Tilinpäätöstiedote 1–12/2018: Liikevaihto parani kaikissa segmenteissä; tasainen operatiivinen suoritus

Uponor Oyj     Pörssitiedote     13.2.2019     8.00

Tilinpäätöstiedote 1–12/2018: Liikevaihto parani kaikissa segmenteissä; tasainen operatiivinen suoritus

 • Vuoden 2018 loka–joulukuun liikevaihto oli 282,6 (279,4) milj. euroa, kasvua 1,2 % tai orgaanista kasvua 12,5 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • Loka–joulukuun liikevoitto oli 17,1 (18,0) milj. euroa; vertailukelpoinen liikevoitto 20,5 (18,0) milj. euroa, kasvu 13,3 %
 • Tammi–joulukuun liikevaihto oli 1 196,3 (1 170,4) milj. euroa, kasvua 2,2 % tai orgaanista kasvua 7,4 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • Tammi–joulukuun liikevoitto oli 106,7 (95,9) milj. euroa; vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,3 (97,2) milj. euroa, kasvua 2,1 %
 • Osakekohtainen tulos tammi–joulukuussa oli 0,72 (0,83) euroa 
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi–joulukuussa oli 17,2 % (16,3 %) ja nettovelkaantumisaste 31.12. 39,4 % (43,5 %)
 • Tammi–joulukuun liiketoiminnan rahavirta oli 79,9 (101,5) milj. euroa

Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan luvut sisältyvät taloustietoihin elokuun 2018 loppuun asti, minkä jälkeen liiketoiminta myytiin. Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiin kuuluneen Zent-Frengerin liiketoiminnan luvut sisältyvät taloustietoihin lokakuun 2018 loppuun asti, minkä jälkeen liiketoiminta myytiin.


Ohjeistus vuodelle 2019:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihdon saavuttavan vuoden 2018 liikevaihdon tason ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (1 107,7 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (83,5 milj. euroa).


Hallituksen osinkoesitys:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,51 (0,49) euron osinkoa osaketta kohden, josta 25 senttiä maksetaan maaliskuussa 2019 ja 26 senttiä suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2019. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan, yhtiön liiketoimintanäkymät sekä suunnitellut investoinnit. Hallitus huomioi myös sen, että yhtiön kasvusuunnitelmiin on hyvin saatavilla ulkopuolista rahoitusta.


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

 • Vuonna 2018 Uponor paransi sekä liikevaihtoa että vertailukelpoista liikevoittoa Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan ja saksalaisen jäähdyttävien kattopaneelien valmistajan Zent-Frengerin myynneistä huolimatta. Ilmoitimme myös päätöksestämme lopettaa toimintamme Aasiassa vuoden 2019 aikana. Aiomme keskittyä jatkossa ydinliiketoimintaamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja pyrkiä toteuttamaan kannattavan kasvun agendaamme.
 • Liikevaihto kasvoi hieman Talotekniikka – Eurooppa -liiketoimintasegmentissä, mutta Virsbon tuotantolaitoksen operatiiviset haasteet Ruotsissa sekä raaka-ainekustannusten nousu heikensivät kannattavuutta vuonna 2018. Virsbossa on otettu käyttöön korjaavia toimenpiteitä ja odotamme tilanteen paranevan vuoden 2019 aikana. Tuomme uusia tuotteita Euroopan markkinoille maaliskuussa maailman johtavilla sanitaatioon ja lämmitykseen keskittyvillä ISH-messuilla. Näitä ovat älykäs vedenvalvontayksikkö Phyn Plus, uuden sukupolven puristusliitinratkaisu S-Press PLUS, täysin elektroninen lämmönjakoyksikkö Combi Port E sekä pilvipohjainen älykäs kodinohjausjärjestelmä Smatrix Pulse. 
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuustasoa rasittivat Hutchinsonin tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset. Lisäksi segmentti kärsi raaka-ainekustannusten ja rahtihintojen noususta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, eikä tätä saatu täysin kompensoitua vuoden toisella puoliskolla.
 • Uponor Infra paransi kannattavuuttaan merkittävästi Euroopassa. Operatiiviset parannukset näkyivät erityisesti Suomessa, ja myös räätälöityjen ratkaisujen myynti menestyi hyvin. Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminta myytiin elokuussa.
 • Maailmantaloudessa on useita epävarmuustekijöitä, mikä tekee vuoden 2019 ennustamisesta haasteellista. Nykyiseen konsernirakenteeseen ja kiinteisiin valuuttakursseihin perustuva ohjeistuksemme pohjautuu strategiamme toteutussuunnitelmiin, mutta se on riippuvainen toiminta-alueemme päärakennuskauden aikaisesta markkinatilanteesta. Ensimmäiseen neljännekseemme, joka perinteisesti on pienin johtuen rakennusalan kausiluonteisuudesta, odotetaan vaikuttavan jakelijoidemme ostokäyttäytymisen, johon vaikuttanevat ensimmäisen neljänneksen hinnankorotukset monilla avainmarkkinoillamme ja uudet tuotelanseeraukset neljänneksen lopussa. Lisäksi joka toissa vuotisiin ISH-messuihin liittyvät kulut rasittavat tulosta.


Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos

M€ (jatkuvat toiminnot) 
 2018  

2017
2016 2015 2014 2013
Liikevaihto  1 196,3 1 170,4 1 099,4 1 050,8 1 023,9 906,0
Toiminnan kulut 1 063,6 1 038,4 991,0 942,7 926,4 823,6
Poistot ja arvonalentumiset 42,4  39,2 41,6 39,1 36,5 33,0
Liiketoiminnan muut tuotot  16,4 3,1 4,2 2,4 2,4 0,8
Liikevoitto  106,7 95,9 71,0 71,4 63,4 50,2
Vertailukelpoinen liikevoitto  99,3 97,2 90,7 75,8 67,7 55,2
Rahoitustuotot ja -kulut  -8,5 -5,4 -10,0 -8,9 -7,4 -7,1
Tulos ennen veroja  93,5 88,2 60,4 62,8 56,3 43,2
Tulos jatkuvista toiminnoista  63,2 65,4 41,5 37,1 36,3 27,1
Tilikauden tulos  63,2 65,4 41,9 36,9 36,0 26,8
Osakekohtainen tulos 0,72 0,83 0,58 0,51 0,50 0,38


Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

(julkaistu 12.2.2013)

 Vuotuiset tavoitteet ja toteumat 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun1) kolmella prosenttiyksiköllä (2018E: 5,4 %) 4,9 6,5 2,0 5,2 2,0 -1,5
Vertailukelpoinen2) liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia 8,3 8,3 8,2 7,2 6,6 6,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia vuodessa 17,2 16,3 14,1 15,5 14,2 12,5
Nettovelkaantuminen 30–70 (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna) 53,0 58,4 56,7 40,4 45,8 57,9
Osingonjako yli 50 prosenttia nettotuloksesta 70.8 59,0 79,3 86,3 84,0 100,0

(1)BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon. 2) Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin.)


Tietoja tilinpäätöstiedotteesta
Tämä julkaisu on tiivistelmä Uponorin vuoden 2018 tilinpäätöksestä, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön sijoittajasivuilta.

Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Ellei toisin mainita, luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto
Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille, sijoittajille ja medialle järjestetään ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14 (Salikabinetti, 7 krs.), Helsingissä 13.2. klo 10.00.

Englanninkielinen webcast-esitys tiedotustilaisuudesta aloitetaan 13.2. klo 10.00. Sitä voi seurata sijoittajasivustoltamme osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 3.5.2019. Hiljaisen jakson aikana 1.4.–2.5. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.


Vuoden 2018 viimeinen neljännes


Markkinat

Rakennusaktiivisuus pysyi Uponorin keskeisillä markkinoilla yleisesti ottaen terveenä, joskin joillakin markkinoilla oli näkyvissä selkeitä merkkejä hiipumisesta. Euroopassa rakennusaktiivisuus hidastui eniten Pohjoismaissa, mutta pysyi vakaana Uponorin suurimmalla Euroopan markkina-alueella Saksassa. Pohjois-Amerikan markkinat kasvoivat hieman edellisestä vuodesta.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto loka–joulukuussa oli 282,6 (279,4) milj. euroa, kasvua edellisvuoteen verrattuna 1,2 prosenttia. Valuuttakurssien, lähinnä Yhdysvaltain dollarin, Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaikutus oli ‑6,5 milj. euroa, eli viimeisen vuosineljänneksen orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 12,5 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi 128,5 (125,5) milj. euroon, eli kasvua oli 2,5 prosenttia vertailukauteen nähden. Tärkeimmät tekijät kasvun taustalla olivat Suomi, Norja ja Itävalta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka jatkoi kasvuaan 90,5 (79,5) milj. euron liikevaihdollaan, joten kasvua vertailukauteen oli 13,8 prosenttia. Yhdysvaltain dollareissa liikevaihto oli 103,3 (94,2) milj. dollaria, kasvua 9,6 prosenttia. Kasvu johtui vahvasta suorituskyvystä sekä käyttövesi- että sisäilmastoratkaisuissa Yhdysvaltain markkinoilla.

Uponor Infran liikevaihto putosi 65,3 (75,4) milj. euroon laskien 13,3 prosenttia. Lasku vertailukauteen nähden johtui Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnasta, joka myytiin elokuussa 2018. Jäljelle jääneen Euroopan liiketoiminta-alueen liikevaihto sen sijaan kasvoi edellisvuoteen verrattuna.


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu:


M€
10–12
2018
10–12
2017
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 128,5 125,5 2,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 90,5 79,5 13,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 103,3 94,2 9,6 %)
Uponor Infra 65,3 75,4 -13,3 %
Eliminoinnit -1,7 -1,0  
Yhteensä 282,6 279,4 1,2 %


Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä oli 94,2 (95,0) milj. euroa. Bruttokatemarginaali laski hieman 33,3 (34,0) prosenttiin.

Konsernin liikevoitto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 17,1 (18,0) milj. euroa. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 6,1 (6,4) prosenttia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien nettovaikutus neljännellä kvartaalilla oli 3,4 milj. euroa. Suurimpia eriä olivat myyntivoitto Zent-Frengerin myynnistä (4,0 milj. euroa), sekä Aasian toimintojen lakkauttamisesta aiheutuneet kustannukset (6,9 milj. euroa). Vertailukaudella ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto, jossa ei ole mukana vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, parani ja oli 20,5 (18,0) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali nousi 7,3 (6,5) prosenttiin.

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto oli 5,1 (10,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huomioiden, Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,0 (10,2) milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 6,2 (8,1 %) prosenttia. Lasku johtui Virsbon kohonneista käyttökustannuksista ja myyntijakaumasta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 13,7 (9,6) milj. euroa ja Yhdysvaltain dollareissa 15,7 (11,5) miljoonaa dollaria. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 12,2 prosentista 15,2 prosenttiin. Tähän vaikuttivat hinnankorotukset ja alentuneet rahtikustannukset.

Uponor Infran liikevoitto laski edellisvuoden 1,8 milj. eurosta -0,2 milj. euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,3 (1,8) milj. euroa. Lasku johtui Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä elokuussa 2018. Euroopassa sekä Suomen liiketoiminta että räätälöityjen ratkaisujen myynti paransivat kannattavuuttaan. 


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu:

M€ 10–12
2018
10–12
2017
Raportoitu muutos  
Talotekniikka – Eurooppa 5,1 10,2 -50,0 %  
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 13,7 9,6 42,9 %  
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 15,7 11,5 36,3 %)  
Uponor Infra -0,2 1,8 -113,8 %  
Muut -1,2 -2,5    
Eliminoinnit -0,3 -1,1    
Yhteensä 17,1 18,0 -5,2 %  


Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin, loka–joulukuu:


M€
10–12
2018
10–12
2017
Vertailukelpoinen muutos
Talotekniikka – Eurooppa 8,0 10,2 -21,8 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 13,7 9,6 42,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 15,7 11,5 36,3 %)
Uponor Infra 0,3 1,8 -87,9 %
Muut -1,2 -2,5  
Eliminoinnit -0,3 -1,1  
Yhteensä 20,5 18,0 13,3 %


Katsauskauden tapahtumia

​Karsten Hoppe nimitettiin 28.11.2018 Talotekniikka – Euroopan johtajaksi ja Uponorin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2019 alkaen.

Uponor ilmoitti 13.12.2018 päätöksestään lopettaa toimintansa Aasiassa vuoden 2019 aikana. Päätös pohjautuu yhtiön strategiaan keskittyä kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminta-alueillaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lopetettaviin toimintoihin sisältyvät toiminnot Kiinassa sekä myyntitoimistot Etelä-Koreassa, Hongkongissa ja Malesiassa.


Tilinpäätös 1–12/2018


Markkinat

Riippumatta lievästä heikkenemisestä vuoden loppua kohti, rakennusaktiivisuus oli hyvällä tasolla Atlantin molemmin puolin vuonna 2018 kasvaen hieman edellisvuoden vahvasta tasosta. Molemmilla mantereilla kuluttajat hyötyivät edelleen vahvoista työmarkkinoista, mikä puolestaan vauhditti asuinrakentamisen kasvua. Vaikka yritykset olivatkin kuluttajia varovaisempia, ne lisäsivät investointeja myös liike- ja julkisrakentamishankkeisiin. Kuten aiempinakin vuosina tämän pitkään jatkuneen kasvujakson aikana, ammattitaitoisista työntekijöistä oli edelleen huomattava pula. Tämä hankaloitti rakentajien mahdollisuuksia ryhtyä uusiin hankkeisiin.

Uponorin suurimmalla Keski-Euroopan markkina-alueella Saksassa asuinrakennuslupien määrä laski yhdistymisen jälkeiseltä huipputasolta, mutta pysyi kuitenkin edelleen korkeana luoden tilauskantaa kerrostalohankkeissa. Investoinnit uusiin asuinrakennushankkeisiin lisääntyivät, kun taas merkittävästi suurempi korjausrakentamisen segmentti ei kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Liike- ja julkisrakentaminen lisääntyi hieman, mutta oli yhtä alhaisella tasolla kuin edellisinä vuosina. Kasvu oli voimakkaampaa Alankomaissa, missä investoinnit  lisääntyivät sekä asuin- että liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä.

Lounais-Euroopassa Espanjan rakennusmarkkinat hyötyivät edelleen hyvin alhaisesta lähtötasosta. Rakennusalan investoinnit pysyivät korkealla tasolla Ranskassa, kun taas Italian markkinat olivat jälleen heikot. Isossa-Britanniassa poliittiset epävarmuustekijät ovat voineet osaltaan vähentää liike- ja julkisrakentamisen investointeja, mutta asuinrakentamisen osalta pysyttiin vuoden 2017 tasolla.

Rakennusaktiivisuus jatkoi Pohjoismaissa kasvuaan vuoden alussa, mitä tuki hankkeista kerääntynyt tilauskanta. Vuoden edetessä uusien kerrostalohankkeiden määrässä tapahtui kuitenkin selkeä hidastuminen Suomessa ja Ruotsissa. Liike- ja julkisrakentamisen segmentissä rakennusaktiivisuus heikkeni sekä Ruotsissa että Norjassa, kun taas Suomessa ja Tanskassa se kasvoi hieman.

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen rakennusala jatkoi edelleen kasvuaan, vaikkakin hiipuen hieman aikaisemmista vuosista. Asuinrakentaminen kasvoi ja kodinrakentajien luottamus pysyi selkeästi kasvusuunnassa, vaikkakin vuoden loppua kohti voitiin havaita lievää heikkenemistä. Yritykset puolestaan investoivat edelleen enemmän liike- ja julkisrakentamiseen, ja kasvua tuki lähes jokainen osasegmentti. Kanadassa asuinrakentamisen heikentyneitä investointeja kompensoi liike- ja julkisrakentamisen kasvu.

Uponorin yhdyskuntatekniikkaratkaisujen kysyntä pysyi kokonaisuutena vakaana. Joillakin rakennussegmenteillä heikkenemistä hillitsi lisääntynyt julkisten varojen käyttö, esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Itäisen Keski-Euroopan maat, erityisesti Puola, hyötyivät lisääntyneistä investoinneista sekä rakennus- että kunnallistekniikan alalla.


Liikevaihto

Uponorin liikevaihto vuonna 2018 oli 1 196,3 (1 170,4) milj. euroa, mikä on 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 28,1 milj. euroa, eli koko vuoden 2018 orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli 7,4 prosenttia. Negatiiviset nettovaikutukset johtuivat pääosin Yhdysvaltain dollarin, Ruotsin kruunun, Kanadan dollarin ja Venäjän ruplan kurssivaihteluista.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 524,2 (521,7) milj. euroa, kasvua 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto pysyi melko vakaana useimmissa maissa. Suurin kasvu tuli Suomesta ja Espanjasta. Liikevaihto laski Ruotsissa ja hieman Saksassa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan koko vuoden liikevaihto oli 340,5 (328,2) milj. euroa, kasvua 3,7 prosentilla. Yhdysvaltain dollareissa liikevaihto oli 401,5 (373,2) milj. dollaria, mikä vastaa 7,6 prosentin kasvua. Kasvu tuli sekä Yhdysvaltojen että Kanadan markkinoilta.


Uponorin Infran liikevaihto oli 337,3 (323,4) milj. euroa, mikä vastaa 4,3 prosentin kasvua huolimatta Pohjois-Amerikan liiketoiminnan myynnistä elokuussa 2018. Suurin osa kasvusta tuli Ruotsista ja Puolasta.

Liiketoimintaryhmittäin laskettuna käyttövesiratkaisujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 49 % (49 %), sisäilmastoratkaisujen 23 % (24 %) ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen 28 % (27 %). Jos Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintojen vaikutukset eliminoidaan, osuudet ovat: käyttövesiratkaisut 52 %, sisäilmastoratkaisut 24 % ja yhdyskuntatekniikkaratkaisut 24 %.

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2017 osuus sulkeissa): USA 26,9 % (26,3 %), Saksa 12,5 % (13,2 %), Suomi 11,0 % (10,3 %), Ruotsi 9,6 % (9,7 %), Kanada 7,2 % (8,6 %), Tanska 4,3 % (4,4 %), Alankomaat 3,5 % (3,5 %), Espanja 3,3 % (3,2 %), Norja 2,8 % (2,6 %) ja Puola 2,6 % (1,9 %).


Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.2018:

M€ 1–12
2018
1–12
2017
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 524,2 521,7 0,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 340,5 328,2 3,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 401,5 373,2 7,6 %)
Uponor Infra 337,3 323,4 4,3 %
Eliminoinnit -5,7 -2,9  
Yhteensä 1 196,3 1 170,4 2,2 %


Tulos ja kannattavuus

Konsernin koko vuoden bruttokate oli 400,8 (394,1) milj. euroa, eli kasvua on 6,7 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Bruttokatemarginaali oli 33,5 (33,7) prosenttia. Vertailukelpoinen bruttokate oli 400,8 (395,1) milj. euroa eli 33,5 (33,8) prosenttia.

Konsernin liikevoitto oli 106,7 (95,9) milj. euroa, mikä oli selvä parannus edellisvuodesta. Kehitykseen vaikuttivat erityisesti Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan (11,7 milj. euroa) ja Zent-Frengerin (4,0 milj. euroa) myynneistä syntyneet luovutusvoitot. Kannattavuutta mittaava liikevoittomarginaali kasvoi vertailukauden 8,2 prosentista 8,9 prosenttiin.

Vertailukelpoinen liikevoitto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jätetään huomiotta, kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 99,3 (97,2) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,3 (8,3) prosenttia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kokonaismäärä oli 7,4 (1,3) milj. euroa, josta Talotekniikka – Euroopan osuus oli yhteensä 4,3 (2,8) milj. euroa (Zent-Frengerin myynnistä syntynyt luovutusvoitto ja Aasian toimintojen sulkemisesta ja uudelleen järjestelyistä johtuvat kulut) ja Uponor Infran osuus -11,7 (-1,5) milj. euroa (Pohjois-Amerikan liiketoimintojen myynnistä syntynyt luovutusvoitto).

Talotekniikka – Euroopan koko vuoden liikevoitto oli 31,1 (40,0) milj. euroa. Segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto laski ja oli 35,4 (42,8) milj. euroa. Segmentin kannattavuutta rasittivat tiukkana jatkunut kilpailutilanne sekä raaka-ainehintojen nousu. Hinnankorotukset eivät riittäneet kompensoimaan tilannetta, kun myös operatiiviset kulut kasvoivat Virsbossa. Myyntijakauma ei myöskään tukenut kannattavuuden kehitystä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto oli 46,6 (49,7) milj. euroa ja Yhdysvaltain dollareissa 54,9 (56,5) milj. dollaria. Lasku johtui Hutchinsonin tuotantolaitoksen käynnistyskustannuksista sekä raaka-aine- ja rahtihintojen noususta. Vuoden 2018 toisella puoliskolla segmentissä toteutettiin hinnankorotuksia ja onnistuttiin alentamaan rahtikustannuksia, mutta myönteiset toimet eivät riittäneet täysin kompensoimaan vuoden heikompaa ensimmäistä puoliskoa.

Uponor Infran liikevoitto parani selvästi ja oli 35,1 (12,0) milj. euroa. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto parani myös ja oli 23,4 (10,5) milj. euroa. Parantunut kannattavuus johtui operatiivisista parannuksista Suomessa sekä räätälöityjen ratkaisujen myynnistä. Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminta myytiin elokuussa 2018.


Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.:

M€ 1–12/
2018
1–12/
2017
Raportoitu muutos  
Talotekniikka – Eurooppa 31,1 40,0 -22,1 %  
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 46,6 49,7 -6,2 %  
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 54,9 56,5 -2,8 %)  
Uponor Infra 35,1 12,0 191,6 %  
Muut -5,2 -4,2    
Eliminoinnit -0,9 -1,6    
Yhteensä 106,7 95,9 11,3 %  


Vertailukelpoinen liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1.–31.12.:


M€
1–12
2018
1–12
2017
Vertailukelpoinen muutos
Talotekniikka – Eurooppa 35,4 42,8 -17,3 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 46,6 49,7 -6,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 54,9 56,5 -2,8 %)
Uponor Infra 23,4 10,5 122,0 %
Muut -5,2 -4,2  
Eliminoinnit -0,9 -1,6  
Yhteensä 99,3 97,2 2,1 %

Uponorin nettorahoituskulut kasvoivat edellisvuoden 5,4 milj. eurosta 8,5 milj. euroon, koska vertailukauteen sisältyy 3,6 milj. euron positiivinen vaikutus Suomen korkeimman hallinto-oikeuden veropäätöslauselman johdosta. Valuuttakurssierot vuonna 2018 olivat -4,9 (-3,2) milj. euroa.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta, -4,7 (-2,3) milj. euroa, liittyy Uponorin 50 prosentin omistusosuuteen vuonna 2016 perustetussa Phyn-yhteisyrityksessä. Uponor nosti omistusosuutensa 37,5 prosentista 50 prosenttiin helmikuussa 2018 tekemällä yhteisyritykseen 8,1 milj. euron (10 milj. dollarin) lisäinvestoinnin. Uuden älykkään Phyn Plus -vedenvalvontayksikön myynti aloitettiin Yhdysvalloissa toisella vuosineljänneksellä, ja Euroopan markkinoilla tuote lanseerataan keväällä 2019.

Tulos ennen veroja oli 93,5 (88,2) milj. euroa. Efektiivinen veroaste oli 32,4 (25,8) prosenttia. Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintojen myynnillä, Aasian toimintojen lopettamisella ja Australian myyntitoimiston sulkemisella oli +4,9 prosenttiyksikön kertaluontoinen vaikutus efektiiviseen veroasteeseen. Tuloverojen määrä oli 30,3 (22,8) milj. euroa.

Konsernin tilikauden tulos oli 63,2 (65,4) milj. euroa. Oman pääoman tuotto oli 18,0 (19,4) prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto nousi 17,2 (16,3) prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huomioidaan, oli 15,9 % (16,6 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,72 (0,83) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 4,08 (3,83) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 79,9 (101,5) milj. euroa. Uponor sai verovalituksensa perusteella täyden hyvityksen Uponor Business Solutions Oy:n osalta, jonka vaikutus oli 11,4 milj. euroa, mutta nettokäyttöpääoma kasvoi. Tämä johtuu vertailukaudesta, jolloin pohjoisamerikkalaiset varastot olivat liian alhaisella tasolla kestävän liiketoiminnan tarpeisiin. Lisäksi varastot olivat suurempia Euroopassa vuoden 2018 lopulla johtuen uusista tuotelanseerauksista maaliskuussa 2019. Rahavirta ennen rahoitusta oli 72,7 (42,0) milj. euroa.

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.


Lähiajan näkymät

Koko vuoden 2018 ajan Uponorin keskeiset markkinat, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, pysyivät vahvalla tasolla. Poliittisia epävarmuustekijät jatkuvat, mikä vaikeuttaa näkymien ennustamista vuodelle 2019. Muun muassa Brexit, tariffikorotusten aiheuttamat haasteet ja Kiinan talouskehitys voivat muuttaa tilannetta, jopa hyvin nopeasti.

Olettaen, että talouden kehitys ja poliittinen tilanne Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2019:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihdon saavuttavan vuoden 2018 liikevaihdon tason ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (1 107,7 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (83,5 milj. euroa).


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081 


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi


Liite