Muutos Uponor Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     22.2.2019      9.45

Muutos Uponor Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Uponor Oyj on luovuttanut yhteensä 25 229  hallussaan olevaa omaa osakettaan yhtiön osakesidonnaiseen kannustinohjelmaan kuuluville 16 avainhenkilölle. Yhtiö tiedotti aiheesta 13.2.2019.

Osakkeet on luovutettu 21.2.2019, ja luovutuksen jälkeen Uponor Oyj:llä on hallussaan 219 527 omaa osaketta.

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi