta samalla hallita investointien kokonaismäärää. Tämä käytäntö on edelleen voimassa. Vuonna 2016 investointien määrää, tuotekehitys mukaan lukien, alettiin kasvattaa pitkän aikavälin historiallisista lukemista ja tämä kehitys jatkui myös vuonna 2017. Merkittävä osa näistä investoinneista oli strategisia tulevaan suuntautuvia sijoituksia, esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 julkistetut digitalisaatiohankkeet. Investoinneilla pyritään varmistamaan, että Uponor säilyttää asemansa alan kehityksen edelläkävijänä, ja auttaa yhtiötä vahvistamaan tarjonnan kilpailukykyä digiajan maailmassa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa käynnistettiin kaksi uutta laajennushanketta. Näistä enimmäisestä tiedotettiin 4. toukokuuta 2017, kun Uponor, Inc. käynnisti 16,3 miljoonan euron (17,4 miljoonan dollarin) arvoisen tehdaslaajennuksen Apple Valleyssä Minnesotan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Toisella 20.7.2017 julkistetulla investoinnilla pyritään turvaamaan riittävä kapasiteetti PEX-putkivalmistukselle ja vastaamaan pitkän aikavälin kasvuun: Uponor tiedotti tuolloin tehdasrakennuksen ja kiinteistön ostamisesta Hutchinsonissa, joka myös sijaitsee Minnesotassa. Kaupan arvo oli 5,6 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa dollaria) ja se saatiin päätökseen 3.8.2017. Hutchinsonin tehtaan kokonaisinvestointien määrän arvioidaan nousevan 30 miljoonaan dollariin vuoden 2018 loppuun mennessä. Tästä oli vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 8,6 miljoonaa dollaria. Uponor, Inc. on Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liiketoimintasegmenttiin kuuluva tytäryhtiö Yhdysvalloissa.

Uusien investointien ohella varoja käytettiin mittavasti myös tuotannon parantamiseen, huoltotöihin ja teknologioiden modernisointiin tuotantolaitoksissamme. Teknologioiden päivittämisellä nykyaikaan pyritään säilyttämään kilpailukyky sekä kustannustehokkuudessa että laadussa.

Vuonna 2017 bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 63,4 (50,7) milj. euroa. Nettoinvestointien määrä oli 61,8 (48,4) milj. euroa.

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat historiallisen korkealla tasolla ja kasvoivat 23,2 (21,4) miljoonaan euroon eli 2,0 (1,9) prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2016 perustettiin uusi, konserninlaajuinen Teknologia ja kehitystoiminto, jolle Uponor on ohjannut varoja digitalisaatio- ja esineiden internet-  eli IoT-hankkeisiin sekä sisäilmaston seuraavan sukupolven ohjauslaitteiden ja liittimien kehittämistä ja toteuttamista varten sekä putkimateriaaliteknologian ja tuotantoprosessien parantamiseen.

Uponorin tärkein pitkäaikaisen rahoituksen lähde 31. joulukuuta 2017 oli vuonna 2017 allekirjoitettu 100 milj. euron suuruinen kahdenvälinen viiden vuoden laina, joka erääntyy kokonaisuudessaan heinäkuussa 2022. Kyseinen uusi laina, joka korvasi kesäkuussa 2018 erääntyvän 80 milj. euron joukkovelkakirjalainan, kasvatti jonkin verran Uponorin pitkäaikaisia korollisia velkoja. Vanha laina on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin.

Edellä mainittujen lisäksi Uponorilla oli voimassa kaksi pitkäaikaista, kahdenvälistä lainaa, joista toinen oli 50 milj. euroa ja toinen 20 milj. euroa. Molemmat erääntyvät kesällä 2021. Lisäksi voimassa oli yhteensä neljä kahdenvälistä luottolimiittiä yhteensä 200 miljoonan euron arvosta. Nämä varalla olevat rahoitusluotot erääntyvät 2019–2021. Katsauskauden aikana niistä ei ollut nostettuna yhtään.

Lyhytaikaisen rahoituksen tarpeeseen vastaa kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma, josta ei tilinpäätöshetkellä ollut käytössä yhtään. Uponorin tärkeimpien pankkilaitosten myöntämien ns. cash poolien yhteydessä olevien rahoituslimiittien yhteissumma oli 34,8 milj. euroa. Tästä ei tilinpäätöshetkellä ollut käytössä yhtään. Rahavarat vuoden lopussa olivat yhteensä 107,0 (16,3) milj. euroa.

Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota myyntisaamisiin ja luottoriskeihin. Suurin osa Uponorin saatavista on turvattu luottovakuutuksin.

Konsernin korolliset nettovelat supistuivat hienokseltaan 151,5 (159,5) milj. euroon. Omavaraisuusaste oli 40,5 (42,8) prosenttia ja nettovelkaantuminen eli gearing 43,5 (48,8) prosenttia. Velkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui 58,4 (56,7), kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30–70.

 

Katsauskauden tapahtumia

Osana Euroopan laajuista muutosohjelmaansa Uponor sulki tammikuussa 2017 PEX-putkien tuotantolaitoksen Móstolesissa, Espanjassa, ja tuotanto keskitettiin Virsbon tehtaalle Ruotsiin. Talotekniikka - Euroopan muutosohjelma saatiin päätökseen kesäkuussa. Muutosohjelman viimeisessä vaiheessa suljettiin yksi toimisto Italiassa joulukuussa.

Uponor esitteli ratkaisujaan ja uutta tarjontaansa Saksassa maaliskuussa pidetyillä kansainvälisillä ISH-messuilla ’Build on Innovation’ -teemalla. Painopiste oli juomaveden hygieenisyydessä, sisäilmastossa, miellyttävissä elinympäristöissä ja tehokkaassa energian jakelussa erilaisissa rakennustyypeissä. Uponor esitteli myös uudistettua Uponor PRO -mobiilisovellusta, jonka välityksellä Uponor palvelee ammattilaisyhteisöään ajasta ja paikasta riippumatta.

Uponor ilmoitti 4. toukokuuta 2017, että Uponorin Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmenttiin kuuluva tytäryhtiö Uponor, Inc. käynnistää 16,3 miljoonan euron (17,4 miljoonan dollarin) arvoisen tehdaslaajennuksen Pohjois-Amerikan Apple Valleyssä Minnesotan osavaltiossa. Kyseessä on kymmenes laajennus Apple Valleyssä sitten toiminnan käynnistymisen vuonna 1990. Investointi lisää PEX-putkivalmistukseen liittyvää rakennuspinta-alaa 5 440 neliömetrillä. Laajennus valmistui tammikuussa 2018. Heinäkuun 20. päivänä Uponor tiedotti tehdasrakennuksen ja kiinteistön ostamisesta Hutchinsonista Minnesotan osavaltiosta Yhdysvalloissa. Tavoitteena on varmistaa riittävä putkivalmistuksen tuotantokapasiteetti ja vastata kysynnän odotettuun pitkän aikavälin kasvuun. PEX-putkituotannon kaavaillaan alkavan Hutchinsonissa vuoden 2018 kesällä, kun kaikki tarvittavat hyväksynnät on saatu.

Uponor Oyj ja sen tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy saivat 13. syyskuuta korkeimmasta hallinto-oikeudesta päätökset valituksiin, jotka Uponor jätti tammikuussa 2016. Valitus koski konserniverokeskuksen vuonna 2011 tekemiä verotuksen oikaisupäätöksiä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös alentaa yhtiön verovuosien 2005–2007 verotettaviin tuloihin lisätyn ja perimättä jätetyn palvelumaksujen voittomarginaalin seitsemästä prosentista kolmeen prosenttiin. Myös yhtiölle määrättyjen verojen, viivekorkojen ja veronlisäysten määriä alennettiin. Uponorin tytäryhtiön Uponor Business Solutions Oy:n verovuotta 2005 koskevat jälkiverotuspäätökset kumottiin. Verohallinto laskee päätöksen verotukseen aiheuttamat muutokset ja oikaisee molempien yhtiöiden verojen maksuunpanon verovuosilta 2006–2009. Verovuosien 2006–2009 osalta Uponor Business Solutions Oy:n veloittamien palvelumaksujen markkinaehtoisten määrien selvittäminen palautuu Verohallinnolle.

Uponor Infra julkisti kaksi uutta lisenssivalmistajaa vuonna 2017. Weholite®-putkien valmistus- ja markkinointilisenssit myönnettiin ranskalaiselle TUBAO S.A.S:lle ja tansanialaiselle Plasco Ltd:lle. Uponorin 1980-luvulla kehittämä Weholite®-teknologia koostuu polyeteeniputkista (HDPE), liitososista ja tehdasvalmisteisista kokonaisuuksista, joita käytetään laajalti ympäri maailmaa matalapaineisissa putkistoissa juomaveden, hulevesien, jäteveden ja useiden muiden nesteiden kuljettamiseen.

Joulukuun 13. päivä Uponor Oyj:n hallitus päätti jatkaa hallituksen vuonna 2014 hyväksymää yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2018–2020. Uuteen ohjelmaan mahdollisesti perustuva osakepalkkio maksetaan vuonna 2021. Ohjelman tarkoituksena on jatkaa Uponorin johdon ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten kasvattaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkäkestoisesti.

 

Ei-taloudellinen informaatio

Vuoden 2017 vuosikertomuksessa Uponor julkaisee yhtiön kehityksestä ns. ei-taloudellista informaatiota. Hallitus on tarkastanut esityksen sisällön.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Uponor Oyj siirtyi 2. tammikuuta 2018 suurten yhtiöiden joukkoon Helsingin pörssissä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka esitteli omakotimarkkinoille uuden Phyn Plus Smart Water Assistant + Shutoff - valvontajärjestelmän tammikuussa 2018. Uusi valvontajärjestelmä mittaa muutoksia rakennuksen putkiston vedenpaineessa ja pystyy havaitsemaan mahdolliset vuodot sekä suorittamaan hälytyksen. Järjestelmä tulee myyntiin Yhdysvalloissa keväällä 2018. Tavoitteena on lanseerata tuote Euroopassa vuonna 2019.

13. helmikuuta Uponor julkisti päätöksensä 10 miljoonan dollarin lisäinvestoinnista Phyniin, joka on älykkäitä vesiratkaisuja kehittävä yhteisyritys Belkin International –yhtiön kanssa. Uponorin investoinnin kokonaismäärä nousi näin 25 miljoonaan dollariin, jolla Uponor saa amerikkalaisesta Phyn LLC:stä ja eurooppalaisesta Phyn Oy:stä 50 prosentin omistusosuuden. Toisen puolikkaan omistaa Belkin. Yhteisyrityksenä Phyn raportoidaan Uponorin tilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä.

 

 Lähiajan näkymät

Lokakuussa 2017 Uponor raportoi suotuisasta markkinakehityksestä vuoden kolmannella neljänneksellä ja arvioi markkinoiden vaimenevan vuoden loppua kohden ja kehityksen jatkuvan vuoden jälkipuoliskolla samankaltaisena kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Näin pääsääntöisesti tapahtuikin.

Makrotalouden kehitys Uponorin tärkeimmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui koko vuoden 2017 ajan suhteellisen vahvana eikä havaittavissa ole mitään, mikä selvästi muuttaisi tilannekuvaa. Näkemystä tukevia tekijöitä ovat esimerkiksi työllisyyden kasvu, väestön demografinen kehitys, kestävän kehityksen vaatimukset, uudet teknologiat, kuten digitalisaatio ja asennusvalmiit ratkaisut, sekä kaupungistuminen. Näistä tekijöistä kaikki voivat osaltaan virittää talouskasvua ja auttaa luomaan vaurautta.

Viime vuosina Uponor on vahvistanut toimintojaan monin eri tavoin. Liiketoimintasegmentit toimivat aikaisempaa tehokkaammin ja niillä on kilpailukykyinen toimitusketju ja tuotantoverkosto. Myynti- ja markkinointiorganisaation uudelleenjärjestelyt on suoritettu ja painopiste on siirretty vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja strategisia tavoitteitamme. Pohjois-Amerikassa rakennamme määrätietoisesti lisää kapasiteettia ja osaamista, jotta voimme vastata kasvaneeseen kysyntään ja purkaa viime vuosina kasvua hidastaneen pullonkaulan.

Uponor on sitoutunut ja tekee uutterasti töitä ollakseen omalla alallaan digitalisaation ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Yhtiö on jo tuonut markkinoille uusia ainutlaatuisia sovelluksia, esimerkiksi älykästä vesiteknologiaa.

Olettaen, että talouden kehitys ja poliittinen tilanne Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2018:

Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017.

Konsernin investointien, lukuun ottamatta investointeja osakkeisiin, odotetaan pysyvän likimain samalla tasolla kuin vuonna 2017, lähinnä Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetin laajennushankkeen ansiosta.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2017 vuosikertomuksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja puh. 020 129 2852


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

 

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.  

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi