Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021: Liikevaihdon kasvu 6,8 % Q3:lla - hankintaketjuun ja raaka-aineisiin liittyviä vaikutuksia lievennetään tehdyillä lisähinnankorotuksilla

Uponor Oyj    Pörssitiedote     28.10.2021     08:00

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021: Liikevaihdon kasvu 6,8 % Q3:lla - hankintaketjuun ja raaka-aineisiin liittyviä vaikutuksia lievennetään tehdyillä lisähinnankorotuksilla


Heinä–syyskuu 2021

  • Liikevaihto oli 321,4 (301,0) milj. euroa, kasvua 6,8 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 8,1 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 38,1 (49,7) milj. euroa, laskua 23,3 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 37,3 (49,6) milj. euroa, laskua 24,7 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,43) euroa. 

Tammi–syyskuu 2021

  • Liikevaihto oli 983,9 (855,5) milj. euroa, kasvua 15,0 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 16,4 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 133,8 (115,3) milj. euroa, kasvua 16,0 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 131,3 (108,5) milj. euroa, kasvua 21,1 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 1,10 (0,94) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 115,3 (129,2) milj. euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 28,5 (23,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -5,6 (18,6) prosenttia.

Ohjeistus vuodelle 2021

Päivitetty 11.6.2021: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2020.

(Nousulla viitataan vähintään 2,5 % kasvuun.)

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:

”Koko vuoden Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vahvana jatkunut rakennusalan kysyntä tuki myyntivolyymiemme ja liikevaihtomme kasvua kolmannella vuosineljänneksellä. Viime kuukausien aikana raaka-aineiden hintojen nousu on jatkunut tai hinnat ovat vähintäänkin pysyneet korkealla tasolla. Lisäksi raaka-aineiden ja komponenttien toimituksissa on ollut viivästyksiä, minkä seurauksena kykymme palvella asiakkaitamme on ajoittain laskenut. Nämä tekijät kuormittivat kolmannen neljänneksen liikevoittoamme ja kannattavuuttamme hyvästä kysynnästä huolimatta. On hyvä myös muistaa, että vertailukautemme oli vahva, sillä viime vuonna kysyntä alkoi elpyä toisen neljänneksen jälkeen ja kulumme olivat suotuisalla tasolla COVID-19-pandemian vaikutuksesta.

Talotekniikka – Euroopan kolmas neljännes oli hyvä. Liikevaihto kasvoi useimmilla päämarkkinoillamme, ja operatiiviset parannukset kasvattivat liikevoittoa. Ilmoitimme elokuussa Capricorn S.A.:n ostosta, joka tukee kasvuhankkeitamme. Capricorn on puolalainen komponenttivalmistaja, jonka tuotteita käytetään lämmitysjärjestelmien ja LVI-tuotteiden asennuksissa. Odotamme kaupan toteutuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi, kun taas liikevoitto pieneni. Toimitusketjun ongelmat näkyivät selkeimmin juuri Pohjois-Amerikassa. Viivästykset hankaloittivat tuotannon ja logistiikan optimointia, ja heikensivät kannattavuutta yhdessä kasvaneiden hankinnan ja valmistuksen kulujen sekä rahtikulujen kanssa.

Markkinoiden vahva kysyntä tuki Uponor Infran liikevaihdon kasvua. Kasvaneet hankinnan ja valmistuksen kulut heikensivät liikevoittoa. Tätä vaikutusta pienensi osin myyntivolyymien kasvu sekä hyvä operatiivinen suoritus.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä keskitymme toimitusketjumme ja toimintojemme vakauttamiseen turvataksemme hyvän asiakaskokemuksen ja palvelutason. Lisäksi jatkamme toimia hankinnan ja valmistuksen kulujen kasvun sekä toimitusketjun viivästysten vaikutusten pienentämiseksi, mutta odotamme, että nämä tekijät viivästyttävät marginaalin palautumista. Ensimmäisten Uponor-kuukausieni jälkeen olen erittäin vaikuttunut Uponorin eri toimintojen osaavista tiimeistä. Tuotteemme, palvelumme ja ratkaisumme pystyvät vastaamaan tulevien vuosikymmenten megatrendeihin ja haasteisiin: kestävään kehitykseen ja rajallisiin resursseihin. Kun tämä yhdistetään vahvaan taloudelliseen asemaamme, olemme valmiit ottamaan seuraavan askeleen kannattavan kasvun tiellä.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  7–9/

2021
7–9/

2020
Muutos 1–9/

2021
1–9/

2020
Muutos 1–12/

2020
Liikevaihto 321,4 301,0 6,8 % 983,9 855,5 15,0 % 1 136,0
Talotekniikka – Eurooppa 141,6 125,3 13,0 % 430,4 372,7 15,5 % 499,5
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 108,3 105,5 2,7 % 340,0 288,6 17,8 % 389,1
Uponor Infra 72,4 71,1 1,8 % 217,7 197,8 10,0 % 252,0
Toiminnan kulut 272,2 238,9 13,9 % 816,9 708,5 15,3 % 952,0
Poistot ja arvonalentumiset 12,1 12,7 -4,7 % 36,5 39,3 -6,9 % 52,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 50,7 % 0,8 0,7 19,5 % 1,0
Liikevoitto 37,3 49,6 -24,7 % 131,3 108,5 21,1 % 132,3
Talotekniikka – Eurooppa 17,6 17,2 2,4 % 61,4 36,6 67,7 % 45,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 17,7 27,1 -34,5 % 64,3 58,9 9,2 % 74,5
Uponor Infra 4,9 7,9 -38,5 % 13,7 17,0 -19,2 % 19,0
Vertailukelpoinen liikevoitto 38,1 49,7 -23,3 % 133,8 115,3 16,0 % 142,7
Talotekniikka – Eurooppa 18,1 17,2 5,3 % 63,4 43,2 46,7 % 55,1
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 17,7 27,1 -34,6 % 64,4 59,0 9,2 % 74,6
Uponor Infra 4,9 7,9 -38,3 % 13,7 17,0 -19,2 % 19,0
Rahoitustuotot ja -kulut -1,1 -1,0 18,2 % -7,0 -2,8 149,3 % -6,3
Tulos ennen veroja 37,2 47,7 -22,1 % 117,9 102,4 15,2 % 121,8
Tilikauden tulos 27,4 35,2 -22,3 % 85,0 75,3 12,8 % 96,1
Osakekohtainen tulos 0,35 0,43 -19,7 % 1,10 0,94 16,5 % 1,21


 

 
30.9. 30.9. Muutos

 
31.12.
2021 2020 2020
Nettokäyttöpääoma (M€) 82,2 103,8 -20,8 % 65,9
Korollinen nettovelka (M€) -26,6 73,9 -136,0 % 15,1
Omavaraisuusaste (%) 50,2 42,7 17,4 % 48,7
Nettovelkaantumisaste (%) -5,6 18,6 -130,4 % 3,6
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 28,5 23,2 22,5 % 21,8

Webcast-lähetys ja esitysaineisto

Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 28.10. klo 10.00. Sitä voi seurata verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian lähetyksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset.


Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2022

10.2.2022         Tilinpäätöstiedote 2021
14.3.2022         Pääomamarkkinapäivä Helsingissä
28.4.2022         Osavuosikatsaus 1–3/2022
27.7.2022         Puolivuosikatsaus 1–6/2022
4.11.2022         Osavuosikatsaus 1–9/2022Lisätietoja:
Michael Rauterkus, toimitusjohtaja, yhteydenottopyynnöt: Päivi Dahlqvist, puh. 020 129 2823
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com 

 

Liite