Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 2017–2019 osakekannustinohjelmaa 

Uponor Oyj     Pörssitiedote     12.2.2020     8.10

Suunnattu anti yhtiön johdolle osana vuosien 20172019 osakekannustinohjelmaa 

Uponor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen 18.3.2019 antamaan valtuutukseen perustuen toteuttaa suunnatun annin yhtiön johdolle osana yhtiön osakesidonnaista kannustinohjelmaa vuosille 2017–2019. Hallituksen päätöksellä luovutetaan korvauksetta yhteensä 34 561 yhtiön hallussa olevaa osaketta 19 avainhenkilölle kannustinohjelman ehtojen mukaisesti.
 
Osakekannustimet ovat osa Uponorin johdon kokonaispalkkausta. Niiden tarkoituksena on kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Vuosien 2017–2019 kannustinohjelman palkkio koostui yhtiön tuloskehityksestä riippuvasta suoriteperusteisesta osakekannustinohjelmasta kolmen vuoden ansaintajaksolla.

Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta löytyy 12.12.2016 julkistetussa pörssitiedotteessa.

Ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 219 527 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 184 966 osaketta.

Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja
:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi


Uponor Oyj
Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi