Uponor on päivittänyt strategiansa ja aloittaa operational excellence -ohjelman tavoitteena 20 miljoonan euron säästöt

Uponor Oyj     Sisäpiiritieto     25.10.2019     7.55

Uponor on päivittänyt strategiansa ja aloittaa operational excellence -ohjelman tavoitteena 20 miljoonan euron säästöt

Uponorin hallitus on päivittänyt yhtiön strategian, tarkoituksen ja vision. Suunta kasvusta laajentamalla toimintaa liike- ja julkisen rakentamisen markkinoilla sekä talotekniikassa että yhdyskuntatekniikassa säilyy ennallaan.

”Tämän hetken megatrendit – ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus, urbanisaatio ja digitalisaatio – muokkaavat rakennusalaa ja koko yhteiskuntaa. Me Uponorilla olemme jo pitkään kehittäneet ratkaisuja, jotka säästävät vettä ja energiaa, ja uskomme, että kestävä kehitys tuo meille vielä lisää mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Urbanisaatio trendinä tukee meidän kasvutavoitteitamme liike- ja julkisen rakentamisen puolella, kun kerrostaloasumisen ja julkisten tilojen tarve lisääntyy. Digitalisaatio auttaa meitä kehittämään palveluja ja ratkaisuja, jotka optimoivat suunnittelu- ja rakennusvaiheita työmailla”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

Uponorin tarkoituksena on kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi (Rethinking water for future generations). Tarkoitus kuvastaa yhtiön paloa innovaatioihin ja teknologiaan sekä tavoitetta suojella niukkaa luonnonvaraa, vettä, tuleville sukupolville.

Uponorin visiona on tulla vastuullisten talotekniikka- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi (Recognised leader in sustainable building and infrastructure solutions). Siksi yhtiön tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa entisestään vahvaa markkina-asemaansa valituilla alueilla.

Uponorin kannattavan kasvun strategia perustuu neljään pilariin:

  1. Työntekijämme ovat sitoutuneita ja kyvykkäitä
  2. Asiakaskokemus edistää brändiuskollisuutta
  3. Innovatiiviset tuotteet ja palvelut luovat lisäarvoa ja auttavat asiakkaitamme työskentelemään tehokkaammin
  4. Kaiken perustana on operational excellence -ajattelu

Finanssikriisin jälkeen Uponor on keskittänyt kasvualoitteensa liike- ja julkisen rakentamisen segmenttiin talotekniikassa ja enemmän lisäarvoa tuottaviin räätälöityihin ratkaisuihin yhdyskuntatekniikassa. Kiihdyttääkseen kasvua ja turvatakseen kilpailukykyä yhtiö aloittaa operational excellence -ohjelman parantaakseen prosessejaan ja lisätäkseen tehokkuutta. Ohjelman tavoitteena on noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kun operational excellence -ohjelman suunnittelu etenee, Uponorin työntekijät ja työntekijöiden edustajat otetaan mukaan ja heitä kuullaan paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti. Ohjelman arvioidut kustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa, joista suurimman osan arvioidaan toteutuvan 2020 aikana ja ne kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Uponor seuraa ohjelman etenemistä osavuosikatsauksissaan.

Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan:

  • orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun* 3 prosenttiyksiköllä
  • liikevoittomarginaali (EBIT) yli 10 prosenttia
  • sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia
  • nettovelkaantuminen 40-80 vuosineljännesten keskiarvosta mitattuna
  • vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta jaetaan osinkona vuosittain (ottaen huomioon nettovelkaantumisen tavoitteen)

*BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon


Uponor Oyj

Susanna Inkinen
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi