Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     15.12.2020     17.00

Uponorin hallitus päätti jatkaa johdon kannustinohjelmaa

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa Uponorin toimivan johdon ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten kasvattaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkäkestoisesti. Kilpailukykyinen kannustinohjelma palkitsee johtoa yhtiön strategisten kannattavuus- ja kasvutavoitteiden saavuttamisesta mahdollistaen yrityksen osakkeiden ansaitsemisen ja henkilökohtaisen osakemäärän kasvattamisen.

Ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen kolmen vuoden ansaintajaksolle asettamat tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat lähinnä konsernin kolmen vuoden yhteenlaskettuun liikevaihtoon ja kolmen vuoden käyttökatteeseen (EBITDA) tai siihen perustuvaan laskennalliseen arvoon.

Jos ehdot täyttyvät, 2021–2023 ohjelmaan perustuva osakepalkkio maksetaan vuonna 2024, osin osakkeina, osin rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen kannustinohjelman mukaista palkkioiden maksua. Mikäli osakekannustinohjelman ansaintatavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, jaettava osakepalkkio vastaa yhteensä enintään 600 000 Uponorin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahaosuus.

Ohjelman perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen osakekurssille asettama raja-arvo saavutetaan.

Hallitus suosittaa, että osallistujat säilyttävät merkittävän osan saamistaan osakkeista niin, että osallistujan Uponor-osakeomistuksen arvo saavuttaa hallituksen asettaman tavoitetason. Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus edellyttää, että he säilyttävät 100 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa vastaa arvoltaan puolta heidän vuosipalkastaan.


Uponor Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi
Kati Pursiainen, konsernin HR-johtaja, Puh. 020 1292 175


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi 


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi