Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Uponor Oyj     Pörssitiedote     21.1.2019     15.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää Helsingissä 18.3.2019 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

Nykyiset vuosipalkkiot ovat:

  • Hallituksen puheenjohtaja - 90 000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja - 51 000 euroa
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 51 000 euroa
  • Hallituksen jäsen - 46 000 euroa

Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta 600 euron palkkio.

Yhtiön aikaisemman käytännön mukaan luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille otetaan työeläkelain mukainen vakuutus.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer, Casimir Lindholm, Eva Nygren ja Annika Paasikivi valitaan uudelle toimikaudelle. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Jari Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Henrika Vikman (Nordea Funds Oy) ja Reima Rytsölä (Varma).

Lisätietoja:
Jari Paasikivi, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 0500 530 375

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi