Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Uponor Oyj     Pörssitiedote     21.1.2020     12.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää Helsingissä 16.3.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyvät ennallaan.

Nykyiset vuosipalkkiot ovat:

  • Hallituksen puheenjohtaja - 90 000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtaja - 51 000 euroa
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja - 51 000 euroa
  • Hallituksen jäsen - 46 000 euroa

Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2020 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1–9/2020 julkistamisen jälkeen. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta 600 euron palkkio.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiö luopuu aikaisemmasta käytännöstään ottaa luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille työeläkelain mukainen vakuutus.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena.

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer, Casimir Lindholm ja Annika Paasikivi valitaan uudelle toimikaudelle.

Eva Nygren on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä jatkokaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valitaan Michael G. Marchi (s. 1959).

Marchilla on laaja kokemus käyttövesitoimialasta. Hän on toiminut operatiivisena johtajana (COO) Lixil Water Technology Americassa, Grohe Americasin toimitusjohtajana ja Kohler Kitchen and Bath Americasin liiketoimintajohtajana. Lisäksi hän on toiminut aiemmin useissa johtotehtävissä muun muassa GE:llä ja Citibankissa. Marchilla on  taloustieteiden ja markkinoinnin kandidaatin ja liiketoimintajohtamisen maisterin tutkinnot (MBA). Marchi on Yhdysvaltain kansalainen ja toimitusjohtaja MGM Executive Consulting -yhtiössä, joka tarjoaa johdon valmennusta ja konsulttipalveluja listatuille yhtiöille, perheyhtiöille ja pääomasijoittajille.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä: Ville Kivelä, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Henrika Vikman (Nordea Funds Oy), Reima Rytsölä (Varma) ja Annika Paasikivi (asiantuntijajäsen).


Lisätietoja:
Ville Kivelä, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 563 8942

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi