Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021: Talotekniikan vahva kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vauhditti vertailukelpoisen liikevoiton kasvua

Uponor Oyj     Pörssitiedote      5.5.2021     8.00

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021: Talotekniikan vahva kysyntä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vauhditti vertailukelpoisen liikevoiton kasvua

Tammi–maaliskuu 2021

  • Tammi–maaliskuun liikevaihto oli 309,2 (277,4) milj. euroa, kasvua 11,4 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 14,4 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 47,6 (29,5) milj. euroa, kasvua 61,5 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 47,0 (28,6) milj. euroa, kasvua 64,4 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,30) euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 29,6 (21,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 9,2 (52,2) prosenttia.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 (-11,3) milj. euroa.

Ohjeistus vuodelle 2021

Päivitetty 16.4.2021: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa nousevan vuodesta 2020 ja vertailukelpoisen liikevoittonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla.

Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun ja pysyy tasolla +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna.

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

"Kuten 16.4. totesimme, kysyntä päämarkkinoillamme Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on ollut vahvaa. Erityisesti aktiivisuus asuntomarkkinoilla ja talotekniikan kysyntä olivat korkealla tasolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan. Näkymät vuodelle 2021 sisältävät edelleen epävarmuuksia, jotka liittyvät COVID-19-pandemian seuraaviin vaiheisiin sekä talouden elpymisvauhtiin markkinoillamme, mutta vuosi on alkanut hyvin ja uskon, että vertailukelpoinen liikevoittomme saavuttaa viime vuoden tason.

Texasin helmikuisten talvimyrskyjen jälkiseuraukset yhdistettynä globaalisti kasvaneeseen polymeerien kysyntään ovat johtanut pullonkauloihin joidenkin polymeerien toimituksissa. Nämä pullonkaulat voivat vaikuttaa mahdollisuuksiimme hankkia toivomiamme raaka-ainemääriä, rajoittaa tuotantoamme ja sitä kautta aiheuttaa viivästyksiä palveluissamme. Viimeaikaiset kysynnän ja tarjonnan epätasapainot ovat nostaneet hintatasoja, mikä näkyy jo joillakin markkinoillamme. Vaikka pyrimme tasapainottamaan niiden vaikutuksia hinnankorotuksilla, odotamme hankinnan ja valmistuksen kulujen kasvun vaikuttavan kannattavuuteemme myöhemmin tämän vuoden aikana.

Talotekniikka – Euroopalla oli vahva vuosineljännes. Kysyntä meille keskeisissä maissa oli hyvällä tasolla ja volyymien kasvu tuki vertailukelpoisen liikevoittomme kehitystä. Samaan aikaan operational excellence -ohjelman hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja myötävaikuttaneet divisioonan kannattavuuden kehitykseen.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan ensimmäinen vuosineljännes oli erittäin vahva. Asuntomarkkinoilla kysyntä pysyi korkeana, mikä tuki liikevaihdon ja -voiton kehitystä. Kuten helmikuussa totesimme, keskitymme nyt kasvattamaan varastomääriä ja suunnittelemme myös kapasiteettilaajennuksia vuodelle 2021 voidaksemme vastata kasvaneeseen kysyntään.

Myös Uponor Infra suoriutui hyvin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Varastovalmiiden tuotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Lisäksi räätälöityjen ratkaisujen myynti piristyi vuodesta 2020, jolloin projektialoituksia lykättiin.

Operational excellence -ohjelman yksityiskohtaisten suunnittelu- ja toteutusvaiheiden aikana olemme tunnistaneet lisää säästömahdollisuuksia. Olemme päättäneet jatkaa ohjelman kestoa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun saakka saavuttaaksemme yhteensä 25 milj. euron vuosittaiset säästöt. Arvioimme saavuttavamme alkuperäiset 20 milj. euron vuosittaiset säästöt suunnitellusti tämän vuoden loppuun mennessä.

Saimme huhtikuussa Science Based Targets -aloitteelta hyväksynnän Uponorin uusille kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteille. Uudet tavoitteet perustuvat Pariisin ilmastosopimukseen, ja niiden tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpötilan nousu 1,5 asteeseen globaalisti. Sitoudumme tekemään oman osuutemme maapallon suojelemiseksi tuleville sukupolville.”

Uponor on muuttanut käyttämäänsä terminologiaa ja kutsuu liiketoimintasegmenttejään tästä lähtien liiketoimintadivisiooniksi. Raportointirakenne ja -laajuus säilyvät ennallaan.

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Liikevaihto 309,2 277,4 11,4 % 1 136,0
Talotekniikka – Eurooppa 139,7 128,8 8,5 % 499,5
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 113,2 92,7 22,2 % 389,1
Uponor Infra 57,5 57,2 0,5 % 252,0
Toiminnan kulut 250,1 235,5 6,2 % 952,0
Poistot ja arvonalentumiset 12,3 13,4 -8,6 % 52,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 274,8 % 1,0
Liikevoitto 47,0 28,6 64,4 % 132,3
Talotekniikka – Eurooppa 22,8 11,9 91,3 % 45,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 23,6 16,8 40,4 % 74,5
Uponor Infra 2,0 1,7 17,9 % 19,0
Vertailukelpoinen liikevoitto 47,6 29,5 61,5 % 142,7
Talotekniikka – Eurooppa 23,3 12,8 82,9 % 55,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 23,6 16,8 40,8 % 74,6
Uponor Infra 2,0 1,7 17,9 % 19,0
Rahoitustuotot ja -kulut -2,8 3,1 -191,2 % -6,3
Tulos ennen veroja 43,2 30,4 42,1 % 121,8
Tilikauden tulos 31,7 22,3 42,1 % 96,1
Osakekohtainen tulos 0,43 0,30 42,4 % 1,21


 

    Muutos  
31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
Nettokäyttöpääoma (M€) 81,3 138,4 -41,3 % 65,9
Korollinen nettovelka (M€) 37,9 180,5 -79,0 % 15,1
Omavaraisuusaste (%) 43,0 39,7 8,4 % 48,7
Nettovelkaantumisaste (%) 9,2 52,2 -82,4 % 3,6
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 29,6 21,4 38,6 % 21,8


Webcast-lähetys ja esitysaineisto
Englanninkielinen webcast-lähetys tiedotustilaisuudesta järjestetään 5.5. klo 10.00. Sitä voi seurata verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian lähetyksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset.

 

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2021

27.7.2021 Osavuosikatsaus 1–6/2021
28.10.2021 Osavuosikatsaus 1–9/2021


 

Uponor Oyj


Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com 


 

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com 

Liite