Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020: Vahva ensimmäinen vuosineljännes kaikilla liiketoimintasegmenteillä

Uponor Oyj     Pörssitiedote     29.4.2020     12.30

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020: Vahva ensimmäinen vuosineljännes kaikilla liiketoimintasegmenteillä

Tammi–maaliskuu 2020

  • Tammi–maaliskuun liikevaihto oli 277,4 (248,9) milj. euroa, kasvua 11,5 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 11,2 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 29,5 (14,3) milj. euroa, kasvua 106,2 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 28,6 (14,3) milj. euroa, kasvua 99,9 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,10) euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,4 (8,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 52,2 (72,8) prosenttia.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -11,3 (-31,6) milj. euroa.

Ohjeistus vuodelle 2020:

Uponor peruutti 19.3.2020 vuodelle 2020 antamansa ohjeistuksen johtuen heikosta näkyvyydestä mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin vaikutuksiin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Kun näkyvyys paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee, Uponor päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen.

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

“Kaikilla segmenteillämme oli erittäin vahvat vuoden ensimmäiset kuukaudet, vaikka ensimmäiset COVID-19:ään liittyvät rajoitukset alkoivat näkyä rakennusmarkkinoilla maaliskuun viimeisten viikkojen aikana.

Talotekniikka – Eurooppa -segmentin liikevaihto ja liikevoitto paranivat jokseenkin pehmeästä vertailukaudesta. Meillä oli hyvä kvartaali erityisesti Keski-Euroopassa. Lisäksi jatkuvan parantamisen malli tuottaa tulosta ja on parantanut operatiivista suoritustamme Virsbon tuotantolaitoksella Ruotsissa yhdessä muiden viime vuonna aloitettujen tuotannon kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden kanssa.

Liikevaihto ja liikevoitto paranivat huomattavasti Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentissä. Segmentin tulos oli erittäin vahva sekä myyntivolyymeissä että tuottoina, jopa heikon vertailukauden valossa. Kannattavuuden parantumista tukivat volyymien kasvu, hinnankorotukset sekä kulutason pieneneminen muun muassa rahtikuluissa.

Myös Uponor Infralla oli hyvä alkuvuosi, sekä liikevaihto että liikevoitto paranivat. Kannattavuus parani etenkin Ruotsissa ja Puolassa. Parannusta tukivat erityisesti kasvaneet volyymit, kun markkinaosuus kasvoi vakiotuotteiden myynnissä.

Olemme jatkaneet operational excellence -ohjelmamme suunnittelua. Ohjelman henkilöstövaikutusten arvioidaan olevan noin 200 kokopäiväistä työntekijää vuoden 2021 loppuun mennessä. Ensimmäiset hankkeet sekä niihin liittyvät henkilöstöneuvottelut aloitettiin huhtikuussa. Hankkeiden tarkoituksena on parantaa tehokkuutta yksinkertaistamalla rakenteita ja harmonisoimalla prosesseja.

Kun COVID-19-pandemia iski avainmarkkinoillemme, tärkein asiamme oli suojella henkilöstömme ja muiden sidosryhmiemme terveyttä ja turvallisuutta. Olen tyytyväinen siihen, miten henkilöstömme on palvellut asiakkaita ja varmistanut toimintojemme jatkuvuuden samaan aikaan, kun he ovat noudattaneet riittäviä turvavälejä sekä muita paikallisia turvallisuussuosituksia. Kysynnän näkökulmasta ensimmäisen kvartaalin kaikki kuukaudet olivat meille vahvoja, vaikka maaliskuun lukuihin on saattanut sisältyä jonkin verran varastonkasvatusta, jolla on turvattu saatavuutta. Huhtikuun alusta alkaen päivittäiset tilausvolyymimme ovat laskeneet päämarkkinoillamme viime vuoteen verrattuna etenkin talotekniikkasegmenteissä. Eri maiden sekä Yhdysvaltojen osavaltioiden lähes täydelliset eristystoimenpiteet ovat myös näkyneet tilauskäyttäytymisessä.

Ensimmäisen neljänneksen vahva suoritus yhdistettynä vahvaan kassavirtaamme vuonna 2019 luovat vakaan taloudellisen pohjan pandemian vaikutusten seuraaviin vaiheisiin. Olemme ensimmäisellä neljänneksellä kasvattaneet kassapositiotamme laskemalla liikkeelle yritystodistuksia. Lisäksi meillä on käyttämättömiä komittoituja luottolimiittejä. Nämä tekijät antavat meille sietokykyä heikommassa markkinatilanteessa, joka on todennäköinen johtuen COVID-19:n leviämisen hidastamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista makrotalouteen. Varautuaksemme odotettua heikomman kysynnän jatkumiseen huhtikuuta pidempään olemme myös aloittaneet toimenpiteet kulujemme sopeuttamiseksi uuteen kysyntätilanteeseen.”


Konsernin tunnusluvut

M€  1–3 
 2020
1–3
2019
Muutos 1–12/2019
Liikevaihto 277,4 248,9 +11,5% 1 103,1
Talotekniikka – Eurooppa 128,8 123,5 +4,3% 489,3
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 92,7 74,7 +24,0% 375,4
Uponor Infra 57,2 52,4 +9,3% 243,9
Toiminnan kulut 235,5 222,7 +5,7% 961,3
Poistot ja arvonalentumiset 13,4 12,4 +8,0% 51,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,5 -88,9% 1,3
Liikevoitto 28,6 14,3 +99,9% 91,3
Talotekniikka – Eurooppa 11,9 7,2 +65,2% 31,6
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 16,8 7,5 +123,8% 57,1
Uponor Infra 1,7 0,6 +190,6% 10,8
Vertailukelpoinen liikevoitto 29,5 14,3 +106,2% 92,7
Talotekniikka – Eurooppa 12,8 7,2 +76,5% 32,3
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 16,8 7,5 +123,8% 57,1
Uponor Infra 1,7 0,6 +190,6% 10,8
Rahoitustuotot ja -kulut 3,1 -3,4 -189,9% -11,6
Tulos ennen veroja 30,4 9,8 +208,4% 75,6
Tilikauden tulos 22,3 7,1 +212,7% 55,3
Osakekohtainen tulos 0,30 0,10 +194,1% 0,72


M€  31.3.2020 31.3.2019 Muutos 31.12.2019
Nettokäyttöpääoma 138,4 150,5 -8,0% 115,1
Korollinen nettovelka 180,5 236,0 -23,5% 139,1
Omavaraisuusaste 39,7 38,3 +3,7% 44,6
Nettovelkaantumisaste 52,2 72,8 -28,3% 37,6
Sijoitetun pääoman tuotto 21,4 8,0 +168,6% 14,4

 

Webcast-lähetys ja esitysaineisto

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 29.4. klo 14.00. Sitä voi seurata verkkosivuilta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian lähetyksen jälkeen verkkosivuilta tai mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.


 

Uponor Oyj


 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


 

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi 

Liite