Uponor päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa IFRS 16:n käyttöönoton seurauksena

Uponor Oyj     Pörssitiedote     13.2.2019     8.15

Uponor päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa IFRS 16:n käyttöönoton seurauksena

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena 1.1.2019 alkaen Uponor muuntaa nettovelkaantumisen tavoitevaihteluvälin 30–70:stä 40–80:een.

Uponorin päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun 3 prosenttiyksiköllä
  • liikevoittomarginaali (EBIT) yli 10 prosenttia
  • sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia
  • nettovelkaantuminen 40-70 vuosineljännesten keskiarvosta mitattuna
  • vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta jaetaan osinkona vuosittain (ottaen huomioon nettovelkaantumisen tavoitteen)

“Muunsimme nettovelkaantumisen tavoitevaihteluvälin heijastamaan IFRS 16:n vaikutuksia. Tavoitteen vaatimustaso säilyy ennallaan”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.


Uponor Oyj


Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi