Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: Vahva operatiivinen suoritus kaikissa segmenteissä

Uponor Oyj     Pörssitiedote     28.10.2020     8.00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: Vahva operatiivinen suoritus kaikissa segmenteissä

Heinä–syyskuu 2020
• Liikevaihto oli 301,0 (292,4) milj. euroa, kasvua 2,9 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 4,0 prosenttia.
• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 49,7 (31,3) milj. euroa, kasvua 58,7 prosenttia.
• Liikevoitto oli 49,6 (31,3) milj. euroa, kasvua 58,4 prosenttia.
• Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,26) euroa.

Tammi–syyskuu 2020
• Liikevaihto oli 855,5 (833,9) milj. euroa, kasvua 2,6 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 3,6 prosenttia.
• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 115,3 (70,9) milj. euroa, kasvua 62,7 prosenttia.
• Liikevoitto oli 108,5 (70,9) milj. euroa, kasvua 53,1 prosenttia.
• Osakekohtainen tulos oli 0,94 (0,54) euroa.
• Liiketoiminnan rahavirta oli 129,2 (47,4) milj. euroa.
• Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,2 (15,1) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 18,6 (52,9) prosenttia.


Ohjeistus vuodelle 2020

Uponor palautti 16.9.2020 ohjeistuksensa vuodelle 2020: Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa paranevan vuodesta 2019.


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

”Kolmannella vuosineljänneksellä markkinat alkoivat elpyä kevään COVID-19-pandemian aiheuttamasta sokista. Rauhallisemman kesän jälkeen tartuntamäärät alkoivat kuitenkin kasvaa Euroopassa neljänneksen loppua kohden, ja siksi markkinanäkymät säilyvät sumeina. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet toisesta neljänneksestä, mutta edellisvuoteen verrattuna hankinnan ja valmistuksen kulut ovat pysyneet suotuisalla tasolla. Tämä ja muut positiiviset ajurit tukivat vahvaa tuloskehitystä tällä neljänneksellä.

Talotekniikka – Euroopan toiminta kehittyi hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi hieman; positiivista kehitystä tapahtui osassa Pohjois- ja Keski-Eurooppaa. Tiukka kulukuri, suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut sekä operational excellence -ohjelma tukivat segmentin kannattavuuden kehitystä. Parannukset operatiivisessa toiminnassa, etenkin tuotannon saannossa, tukivat myös tuloksen paranemista edellisvuoteen verrattuna.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikalla oli erittäin vahva kolmas neljännes. Yhdysvaltain asuntomarkkinat, joissa Uponorilla on perinteisesti vahva jalansija, ovat pysyneet vakaina COVID-19-pandemiasta huolimatta. Liikevaihdon kasvu sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa yhdessä hyvin hallitun hinnoittelun, kustannusten hallinnan sekä suotuisten hankinnan ja valmistuksen kulujen kanssa mahdollistivat poikkeuksellisen vahvan liikevoiton.

Myös Uponor Infra suoriutui hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä. Kannattavuus parani erityisesti Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Raportointijakson jälkeen ostimme pienen suomalaisen, vedenalaiseen rakentamiseen erikoistuneen yrityksen. Tämä yrityskauppa tukee räätälöityjen palveluiden kasvustrategiaamme, koska monet projektimme ovat jo liittyneet erilaisiin vedenalaisiin järjestelmiin.

Kun palautimme ohjeistuksemme syyskuussa, totesimme, että kysynnän näkymät ovat edelleen heikot. Tilanne ei ole sen suhteen muuttunut. Ohjeistuksen palauttaminen perustui toteutuneeseen tuloskehitykseen, ei selkiytyneisiin markkinanäkymiin. Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvä muistaa, että viime vuoden viimeinen neljännes oli meille poikkeuksellisen vahva. Liiketoimintamme kausiluontoisuudesta johtuen viimeinen neljännes on tyypillisesti edeltäviä neljänneksiä hiljaisempi. Arvioimme, että joidenkin tähän vuoteen positiivisesti vaikuttaneiden ajureiden merkitys on vähäisempi vuoden loppua kohden. Lokakuun kysynnän tämänhetkinen kehitys on samalla tasolla vuoden 2019 lokakuun tilanteeseen verrattuna.”


Konsernin tunnusluvut

M€  7–9/ 
 2020
7–9/
2019
Muutos 1–9/
2020
1–9/
2019
Muutos 1-12/2019
Liikevaihto 301,0 292,4 2,9 % 855,5 833,9 2,6 % 1 103,1
Talotekniikka – Eurooppa 125,3 124,0 1,1 % 372,7 373,3 -0,2 % 489,3
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
105,5 102,4 3,0 % 288,6 273,4 5,6 % 375,4
Uponor Infra 71,1 67,1 6,0 % 197,8 191,9 3,1 % 243,9
Toiminnan kulut 238,9 248,2 -3,7 % 708,5 725,6 -2,3 % 961,3
Poistot ja arvonalentumiset 12,7 12,9 -2,0 % 39,3 38,7 1,4 % 51,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0 489,3 % 0,7 1,2 -40,6 % 1,3
Liikevoitto 49,6 31,3 58,4 % 108,5 70,9 53,1 % 91,3
Talotekniikka – Eurooppa 17,2 10,9 57,9 % 36,6 26,3 39,1 % 31,6
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
27,1 16,8 61,4 % 58,9 38,1 54,6 % 57,1
Uponor Infra 7,9 4,9 62,6 % 17,0 10,8 56,7 % 10,8
Vertailukelpoinen liikevoitto 49,7 31,3 58,7 % 115,3 70,9 62,7 % 92,7
Talotekniikka – Eurooppa 17,2 10,9 58,1 % 43,2 26,3 63,9 % 32,3
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
27,1 16,8 61,5 % 59,0 38,1 54,9 % 57,1
Uponor Infra 7,9 4,9 62,6 % 17,0 10,8 56,7 % 10,8
Rahoitustuotot ja
-kulut
-1,0 -1,9 -48,4 % -2,8 -8,5 -67,2 % -11,6
Tulos ennen veroja 47,7 28,3 68,6 % 102,4 59,3 72,7 % 75,6
Tilikauden tulos 35,2 20,5 71,4 % 75,3 43,0 75,3 % 55,3
Osakekohtainen tulos 0,43 0,26 68,2 % 0,94 0,54 72,8 % 0,72


M€  30.9. 
 2020
30.9.2019 Muutos 31.12.2019
Nettokäyttöpääoma 103,8 150,7 -31,1 % 115,1
Korollinen nettovelka 73,9 190,5 -61,2 % 139,1
Omavaraisuusaste 42,7 42,1 1,4 % 44,6
Nettovelkaantumisaste 18,6 52,9 -64,9 % 37,6
Sijoitetun pääoman tuotto 23,2 15,1 53,5 % 14,4


Webcast-lähetys ja esitysaineisto

Tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään suora englanninkielinen webcast-lähetys 28.10. klo 10.00. Lähetystä voi seurata sijoittajasivujemme kautta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036
Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi 


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi


Liite