Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano: liputusvelvollisten omistajien mahdollisuus vaatia useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkittyjen omistusten yhdistämistä kirjallisesti elokuun 30...

Uponor Oyj     Sijoittajauutinen     16.8.2018     9.30

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano: liputusvelvollisten omistajien mahdollisuus vaatia useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkittyjen omistusten yhdistämistä kirjallisesti elokuun 30. päivään mennessä

Uponor Oyj:n nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai tällaisen osakkeenomistajan edustajaa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus on laskettu osakasluettelon kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietoista omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna viimeistään elokuun 30. päivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Vaatimukset voi lähettää yhtiön päälakimiehelle Reetta Härkille, reetta.harkki@uponor.com tai osoitteeseen communications@uponor.com elokuun 30. päivä mennessä.

Syyskuussa 2017 nimitystoimikuntaan nimettiin Jari Paasikivi (Oras Invest Oy), puheenjohtaja, Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Mikko Mursula (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi toimi lisäksi asiantuntijajäsenenä.

Yhtiö julkaisee kuukausittain listan suurimmista osakkeenomistajistaan osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > Osakkaat.


Lisätietoja:
Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Susanna Inkinen
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi 


Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi