Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2016–2018 osakekannustinohjelmaa 

Uponor Oyj     Pörssitiedote     13.2.2019     8.10

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 20162018 osakekannustinohjelmaa 

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 13.3.2018 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2016–2018. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 25 229 yhtiön hallussa olevaa osaketta 16 avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
 
Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Vuosien 2016–2018 kannustinohjelman palkkio koostui yhtiön tuloskehityksestä riippuvasta suoriteperusteisesta osakekannustinohjelmasta kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta löytyy 14.12.2015 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 244 756 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 219 527 osaketta.


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja
:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi


Uponor Oyj
Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi