Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     19.12.2018     15.45

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa Uponorin toimivan johdon ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten kasvattaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkäkestoisesti. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja henkilökohtaisen osakemäärän kasvattamisen.

Uusi ohjelma kattaa kalenterivuodet 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden ansaintajaksolle asettamat tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat lähinnä konsernin kolmen vuoden yhteenlaskettuun liikevaihtoon ja kolmen vuoden käyttökatteeseen (EBITDA) tai siihen perustuvaan laskennalliseen arvoon.

Jos ehdot täyttyvät, 2019-2021 ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan vuonna 2022, osin osakkeina, osin rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksua. Mikäli osakekannustinohjelman ansaintatavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, jaettava osakepalkkio vastaa yhteensä enintään 600 000 osakkeen arvoa, mukaan lukien rahaosuus.

Ohjelman perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen osakekurssille asettama raja-arvo saavutetaan.

Hallitus suosittaa, että osallistujat säilyttävät merkittävän osan saamistaan osakkeista niin, että osallistujan Uponor-osakeomistuksen arvo saavuttaa hallituksen asettaman tavoitetason. Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus edellyttää, että he säilyttävät vähintään 100 prosenttia saamistaan osakkeista.


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja
:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi
Minna Blomqvist, henkilöstöjohtaja, Puh. 020 129 2888


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi  
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi