Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Vertailukelpoinen liikevoitto parani kaikissa segmenteissä toisella neljänneksellä COVID-19:n johdosta laskeneesta liikevaihdosta huolimatta

Uponor Oyj     Puolivuosikatsaus     24.7.2020     8.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Vertailukelpoinen liikevoitto parani kaikissa segmenteissä toisella neljänneksellä COVID-19:n johdosta laskeneesta liikevaihdosta huolimatta


Huhti–kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 277,1 (292,6) milj. euroa, laskua 5,3 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -5,3 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 36,2 (25,3) milj. euroa, kasvua 43,0 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 30,3 (25,3) milj. euroa, kasvua 19,8 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,18) euroa.


Tammi–kesäkuu 2020

  • Liikevaihto oli 554,5 (541,5) milj. euroa, kasvua 2,4 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 2,4 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 65,6 (39,5) milj. euroa, kasvua 65,8 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 58,8 (39,5) milj. euroa, kasvua 48,8 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,51 (0,29) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 28,7 (-15,9) milj. euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,0 (12,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 40,2 (66,7) prosenttia.


Ohjeistus vuodelle 2020

Uponor peruutti 19.3.2020 vuodelle 2020 antamansa ohjeistuksen johtuen heikosta näkyvyydestä mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin vaikutuksiin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Kun näkyvyys paranee ja merkittävä epävarmuus hälvenee, Uponor päivittää näkymiään ja antaa uuden ohjeistuksen. 

Tämänhetkisestä COVID-19-pandemiatilanteesta johtuen Uponorin avainmarkkinoiden näkymät eivät ole vielä selkeät, joten Uponor ei anna ohjeistusta.


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

”Liikevaihtomme laski vuoden toisella neljänneksellä pääasiassa COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten ja taloudellisen epävarmuuden aiheuttaman markkinoiden hidastumisen johdosta. Useilla markkinoilla aktiivisuus alkoi piristyä vuosineljänneksen loppua kohden. Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoitto ja siten kannattavuus paranivat kaikissa segmenteissä. Meillä on ollut tiukka kulukuri pandemian alkamisesta asti, ja olemme tehneet toimenpiteitä sopeuttaaksemme henkilöstömme määrää. Nämä toimenpiteet, sujuva tuotanto ilman viime vuoden saanto- ja kuluhaasteita sekä suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut ovat tukeneet kannattavuutemme kehitystä. Katsauskauden loppuun mennessä tuotantomäärissämme on ollut vain pieniä vähennyksiä, ja toimitusketjumme on toiminut odotustemme ja asiakkaillemme tehtyjen lupausten mukaisesti.

Talotekniikka – Euroopalle vuosineljännes oli vahva liikevaihdon laskusta huolimatta. On kuitenkin hyvä muistaa, että segmentin vertailukausi oli normaalia heikompi johtuen uuden S-Press PLUS -liittimen tuotannon käynnistämisestä sekä tuotantohaasteista Virsbon tehtaalla Ruotsissa. Segmentin kannattavuus kasvoi operatiivisten parannusten ja tiukan kulukurin ansiosta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan kannattavuuden paranemisen taustalla vaikuttivat tiukka kulukuri ja hyvin hallittu hinnoittelu. Pandemiasta huolimatta tilanne etenkin Yhdysvaltain asuntorakentamisen markkinoilla on ollut hyvä. Todennäköisesti COVID-19-pandemia vaikuttaa jatkossa asuntorakentamiseen vähemmän kuin liike- ja julkiseen rakentamiseen.

Räätälöityjen ratkaisujen suurien projektien lykkäykset vaikuttivat Uponor Infran liikevaihtoon, mutta pienemmät operatiiviset kulut paransivat kannattavuutta suurimmilla Pohjoismaiden markkinoillamme.

Operational excellence -ohjelman toteutus on alkanut, ja sen ensimmäiset vaikutukset näkyvät jo toisella vuosineljänneksellä.

COVID-19-pandemian vaikutuksia toiseen vuosipuoliskoon on vieläkin vaikea arvioida. Vaikka näkyvyyttä heinäkuun jälkeiselle ajalle ei ole, kuluvan kuukauden tämänhetkinen kehitys viittaa siihen, että kysyntä säilyy vuoden 2019 heinäkuun tasolla. Jatkamme tiukkaa kulukuria ja olemme varautuneet tarvittaessa myös lisätoimenpiteisiin.”


Konsernin tunnusluvut

M€  4-6/ 
 2020
4-6/
2019
Muutos 1-6/
2020
1-6/
2019
Muutos 1-12/
2019
Liikevaihto 277,1 292,6 -5,3 % 554,5 541,5 +2,4 % 1 103,1
Talotekniikka – Eurooppa 118,5 125,7 -5,7 % 247,3 249,3 -0,8 % 489,3
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
90,5 96,3 -6,1 % 183,1 171,0 +7,1 % 375,4
Uponor Infra 69,5 72,4 -4,0 % 126,7 124,8 +1,6 % 243,9
Toiminnan kulut 234,1 254,7 -8,1 % 469,6 477,4 -1,6 % 961,3
Poistot ja arvonalentumiset 13,1 13,3 -1,4 % 26,6 25,8 +3,2 % 51,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 -24,2 % 0,5 1,2 -54,0 % 1,3
Liikevoitto 30,3 25,3 +19,8 % 58,8 39,5 +48,8 % 91,3
Talotekniikka – Eurooppa 7,5 8,2 -8,9 % 19,4 15,4 +25,8 % 31,6
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
15,0 13,8 +8,7 % 31,8 21,3 +49,3 % 57,1
Uponor Infra 7,3 5,4 +36,7 % 9,1 6,0 +52,0 % 10,8
Vertailukelpoinen liikevoitto 36,2 25,3 +43,0 % 65,6 39,5 +65,8 % 92,7
Talotekniikka – Eurooppa 13,2 8,2 +60,5 % 26,0 15,4 +67,9 % 32,3
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
15,1 13,8 +9,3 % 31,9 21,3 +49,6 % 57,1
Uponor Infra 7,3 5,4 +36,7 % 9,1 6,0 +52,0 % 10,8
Rahoitustuotot ja -kulut -4,9 –3,2 +53,6 % -1,8 -6,6 -72,6 % -11,6
Tulos ennen veroja 24,2 21,1 +14,9 % 54,6 31,0 +76,5 % 75,6
Tilikauden tulos 17,8 15,3 +16,5 % 40,1 22,4 +78,9 % 55,3
Osakekohtainen tulos 0,21 0,18 +12,5 % 0,51 0,29 +76,9 % 0,72

  

M€  30.6.2020 30.6.2019 Muutos 31.12.2019
Nettokäyttöpääoma 132,6 163,1 -18,7 % 115,1
Korollinen nettovelka 147,0 224,9 -34,6 % 139,1
Omavaraisuusaste 40,4 39,2 +3,2 % 44,6
Nettovelkaantumisaste 40,2 66,7 -39,8 % 37,6
Sijoitetun pääoman tuotto 19,0 12,2 +55,9 % 14,4

 

Webcast-lähetys ja esitysaineisto

Puolivuosikatsauksesta järjestetään suora englanninkielinen webcast-lähetys 24.7. klo 10.00. Lähetystä voi seurata sijoittajasivujemme kautta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

 

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2020

28.10.2020      Osavuosikatsaus 1–9/2020

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi 

Liite