Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Uudelleenjärjestelyt tukivat kehitystä Euroopassa – kysyntä oli heikompaa Pohjois-Amerikassa

Uponor Oyj     Osavuosikatsaus 1-3/2019     3.5.2019     8.00

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Uudelleenjärjestelyt tukivat kehitystä Euroopassa – kysyntä oli heikompaa Pohjois-Amerikassa 

Tammi-maaliskuu 2019

Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut. Orgaaninen kasvu tarkoittaa Uponorin toimintaa ilman myytyjä liiketoimintoja.

  • Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 248,9 (276,9) milj. euroa, laskua 10,1 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -2,2 prosenttia. Vertailukauden liikevaihto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 250,3 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 14,3 (17,0) milj. euroa, laskua 16,0 prosenttia. Vertailukauden liikevoitto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 13,2 milj. euroa. Vuosien 2019 ja 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ollut merkittäviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,11) euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,0 (9,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 72,8 (66,3).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -31,6 (-25,0) milj. euroa.


Ohjeistus vuodelle 2019:

Uponor pitää ennallaan 13.2.2019 antamansa ohjeistuksen: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihdon saavuttavan vuoden 2018 tason ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (1 107,7 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (83,5 milj. euroa).


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

”Vuoden 2018 jälkipuoliskolla ilmoittamamme Australiaa, Sveitsiä ja Kiinaa koskevat uudelleenjärjestelyt alkoivat parantaa Talotekniikka – Eurooppa -segmentin kannattavuutta jo tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Mutta kuten helmikuussa arvioimme, jakelijoidemme ostokäyttäytyminen vaikutti liikevaihtoomme ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Maaliskuussa esittelimme Euroopan markkinoille uusia tuotteita ISH-messuilla, jotka ovat maailman suurin sanitaatioon ja lämmitykseen keskittyvä tapahtuma. Asiakkaiden kiinnostus uuden sukupolven S-Press PLUS -puristusliitinratkaisuun on ollut lupaavaa. S-Press PLUS:n lanseeraus vaikutti negatiivisesti Talotekniikka – Eurooppa -liiketoiminnan liikevaihtoon ja kannattavuuteen, sillä kahta tuotevalikoimaa ja niihin liittyviä varastoja jouduttiin ylläpitämään samanaikaisesti ja asiakkaat lykkäsivät hankintojaan, kunnes uusi liitinratkaisu oli saatavilla.

Pohjois-Amerikassa asiakkaamme täydensivät varastojaan vuoden lopussa, mikä vaikutti kuluneen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseemme. Valitettavasti kuljetusalan kapasiteettihaasteet jatkuivat edelleen, mikä vaikutti myös kannattavuuteemme. Yleiset odotukset rakennusmarkkinan kasvusta vuodelle 2019 ovat laskeneet, millä on todennäköisesti vaikutusta näkymiimme Pohjois-Amerikan markkinoilla.  

Uponor Infra käynnisti kannattavuusohjelman Euroopassa vuonna 2018, ja se tuotti tulosta edelleen, erityisesti Suomessa.”


Konsernin tunnusluvut

M€ 1–3 
 2019
1–3
2018
Muutos1–3
2018 *)
1–12/2018
Liikevaihto248,9276,9-10,1 %250,31 196,3
Talotekniikka – Eurooppa123,5125,2-1,4 %120,3524,4
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka74,777,6-3,7 %77,6340,5
Uponor Infra52,475,3-30,5 %53,6337,3
Toiminnan kulut222,7250,4-11,1 % 1 063,6
Poistot ja arvonalentumiset12,49,530,7 % 42,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,50,1782,4 % 16,4
Liikevoitto14,317,0-16,0 %13,2106,7
Talotekniikka – Eurooppa7,26,0+20,3 %6,431,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka7,510,2-26,2 %10,246,6
Uponor Infra0,63,3-82,0 %-1,035,1
Vertailukelpoinen liikevoitto14,317,0-16,0 %13,299,3
Talotekniikka – Eurooppa7,26,0+20,3 %6,435,4
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka7,510,2-26,2 %10,246,6
Uponor Infra0,63,3-82,0 %-1,023,4
Rahoitustuotot ja -kulut-3,4-1,7101,3 % -8,5
Tulos ennen veroja9,813,2-25,2 % 93,5
Tilikauden tulos7,19,2-22,7 % 63,2
Osakekohtainen tulos0,100,11-11,6 % 0,72

*) Havainnollistavat luvut ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä.


M€ 31.3. 
 2019
31.3.2018Muutos31.12.2018
Nettokäyttöpääoma150,5152,4-1,3 %119,3
Korollinen nettovelka236,0211,911,4 %139,2
Omavaraisuusaste38,337,61,9 %45,1
Nettovelkaantumisaste72,866,39,7 %39,4
Sijoitetun pääoman tuotto8,09,9-19,5 %17,2


Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen tunnusluvut.

Siirtyminen IFRS 16 -standardiin lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla suurentamalla vuokrasopimusvelkoja. Lisätietoja IFRS 16 -standardin vaikutuksista löytyy sivulta 15.


Webcast-esitys ja esitysaineisto
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 3.5. klo 10.00. Sitä voi seurata verkkosivuilta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.


Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2019
13.2.2019       Tilinpäätöstiedote 2018
Viikko 8          Vuosikertomus 2018
3.5.2019         Osavuosikatsaus
26.7.2019       Osavuosikatsaus
25.10.2019     Osavuosikatsaus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi    

 

Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi


Liite