Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Uponor Oyj     Pörssitiedote     29.1.2018     9.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää 13.3.2018 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat:
• Hallituksen puheenjohtaja - 90 000 euroa
• Hallituksen varapuheenjohtaja - 51 000 euroa
• Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 51 000 euroa
• Hallituksen jäsen - 46 000 euroa

Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta 600 euron palkkio. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että yhtiön aikaisemman käytännön mukaan luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille otetaan työeläkelain mukainen vakuutus.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Pia Aaltonen-Forsell, Markus Lengauer, Eva Nygren ja Annika Paasikivi valitaan uudelle toimikaudelle.

Vuodesta 2014 hallituksen puheenjohtajana ja vuodesta 2005 hallituksen jäsenenä toiminut Jorma Eloranta on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä jatkokaudelle. Samoin Jari Rosendal on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että heidän tilalleen valitaan Johan Falk ja Casimir Lindholm.

Ruotsin kansalainen DI Johan Falk (s. 1971) on toimitusjohtaja Onemed-konsernissa, joka tarjoaa terveydenhoitoalan palveluja, tukitoimintoja ja tuotteita Euroopassa.

Suomen kansalainen KTM Casimir Lindholm (s. 1971) on Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja. Lemminkäinen tarjoaa talonrakentamisen infrarakentamisen sekä päällystyksen palveluja Pohjoismaissa. Lemminkäisen on tarkoitus sulautua YIT Oyj:hin 1.2.2018.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Jari Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Reima Rytsölä (Varma), Mikko Mursula (Ilmarinen) sekä Jorma Eloranta (asiantuntijajäsen).

 

Lisätietoja:
Jari Paasikivi, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 0500 530 375

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

 

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi