Verohallinto on antanut päätöksen Uponor Business Solutions Oy:n veroasiassa

Uponor Oyj                   Pörssitiedote                29.8.2018  15.45

Korkein hallinto-oikeus antoi 13.9.2017 päätöksensä Uponorin valituksista, jotka yhtiö oli jättänyt tammikuussa 2016. Päätöksessä Uponor Business Solutions Oy:n verovuosina 2006-2009 veloittamien palvelumaksujen markkinaehtoisten määrien selvittäminen palautettiin verohallinnolle.

Verohallinto on tänään antanut asiassa päätöksensä. Verohallinnon selvityksen mukaisesti Uponor Business Solutions Oy:lle ei lisätä verotettavaa tuloa, koska yhtiön alkuperäinen hinnoittelumalli ei sisällä olennaista poikkeamaa markkinaehtoperiaatteesta.

Verohallinnon päätöksen johdosta Uponorin vuonna 2011 kirjaamat verot, veronlisäykset ja viivekorot, yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa sekä palautuskorot, palautetaan yhtiölle. Päätös vaikuttaa ainoastaan yhtiön kassavirtaan oletettavasti vuoden kolmannella kvartaalilla.

Uponor on aiemmin julkaissut asiasta pörssitiedotteita, viimeksi 13.9.2017.

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna. 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi