Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Kannattavuus kehittyi suotuisasti kaikissa segmenteissä

Uponor Oyj     Osavuosikatsaus     25.10.2019     8.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Kannattavuus kehittyi suotuisasti kaikissa segmenteissä

Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut.

Heinä–syyskuu 2019

  • Liikevaihto oli 292,4 (311,9) milj. euroa, laskua 6,2 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 1,6 prosenttia. Vertailukauden liikevaihto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 285,6 milj. euroa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 31,3 (33,8) milj. euroa, laskua 7,5 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 12,3 prosenttia vertailukaudesta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (2018: 27,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 31,3 (44,6) milj. euroa, laskua 29,9 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,34) euroa.

Tammi–syyskuu 2019

  • Liikevaihto oli 833,9 (913,7) milj. euroa, laskua 8,7 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -0,2 prosenttia. Vertailukauden liikevaihto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 827,6 milj. euroa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 70,9 (78,8) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 11,5 prosenttia vertailukaudesta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (2018: 63,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 70,9 (89,6) milj. euroa, laskua 20,9 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,54 (0,64) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,4 (35,5) milj. euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,1 (19,1) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 52,9 (42,2). Ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta sijoitetun pääoman tuotto olisi ollut 15,6 prosenttia ja nettovelkaantumisaste olisi ollut 41,5.

Orgaaninen kasvu tarkoittaa Uponorin toimintaa ilman mitään myytyjä liiketoimintoja.


Ohjeistus vuodelle 2019:

Uponor pitää ennallaan 13.2.2019 antamansa ohjeistuksen: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihdon saavuttavan vuoden 2018 tason ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (1 107,7 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (83,5 milj. euroa).


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

”Olemme tyytyväisiä kannattavuuden paranemiseen kaikissa segmenteissä, kun tarkastelemme nykyistä liiketoimintaportfoliotamme ilman viime vuoden uudelleenjärjestelyjen ja liiketoimintojen myyntien vaikutuksia.

Talotekniikka – Euroopassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lanseeratun S-Press PLUS -liittimen tuotanto toimii nyt täydellä teholla, emmekä odota enempää tuotantoon liittyviä lisäkustannuksia vuoden viimeiselle neljännekselle. Virsbon tehtaalla Ruotsissa operatiivisten haasteiden korjaustoimenpiteet jatkuvat, mutta kuten jo puolivuotiskatsauksessa ennustimme, tuotannon normalisoituminen vie aikaa. Euroopan päämarkkina-alueistamme liikevaihto kasvoi Saksassa ja Ruotsissa, mutta Suomessa se laski hieman.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti. Vaikuttaa siltä, että epävakaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen rakennusmarkkinat ovat vakautuneet, vaikka rakentamisen volyymit eivät vieläkään täysin yllä vuoden 2018 tasolle.

Uponor Infran liikevaihto pieneni hieman johtuen strategisesta päätöksestä vähentää vakiotuotteiden projektimyynnin osuutta ja panostaa räätälöityjen ratkaisujen myyntiin. Kolmannella vuosineljänneksellä kannattavuus parani etenkin Ruotsissa.”


Konsernin tunnusluvut

M€ 7–9 
 2019
7–9
2018
Muutos1–9
2019
1–9
2018
Muutos1–9
2018*)
1–12/2018
Liikevaihto292,4311,9-6,2 %833,9913,7-8,7 %827,61 196,3
Talotekniikka – Eurooppa124,0131,8-5,9 %373,3395,7-5,7 %376,5524,4
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
102,488,8+15,3 %273,4250,0+9,4 %250,0340,4
Uponor Infra67,192,6-27,6 %191,9272,0-29,5 %205,2337,3
Toiminnan kulut248,2269,1-7,8 %725,6807,1-10,1 % 1 063,6
Poistot ja arvonalentumiset12,910,424,7 %38,729,630,8 % 42,4
Liiketoiminnan muut tuotot0,012,3-99,8 %1,212,6-90,5 % 16,4
Liikevoitto31,344,7-29,9 %70,989,6-20,9 % 106,7
Talotekniikka – Eurooppa10,99,0+20,1 %26,326,0+1,0 % 31,1
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
16,813,9+20,5 %38,132,9+15,8 % 46,6
Uponor Infra4,921,9-77,7 %10,835,3-69,4 % 35,1
Vertailukelpoinen liikevoitto31,333,8-7,5 %70,978,8-10,1 %63,699,3
Talotekniikka – Eurooppa10,910,4+4,4 %26,327,4-3,9 %26,735,4
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
16,813,9+20,5 %38,132,9+15,8 %32,946,6
Uponor Infra4,99,7-49,7 %10,823,1-53,2 %8,523,4
Rahoitustuotot ja -kulut-1,9-2,7-30,0 %-8,5-7,021,9 % -8,5
Tulos ennen veroja28,341,4-31,5 %59,379,0-24,9 % 93,5
Tilikauden tulos20,530,0-31,4 %43,056,5-23,9 % 63,2
Osakekohtainen tulos0,260,34-23,7 %0,540,64-14,8 % 0,72

*) Havainnollistavat luvut ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä.


M€ 30.9. 
 2019
30.9.2018Muutos31.12.2018
Nettokäyttöpääoma150,7154,9-2,7 %119,3
Korollinen nettovelka190,5156,721,6 %139,2
Omavaraisuusaste42,144,3-4,9 %45,1
Nettovelkaantumisaste52,942,225,6 %39,4
Sijoitetun pääoman tuotto15,119,1-20,6 %17,2


Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla kasvattamalla vuokrasopimusvelkoja. Lisätietoja IFRS 16 -standardin vaikutuksista löytyy sivulta 16.


Webcast-esitys ja esitysaineisto

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 25.10. klo 10.00. Esitystä voi seurata Uponorin IR-mobiilisovelluksesta tai osoitteessa https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-9-2019. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen samasta osoitteesta tai IR-sovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.


Lisätietoja:

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi   

Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi

 

Liite