Uponor Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmiänsä varten

Uponor Oyj     Pörssitiedote     24.10.2018     8.05

Uponor Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan kannustinjärjestelmiänsä varten

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan yhdessä tai useammassa erässä varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2018 antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 200 000. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 2,78 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 26.10.2018 ja lopetetaan viimeistään 31.12.2018.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.3.2018 hallituksen päättämään enintään 3 500 000 yhtiön oman osakkeen (n. 4,8 % yhtiön kaikista osakkeista) hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Uponor Oyj:llä on yhteensä 73 206 944 osaketta. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä 44 756 omaa osaketta.


Uponor Oyj


Susanna Inkinen
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi